Politirapporten:
Slagsmål 
NETAVISEN 11. 11 2019/ 21.05
VAMDRUP: Politiet måtte i weekenden mandstærkt en tur til Vamdrup. Der var opstået et ret voldsomt slagsmål på en bodega i byen.
Fire betjente måtte der til for at bringe ro og orden på stedet. Slagsmålet var opstået mellem en gæst i bodegaen og en gæst ved en familefest i et tilstødende lokale.
 Det lykkedes åbenbart ophavsmanden til slagsmålet at stikke af, men politiet kender hans navn og adresse, så vedkommende kan nok vente besøg.                                                                                                                                                                                             sebro

Indbrud
VAMDRUP: I Vamdrup blev er der fredag mellem 7.30 og 20.00 begået indbrud i en villa på Hvidøre. Der er stjålet en iPad, en bærbar PC og en Samsung mobiltelefon. Tyven er kommet  ind i viallen gennem en opbrudt hoveddør, og har ud over tyveriet også gennem rodet hele.
huset.
                                                                                                                                  sebro
__________________________________________________________________________________

Nu kan lokaler i Multihus
lejes ud til private

NETAVISEN 11.11.29/ 20.59

LUNDERSKOV: Godt nok har foreninger og klubber i Lunderskov med ret til gratis kommunale lokaler første retten til at bruge lokalerne i Multihuset på Kobbelvænget, så er det hele nu også ordnet sådan, at når de ikke bruger lokalerne, så kan de lejes kommercielt ud til private.
  Det handler de lokaler, der er til rådighed i den kommunalt ejede bygning på Kobbelvænget, som også rummer byens bibliotek. Den nye ordning med udlejning kommerciel til private ventes at skabe mere ”liv” i bygningen.
  Og det bedste ved det hele set med lokale øjne, er, at indtægterne ved udledningen i bygning tilsyneladende bliver i lokalområdet. De går nemlig til den selvejende institution, Lunderskov Hallen, og dermed i den sidste ende som bidrag til det påtænkte nye multicenter.
 Det er også Lunderskov Lokalråd og Lunderskov Hallen der er kommet med forslaget om at lukke mere op udlejning af multihuset på tidspunkter, hvor der er ledig kapacitet.
 Og Kolding Kommune har sagt ja til forsalget. Det vil sige, at det ikke længere kun er godkendte foreninger og kommunale instanser med mere, som kan benytte lokalerne i huset på Kobbelvænget.
 Ifølge de nye regler koster det maksimum 2000 kroner for at leje sig ind i Multihuset i Lunderskov for en hel dag. En halv dags leje koster 1000 kroner.
 Det er den selvejende institution, Lunderskov Hallen, som står for booking af lokalerne i Multihuset på Kobbelvænget.
                                                                                                                                    sebro
=================================================================================

KOLDING NETAVIS
Udgave: 10. 11. 2019
Link: Kolding Netavis.dk
_
________________________________________________________________________________

Opdatering: 09. 11. 2019/ 22.52 

Seneste udrykninger
09. 11. 2019/22.30: Nødbehandlere, TrekantBrand st. Vamdrup/ ambulance, Responce, st. Kolding: Hjælp til en adresse på Nørregade 6580 Vamdrup.
09. 11. 2019/14.22: TrekantBrand st. Skodborg: Ild i rendegraver. Langetved Skovvej 5, 6630 Rødding.
09. 11. 2019: Nødbehandlere:TrekantBrand st. Vamdrup + Ambulance/Lægebil: Responce: Hjælp til en adresse på Ahornvej 6580 Vamdrup: Giv venligst plads i trafikken.
09. 11. 2013/ 03.44: TrekantBrand st. Lunderskov: Bilbrand Esbjergmotorvejen E 20.
09. 11. 2019/ 08.40: Nødbehandlere TrekantBrand, Vamdrup + ambulance/lægebil, Responce, Kolding: Hjælp til en adresse på Drenderupvej, Ødis-Bramdrup 6580 Vamdrup.

_________________________________________________________________________________

 

Lægger op til fællesmøde

ØDIS: Nu skal de lokale foreninger i Ødis-området til at snakke bedre sammen. Fx om hvilke planer de har på beddingen. Det er man blevet enige om på et fællesmøde, der er holdt på initiativ fra Ødis Lokalråd.
Og hvem er så man? Ja, det er blandt andre Landsbylauget i Ødis-Bramdrup, Aktivitetsudvalget og Beboerforeningen i Fovslet.
Fællesmødet blev ifølge Lokalbladet for Ødis Sogn holdt den 21. oktober. Mødet var stablet på benene også for at hilse på hinanden, efter at flere nye bestyrelsesmedlemmer i de forskellige foreninger er kommet til. Og det var et godt møde, står der videre at læse.
Der blev snakket om udviklingsplan for området og om samarbejde med omkringliggende landsbyer, og givet videre til hinanden om, hvad hver foreninger og udvalg i øjeblikket arbejder med. 
Og deltagerne blev enige om i fremtiden at mødes en gang om året.                        sebro

_________________________________________________________________________

KOLDING NETAVIS

UDG. 09.11.2019
Link: Kolding Netavis.dk

_
________________________________________________________________________________

Vamdrup får da noget
- en stor gylletank!

NETAVISEN SEBRO PRESS
08. 11. 2019/17.50

VAMDRUP/FERUP: Det er nok ikke helt rigtigt, når det ofte høres blandt folk i Vamdrup – ”vi får aldrig noget. Kolding tager det hele” - for nu får byen da en stor grim gylletank! Og oven i købet med en placering som nabo til en af byens helt store virksomheder, Auto Logik, på Koldingvej.
 Det er landmand og svineavler Flemming Damgaard fra Ferup ved Lunderskov, som er kommet i tanke om, at gyllen fra hans store svineproduktion i Ferup skal køres til Vamdrup og opbevares der på hans mark i en kæmpe stor beholder!
 Men hverken beholderen eller gyllen er velkommen i Vamdrup. Og da slet ikke af firmaet Auto Logik, som også har indgivet klage over placeringen i høringsfasen. Også det socialdemokratiske byrådsmedlem, Poul Erik Jensen, Vamdrup, har været på barrikaderene i kampen mod gylletanken.
 Men lige meget har det hjulpet. Et flertal i kommunens udvalg, som hedder Plan, - Bolig –, og Miljøudvalget - hvor alle er bosiddende langt fra stedet, hvor tanken skal placeres - har besluttet, at lytte efter embedsmændenes indstilling for en placering tanken, og det er lige præcis der, hvor landmanden fra Ferup ønsker den skal ligge.
 I udvalget prøvede Poul Erik Jensen forgæves bare at få tanken placeret lidt længere væk fra Auto Logik. Men flertallet i udvalget fulgte indstillingen fra embedsmændene. Og så har Poul Erik Jensen oven i hatten også måttet indkassere en slags insinuation fra Birgitte Kragh fra Venstre -  bosiddende i Skanderup - om at han ved at kræve sagen behandlet politisk har haft interesse i at pleje egne lokal politiske interesser.
  Hun har også bebrejdet Poul Erik Jensen, at han fik sagen optaget politisk, idet hun er af meningen, at det udelukkende handler om en administrativ sag.
Poul Erik Jensen fik dog opbakning til sit forsalg i udvalget til flytning af tanken længere væk fra Auto Logik af venstremanden Jacob Ville og DF’eren Molle Lykke Nielsen. Men det var ikke nok idet der skulle mindst fem medlemmer til et flertal i udvalget.
  Flertallet der stemte for landmand Flemming Damgaards ønske for placeringen af tanken er (V) Birgitte Kragh, formand, Hans Holmer SF, Eea Haldan Vestergaard (V), Simon Rømer (V) og Benny Dahl, (Ø) og Jesper Elkjær (R).
 Med flertalsbeslutningen får Vamdrup nu den omstridte tank og gyllen fra Ferup. Og efter det oplyste bliver tanker op til 9 meter høj og får en diameter på 35 meter, så det handler altså ikke om en af de små af slagsen.
sebro
________________________________________________________________________________

 

Indbrud i Vamdrup

NETAVISEN 08.11.2019/17.50:

VAMDRUP: Tirsdag mellem klokken 17.00 og 22.45 har der været indbrud i en villa på  Åvænget i Vamdrup.  Det skriver Jv.dk. med Sydøstjyllands Politi, som kilde
 Tyven er kommet ind i villaen ved at bryde et vindue til et værelse op. Der meldes om stjålne smykker.
================================================================================

KOLDING NETAVIS
Udgave: 08. 11. 2019
Link:
Kolding Netavis.dk

__________________________________________________________________________________

Seneste udrykninger:
Udrykningen med en ambualnce her til morgen 08. 11. 2019 kl. 08.28 gik en adresse på Sydbanegade 6580 Vamdrup. 
_________________________________________________________________________________

 

Lodsejerne må vente

NETAVISEN SEBRO PRESS
07. 11. 2019/18.30

Lodsejerne må vente

NETAVISEN SEBRO PRESS
07. 11. 2019/18.30

FJERNVARME: Vamdrups fjernvarmeforbrugere skal som tidligere fortalt snart have varme fra TVIS via en ledning fra Lunderskov.  En del grundejere i Lunderskov og Vamdrup - og i mellem de to byer - vil blive berørt af projektet, da de skal afgive jord til ledningen. Men de må vente med at blive hørt om deres meninger.

  Af sagens akter fremgår, at berørte grundejere først vil blive inddraget i en høringsfase, når man når frem til detailplanlægningen af ledningen, som foreløbig anslås at få en længe på 7,8 kilometer. 
 Grunden til dette er, at man først fra Vamdrup Fjernvarme og det fælleskommunale forsyningsselskabet TVIS vil sikre sig, at alle overordene godkendelser for projektet helt på plads.  I øjeblikket ligger det ude i en fire ugers høringsfase hos Dansk Gasdistribution og hos kommunerne bag TVIS.
 Ligeledes som tidligere om talt her i avisen, så handler det hele om, at der skal lægges en varmeledning ned for at føre fjernvarmen fra et punkt på det eksisterende TVIS-ledningsnet i Lunderskov og til det lokale fjernvarmeværk på i Nygade i Vamdrup midtby. Og derfra skal varmen helt som i dag distribueres videre ud til forbrugerne.
  Det hel skyldes, at Vamdrup Fjernvarmeselskab har valgt at droppe naturgassen som råvare, fordi den er blevet for dyr efter den tidligere regering fjernede et tilskud til netop gasopvarmede fjervarmværker.
  Ved overgangen til varme fra TVIS opnås for Vamdrup Fjervarme både en billigere og langt mere miljøvenlig varmekilde, idet varmen fra TVIS primært er baseret på overskudsvarme fra Shell, Energis og Skærbækværket, som  alle fyrer med flis.
   Det fremgår endvidere af projektet, at en eksisterende aftale mellem Vamdrup Fjernvarme og virksomheden Rockwool i Vamdrup om levering af overskudsvarme fortsætter uændret, ligesom naturgaskedlerne på værket i Nygade bibeholdes således, at de kan aktiveres fx ved spidsbelastninger.                                                                     sebro
__________________________________________________________________________

Bevilling til belysning under
viadukt beskæres ikke

NETAISEN SEBRO PRESS
07. 11. 2017/17.40

VAMDRUP: Nu skulle det være ganske vist. Bevillingen til den planlagte kunstneriske belysning af jernbaneviadukten på Østergade i Vamdrup beskæres ikke - eller bortfalder - som følge af kommunens økonomiske situation. .
 Oplysningen er givet af Kolding Kommune og fremgår af et referat fra et møde i Vamdrup Byforum. Og på denne baggrund har byforum indgået aftale med elinstallatør B. Schrøder, som har afdeling i Vamdrup, om opsætning af belysningen.
 Arbejdet skal ifølge aftalen mellem Vamdrup Byforum og B. Schrøder være færdig senest 1. december 2019. Pris 125.800 kroner, fordelt med betaling af 61.000 kroner her i 2019 og med 64.800 krone i 2020.
 Det fremgår endvidere af referatet, at projektet udføres således, at styreingen af belysningen under viadukten på Østergade skal kunne ske fra Vamdrup Kino.
                                                                                                                                      sebro
____________________________________________________________________________

KOLDING NETAVIS
07. 11. 2019
Link: Kolding netavis.dk

==================================================================================

NETAVISEN - en alternativ avis...
Lagt på nettet onsdag d. 06. 11. 2019 kl. 18.30/07. 11. 291/ 8.30

Obs: Artiklerne vil kun stå fremme på siden i cirka en uge for derefter at blive slettet.
________________________________________________________________________

Linjeføringen af gasledningen Baltic Pipe her i lokalområdet ses i gul farve. Nederst til højre er pumestationens placering ved Møllevang afmærket med blå farve.

Baltic Pipe:
Processen om retten til
at inddrage jord er i gang

NETAVISEN SEBRO PRESS

LOKALT: Processen, der skal sikre bygherren bag en enorme gasledning retten til at inddrage landmænds jord om nødvendigt ved ekspropriation, er i gang. Hørringsprocessen er netop afsluttet. Omkring 30 lokale landmænd - og andre berørte jordejere – fra området var forleden mødt frem til et indkaldt møde i Kolding om projektet.
  Baltic Pipe hedder gasledningen. Det er Energinet, der står bag projektet her til lands. Det handler en cirka 950 kilometer kæmpe gasledning, som skal gå fra et Norsk punkt ude i Nordsøen og tværs over Danmark til Polen. Formålet med ledningen er at gøre Polen uafhængig af gas fra Rusland!
 Projektet betyder, at mange jordejere i vores lokalområde bliver tvunget til at afgive jord til ledningen – inklusive til en bred sikkerhedszone. Og mødet i Kolding afspejlede, at det ikke bekommer mange jordejerne vel!
 Som tidligere omtalt, så rammer ledningen vores lokalområde et punkt i nord vest for Jordrup  Herfra skal den gå videre sydøst, krydse E 20 og Rute 32 og umiddelbart øst om Lunderskov by og Skanderup, for derefter at krydse Hykledalsvej ved bebyggelsen Møllevang, og derfra videre over Tankedalsvej (Rute 25-Kolding-Tønder).Ved Møllevang er der et planlagt et større samlingspunkt med pumpeanlæg.
 Fra Møllevang skal ledningen gå videre østover forbi Vonsild og Sdr. Stenderup og ud i Lillebælt. Pris 12-16 milliarder kroner, hvoraf Danmark skal betale de seks. EU støtter med to milliarder kroner, står der at læse om det omdiskuterede projekt.
 Det forlyder ikke noget præcist om, hvornår gravearbejdet ude i markerne går i gang i vores lokalområde. Men der er her i sommer udført geotekniske målinger af jordbunden over hele strækningen.

                                                                                                                                 sebro
_________________________________________________________________________________

En lidt bekymret Henning Grosen - for fremtidge tilskud til velgørende formål.

Private loppemarkeder truer

tilskud til velgørende formål


Af journalist (DJ) Svend Erik Matthias-Brodersen
Netavisen 

LUNDERSKOV: Er konkurrencen fra et stigende antal private loppemarkeder årsagen til færre besøgende og mindre købelyst hos etablerede loppemarker og hermed også en trussel mod vigtige tilskud til velgørende formal?

 Dette udelukkes i hvert ikke fald som værende årsagen til et vigende besøg og mindre købelyst ved Lunderskov Y’s Mens Clubs loppemarkeder. Senest oplevet i den forløbne weekend.
  -Vi ved endnu ikke helt præcis, hvad årsagen til tilbagegangen er, men inde i vores overvejelse har vi, at det kan være fortsat konkurrence fra et stadig stigende antal af private loppe-markeder og garagesalg - som nogle også kalder det, lyder det fra formanden Lunderskov Y’s Mens Clubs loppeudvalg, Henning Grosen.
  Og det kunne spores, da avisen lørdag formiddag besøgte årets fjerde og sidste loppemarked på Loppegården på Rolykkevej, at der nok ikke var så mange besøgende, som tidligere er set, hvor markederne har været rene tilløbsstykker:
 - Ja, og købelysten var desværre heller ikke så stor, som håbet. Og det betød mindre overskud. Og det er jo en skam, for pengene går udelukkende til støtte til velgørende formål i lokalområdet, siger Henning Grosen.
  Da pengene fra de mange hjælpere ved loppemarkedet på Rolykkevej i den forløbne weekend var talt op, var der et overskud på 33.500 kroner. Tidligere har overskuddene ligget på 40.000 til 42.000 kroner - og endnu højere:
  - Det er nok især salget af møbler, der er gået mærkbart tilbage. Ja, faktisk så meget, at der stort set slet ikke mere kan sælges møbler. Hvorfor ved vi ikke. Men der er måske ikke trend i øjeblikket med genbrugsmøbler, fortsætter en lidt bekymret udvalgsformand.
  Og da salget af møbler har været i løbende tilbagegang og nu er så godt som gået i stå, har det da også givet anledning til overvejelser i loppeudvalget:
- Vi har talt om måske at trække møbler helt væk fra vore loppemarkeder, for det er jo ikke meget ved at bare have dem stående og fylde op, føjer Henning Grosen til.
 Han fortæller samtidig, at der også hos genbrugsforretningerne i lokalområdet også meldes om svigtende salg af netop møbler.
 Men nu er det ikke sådan, at loppefolket i Lunderskov af den grund agter at give op.  Tværtimod. Henning Grosen forsikrer, at loppemarkederne på Loppegården på Rolykkevej ved Lunderskov fortsætter til næste forår – men måske i en lidt forandrede klæder:
  - Vi skal nok til at nytænke lidt for at fortsat sikre vigtige penge til velgørende formål i vores lokalsamfund, lyder fra Henning Grosen.

____

Billedet: Merete Due Paarup - snart forhenværende gruppefroamnd.

Budgettale uden om
gruppe og borgmester

Merete Due Paarup
træder tilbage
som formand for
Venstres gruppe
i byrådet

NETAVISEN SEBRO PRESS

KOMMUNEN/POLITIK: Hvorfor? Forklaringerne er mange. Men en kendsgerning er, at Venstres ind i mellem kontroversielle og farverige, Merete Due Paarup, bosiddende i Jordrup, snart ikke længere står i spidsen for Venstres flertalsgruppe i Kolding Byråd.

Så sent som torsdag i sidste uge holdt Merete Due Paarup på vegne af Venstres byrådsgruppe et meget markant indlæg, som overraskende satte et spørgsmålstegn, ved robustheden i det omdiskuterede spare budget, der blev lagt frem af et flertal bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De radikale, nu også er så robust, som forligspartierne har givet udtryk for.
  Efterfølgende har Merete Due Paarup meddelt sin gruppe, at hun er færdig som gruppeformand, men at det blot er en to år gammel beslutning, hun realiserer!
  Men en kendsgerning er bare, at hendes budgettale var så markant, at den vakte både overraskelse og forundring. Hun sagde bl.a. ifølge JV.dk:
 ”Det budget, vi har i aften, er ikke robust. Vi kan ikke love, at der ikke er besparelser fremad. Og vi kan faktisk ikke love, at der nu er styr på økonomien". 
   Og selv om talen var på vegne af Venstres gruppe var der tilsyneladende ingen der på forhånd kendte til indholdet. Og nok mest overraskende er, at det gjorde borgmester Jørn Pedersen (V) åbenbart heller ikke! Borgmesterens kommentar til jv.dk har efterfølgende været:
  ”Jeg ville nok ikke have valgt det ordvalg og den retorik".
   Både borgmester Jørn Pedersen (V), partiformand Bent Ole Johnsen og Merete Due Paarup bekræfter over Jv.dk, at Venstres byrådsgruppe skal have ny formand - men alle tre afviser blankt, at skiftet har noget med Merete Due Paarups omstridte budgettale at gøre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                sebro
___________________________________________________________________________

NETAVISEN
Lagt på nettet tirsdag d. 05. 11. 2019 kl. 19.52:

Obs: Artiklerne vil kun stå fremme på siden i cirka en uge for derefter at blive slettet.
________________________________________________________________________

DF-formand vil afskaffe
visitation af mad til ældre

Koldings ældre
betaler toppris
kommunal mad

 

NETAVISEN SEBRO PRESS

KOMMUNEN: Formanden for seniorudvalget, Søren Rasmussen (DF) vil afskaffe at ældre som ønsker kommunal mad leveret først skal igennem en visitations runde.

Søren Rasmussen har ønsket forslaget behandlet på førstkommende møde i Seniorudvalget. Han henviser til Hjørring Kommune, hvor man allerede med succes har afskaffet visitationen, hvilket betyder, at ældre som ønsker at komme med i den kommunale madordning kan med direkte på ønske.

 Forud for mødet har forvaltningen åbenbart haft svært ved at finde sine egne ben. Først lyder indstillingen til politikerne ”at sagen drøftes”. Senere ændres til at den tages ”til efterretning”.

Toppris i Kolding
Endvidere oplyses det sagsfremstillingen i Hjørring Kommune betaler de ældre 44 kroner for en hovedret inkl. levering på adressen uden forudgående visitering. I Kolding er prisen pt 54 kroner for samme ydelse - og det er den maksimale toppris, der ifølge må inkasseres for mad hos ældre!

________________________________________________________________________________

 

 

Det ulmer i S efter spareforlig!

NETAVISEN SEBRO PRESS

 

Poul Erik Jensen - skal foreklare...

KOMMUNEN/POLITIK: Netavisen har tidligere skrevet, at det ulmer med utilfredshed i Socialdemokratiet i Kolding Kommune efter et flertal af S-gruppen har tilsluttet sig det meget omdiskuterede spare forlig. Nu er der indkaldt til medlemsmøde i partiet om sagen.

 Utilfredsheden kulminerede, da partiets mangeårige medlem og medlem af byrådet, Hanne Dam, i sidste uge meldte sig ud af partiet i protest netop mod spare forliget med meddelelsen om, at hun fortsætter som løsgænger i byrådet. Også formanden for DSU i Kolding, Alexander Skov Kristensen, langer i JV. Dk stærkt ud efter flertalsgruppen.
 Partiets gruppeformand, Poul Erik Jensen, Vamdrup, har tidligere har i avisen udtalt, at han og flertallet af S-gruppen gik med i forliget udelukkende for at få indflydelse. Nu vil medlemmerne åbenbart helt præcist have Poul Erik Jensen til at forklare, hvilket indflydelse S har haft i forligsaftalen, der blev indgået sammen med Venstre, DF og De radikale.
 Kritikere mener, at når det er gået så galt med den kommunale økonomi, så må det alene være Venstres ansvar, idet partiet med borgmester Jørgen Pedersen i spidsen, har absolut flertal i byrådet, og det er deres beslutninger, som har ført kommunen ud i økonomisk uføre.
 Medlemsmødet hos socialdemokraterne sker eftermiddag på rådhuset i Kolding.
I indkaldelsen til medlemsmødet er ret kortfattet. Her er hvad der står:  

Kære medlem af socialdemokratiet
Der har i de seneste dage været sagt og skrevet meget om Kolding Kommunes budget for 2020. Og måske endnu mere om den socialdemokratiske byrådsgruppes deltagelse heri.
Nu har du en mulighed for at få belyst, hvilke bidrag vores byrådsgruppe har ydet i arbejdet frem mod budgetforliget.

Kom til orienteringsmøde om budgettet.
ONSDAG den 6.november 2019 kl. 16:30-18:00 på Rådhuset, skilte vil vise vej til mødelokalet.

På gensyn!
Med venlig hilsen
pbv
Johs. Møller
Kasserer i Socialdemokratiet
i Kolding Kommune”
===============================================================================

                                                                                                                       

NETAVISEN

Lørdag den 02. 11. 2019
Lagt ud på sden: kl. 13.17
_________________________________________________________________________

 

 

KOLDING NETAVIS

02. 11. 2019

To ud af tre julekoncerter med Stig Rossen melder udsolgt...

Kolding Netavis.dk

________________________________________________________________________________

 112- alarm
VAMDRUP: 01. 11. 2019/20.51: Nødbehandlere, TrekantBrand + ambulance, Responce: Hjælp til en adresse Torvet 6580 Vamdrup.

112- alarm
VAMDRUP: 01. 11. 2019/ 20.01: Nødbehandlere, TrekantBrand + ambulance, Responce: Hjælp til en adresse på Kæmpes Ager 6580 Vamdrup.

112-alarm
VAMDRUP: 01. 11. 2019/09.17: Nødbehandlere TrekantBrand + ambulance Responce med hjælp til en adresse på Bastrup Skolevej i Bastrup, 6580 Vamdrup. Giv venligst plads i trafikken. 

112- alarm

VAMDRUP: 31. 10. 2019/09.09: Nødbehandlere og ambulance med hjælp til en adresse på Pantonevej 6580 Vamdrup.

NETAVISEN

Lagt på nettet onsdag d. 31. 10. 2019  kl. 18.35.

Obs: Artiklerne vil kun stå fremme på siden i cirka en uge for derefter at blive slettet.
_____________________________________________________________________

 112- alarm
VAMDRUP: 01. 11. 2019/20.51: Nødbehandlere, TrekantBrand + ambulance, Responce: Hjælp til en adresse Torvet 6580 Vamdrup.

112- alarm
VAMDRUP: 01. 11. 2019/ 20.01: Nødbehandlere, TrekantBrand + ambulance, Responce: Hjælp til en adresse på Kæmpes Ager 6580 Vamdrup.

112-alarm
VAMDRUP: 01. 11. 2019/09.17: Nødbehandlere TrekantBrand + ambulance Responce med hjælp til en adresse på Bastrup Skolevej i Bastrup, 6580 Vamdrup. Giv venligst plads i trafikken. 

112- alarm

VAMDRUP: 31. 10. 2019/09.09: Nødbehandlere og ambulance med hjælp til en adresse på Pantonevej 6580 Vamdrup.

NETAVISEN

Lagt på nettet onsdag d. 31. 10. 2019  kl. 18.35.

Obs: Artiklerne vil kun stå fremme på siden i cirka en uge for derefter at blive slettet.
_____________________________________________________________________

112- alarm
VAMDRUP: 31. 10. 2019/09.09: Nødbehandlere og ambulance med hjælp til en adresse på Pantonevej 6580 Vamdrup.

 

 

NETAVISEN

Lagt på nettet onsdag d. 30. 10. 2019  kl. 17.38

Obs: Artiklerne vil kun stå fremme på siden i cirka en uge for derefter at blive slettet.
_______________________________________________________________________

(Forsiden…)

Billedtekst: Steen Sparvath – formand for Lunderskov Lokalråd. (Foto: Sv. Erik Matthias-Brodersen, SEBRO-PRESS.

Lokalråd langer ud...

Af journalist (DJ) Svend Erik Matthias-Brodersen
Netavisen

LUDERSKOV: Lokalrådet i Lunderskov, med formanden Steen Sparvath i front, langer nu efter politikerne i Kolding Byråd – og efter det politiske system. Det sker efter politikerne har skåret markant ned i forventede tilskud, og har snuppet af ”opsparede” midler beregnet til byudvikling.
 Lokalrådet er stærkt utilfreds med, at politikerne i Kolding byråd i øjeblikket sidder i lukkede udvalgsmøder og skærer ned over en kam og helt uden om tidligere givne løfter og aftaler.
 Rådet synes derfor nu det er på tide, at politikerne begynder at se ind ad i systemet og også der finder besparelser i stedet for blot at ramme det arbejde og den indsats frivillige entusiaster gør ude i centerbyerne.
 Steen Sparvath lægger ikke fingrene i mellem. Han peger direkte på, at der efter hans og lokalrådets opfattelse kan spares mange penge gennem en slankning af hele det politiske system i Kolding Byråd, som bygger på mange måske helt overflødige udvalg med påhæng af dyre forvaltninger.
 Han peger helt konkret på udvalget med det mystiske navn Lokaldemokratiudvalget. Her mener han, at dette udvalgs opgaver let vil kunne varetages af Teknik- og Klimaudvalget, og derfor helt kan nedlægges.  Herved kan der spares til honorarer til formanden, medlemmer og administration.   Og netop Kolding Kommune har ord for at ligge helt i toppen blandt kommuner, hvad angår antallet af omkostnings dyre politiske udvalg.
 At Steen Sparvath specielt peger på Lokaldemokratiudvalget hænger nok sammen med, at byudviklingen i centerbyerne – herunder Lunderskov - lider under dette udvalgs påhit af besparelser i et forsøg på at leve op til den skriftlige aftale om rammebesparelser på to procent, som et flertal af byrådets partier overraskende indgik i september måned på et lukket møde.
_________________________________________________________________________________
 

Billedet: Helge Paulin - formand for Vamdrup Byforum (Arkivfoto).

Fastholder kommunen besparelser
så slukker og lukker  Vamdrup Byforum

VAMDRUP: Vamdrup Byforum kan og vil ikke acceptere det spare oplæg, som Lokaldemokratiudvalget har lagt frem. Byforum mener, at beskæringerne er så voldsomme, at hvis de gennemføres, vil byforum ikke fortsætte som forening. Det fremgår af et tillæg til et hørringsvar, som kommunen har modtaget fra byforum 23. oktober.

 Det er især en kraftig beskæring - eller helt bortfald - af midlerne fra den såkaldte Centerbypulje Vamdrup Byforum ikke tilfreds med. Foreningen mener, med de indstillede besparelser bortfalder ideen med foreningens virke, da den udelukkende arbejder med midler fra denne pulje.
  Byforum erkender dog i svaret, at samlet set er det nødvendigt at gennemføre besparelser i Kolding Kommunes indsats i lokalområderne, men er ikke enig i Lokaldemokratiudvalgets forslag, der omfatter såvel besparelser som omprioritering af betydelige midler. Foreningen gør i svaret klart opmærksom på, at med bortfaldet af midler fra Centerbypuljen til Vamdrup vil medføre, at den nuværende store indsats fra lokale ildsjæle også år tabt.
 Byforum har i forbindelse med hørringssvaret fremsendt en anden model omfattende besparelser, hvor midlerne i Centerbypuljen stort set bevares.
 Foreningen gør endvidere klart opmærksom på, at Lokaldemokratiudvalgets indstilling om at erstatte af beløbet fra Centerbypuljen med Borgerplanmidler er utilfredsstillende, idet Borgermidlerne er beløb, som der er afsat på papiret i kommunen, til løbende at udmønte de ønsker, som borgerne tidligere på lokale borgermøder har udtrykt ønsker om at få gennemført. Det handler om ”topstyrede” beløb på 900.000 kroner årligt til hver af centerbyerne Vamdrup og Lunderskov.

Seneste:
Det ser ud til, at der lyttet til kritikken både fra Vamdrup Byforum og Lunderskov Lokalråd. Sent her til eftermiddag forlyder det, at kommunen agter at følge høringssvaret fra Vamdrup Byforum. Dermed ser det ud til, at lokale frivillige fra Vamdrup Byforum og Lunderskov Lokalråd fortsat får en pose penge at arbejde med. Det skulle handle om 190.000 kroner til hver by næste år. Altså er besparelserne nu også her pist væk. I gårsdagen udgave af Netavisen kunne vi fortæller, at sparelser i normeringen i børneinstitutionerne også er droppet!
                                                                                                                                                                                                                                                                                 sebro
______________________________________________________________________________________

NETAVISEN
Lagt på nettet tirsdag d. 29. 10. 2019  kl. 20.02:

Obs: Artiklerne vil kun stå fremme på siden i cirka en uge for derefter at blive slettet.
________________________________________________________________________

 

Kinotorvet i Vamdrup er projekter, som er realiseret med midler fra bl.a. centerbypuljen og borgerplanmidler. (Arkivfoto: SEBRO PRESS)

Forligspartierne trækker
spareforslag tilbage

KOMMUNEN: Forligspartierne i Kolding Byråd bag de hårde besparelser på børneområdet har åbenbart fået kolde fødder. Her blot to dage før de planlagte besparelser skulle endelig godkendes af byrådet er det overraskende besluttet at droppe en del af dem. Det skriver JV.dk.
  Det er partierne bag budgetforliget, Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, der har besluttet at droppe størstedelen af den ellers planlagte besparelse på fem-seks millioner kroner om året på personalenormeringerne i kommunens daginstitutioner.
 Beslutningen indebærer, at der nu hives fem millioner kroner op af en reservepulje for at bruge dem til at købe den planlagte nedskæring på normeringen tilbage.
  Men selv om forligspartierne nu sender fem millioner kroner tilbage til børneområdet, er der dog fortsat besparelser for godt 14 millioner kroner tilbage på børneområdet næste år.
  Både Kristina Jørgensen (DF) og Poul Erik Jensen (S) erkender, at hårde protester fra forældre og ansatte  mod de planlagte besparelser, har for dem spillet en vigtig rolle i afgørelsen at lempe på besparlserne
sebro.

Læse mere på link JV.dk