Udrykninger

Publiceret SEBR0 PRESS/ 20. 01. 2019/21.06
VAMDRUP: 112-alarm kl. 21.05: TrekantBrand, St. Vamdrup: Nødbehandlere. Respons Kolding : Ambulance med hjælp til en adresse på Torvet, 6580 Vamdrup

Publiceret SEBRO PRESS 19. 01. 2019/21.00
VAMDRUP: 112- alarm 19.01. 2019 kl. 20.59: TrekantBrand station Vamdrup: Bilbrand i det fri: Holtvej 19, 6580 Vamdrup.

Publiceret SEBRO PRESS/ 18.01.2019/11.08
VAMDRUP: Der kører lige nu kl. 11.08 nødbehandlere og ambulance med hjælp til en adresse på Ahornvej 6580 Vamdrup. Giv venligst plads i trafikken. 

Publeceret SEBRO PRESS / 16.01.2019/17.53
VAMDRUP: 112- alarm 16.01.2019 Kl. 17.54: Lige nu kører der ambulance og nødbehandlere til en adresse på Villagade i Vamdrup. Giv venligst plads.

Publiceret SEBRO PRESS/ 14. 01. 2019
VAMDRUP: Kl. 14. 36 og 14.46 Kørte Trekant Brand station Vamdrup til ABA brandalarm hos virksomheden Rockwool, Industrivej 9, 6580 Vamdrup.

Publiceret SEBRO PRESS / 11. 01. 2019/ 13.38
VAMDRUP:  Brandalarm (ABA) TrekantBrand station Vamdrup: Adresse: Ådalsskolen, Idrætsvej, 6580 Vamdrup.

________________________

"Outdoorene" rykkede indenfor

PUBLICERET SEBRO PRESS 19. 10. 2019/22.50

Anna Rundkvist Nielsen

VAMDRUP/CHRISTIANSFELD: Det var noget anderledes træningsvilkår inden for i Cuben i går, end de var vant til. De fleste deltagere kom nemlig fra Anna Rundkvist Nielsens hold Outdoors Fitness i Vamdrup, og som navnet antyder, så foregår motionen oftest ude i det fri.
 I Christiansfeld stod den derimod i går på Jumping Fitness under ledelse af Jytte Habekost.
 Og i den anledning besøgte JV Cuben, og det er der blevet en reportage ud af, som kan læses i avisens søndagsudgave.
 - Lige nu er vi 40 tilmeldte til Out Doors Fitness i Vamdrup. At være med i Out Doors Fitness giver ikke kun god motion. Der er også et socialt element at mødes om motion med nogen, man ikke kender. Det giver fællesskaber, og nogle deltagere bliver venner og laver andre ting end fitness sammen, forklarer Anna Nielsen, som har stor succes med sit forehavende i Vamdrup.
Om oplevelsen i Cuben fortæller hun til avisen:
- Jeg har prøvet Jump ing Fitness før. Og i dag var det lige så sjovt, som det plejer at være at komme på gyngende grund på en trampolin. Musikken er med til at sætte en god stemning, og man bliver glad. Motionen er hård men samtidig virker det mere skånsomt, at hoppe på en trampolin frem for at hoppe på jorden. Jorden giver ikke efter, det gør trampolinen, forklarer Anna Nielsen om besøget i Christiansfeld.

 

Vintermarch

PUBLICERET SEBRO PRESS 19. 01. 2019/19.55

VAMDRUP/HJARUP: Kongeåens Marchforening i Vamdrup, afvikler igen i år den traditionsrige  vintermarch. Det sker denne gang søndag 10. februar. Og det sker helt som sædvanligt med start og mål ved Hjarup Spejdercenter på Østergårdsvej 10 i Hjarup.

 Ruterne vil være afmærkede med røde pile og rød/hvide bånd. Der er ruter på fem og 10 km , og der kan startes fra kl. 8 - 11. De lange ruter på 15 og 20 km kan startes fra kl. 8 - 10.
 Alle skal være i mål senest kl. 14. Hunde skal føres i snor, og deltagelse i arrangementet sker på eget ansvar, lyder det fra Kongeåens Marchforening.
Og så der lige føjes til. Foreningen har holdt generalforsamling på Vamdrup Skole Øst. Bestyrelsen ser således ud: Formand: Bente Sørensen. Næstformand: Frede Kjær. Kasserer: Betty Nielsen. Bestyrelsesmedlemmer: Anni Nielsen, Sigfred Søndergård, Erik Aarestrup, Michael Langholz. Suppleanter: Elin Karlsson og Svend Jensen.
sebro

_____________________________________________________________________________

 

Ingen lokale nomineret

PUBLICERET SEBRO PRESS 19. 01. 2018/19.40

KOMMUNEN: Hvert år uddeler Kolding Kommune prisen som ”Årets Forening”. Det sker til en forening som er godkendt under Fritidsrådet. Prisen på 10.000 kroner. Men i år fandt komitéen ingen foreninger fra vores lokaleområde tunge nok til vægtskålen.
 Tre foreninger er normerede. Det er Kai zen Karate Do, Kolding.  Billardklubben Frem, Kolding og Vonsild Gymnastikforening.
  Prisen uddeles i forbindelse med Fritidsfesten den 1. februar 2019 i Sydbank Arena i Kolding. Fritidsfesten er en tak til alle foreninger for det store arbejde, der foregår på frivillig basis i hele Kolding Kommune. 
______________________________________________________________________________

Ny sundhedsklinik

PUBLICERET SEBRO PRESS 19.01. 2018/ 12.26

VAMDRUP: 39-årige sygeplejerske, diætist og vanecooach, Jane Marie Noe, Vamdrup, har e åbnet klinik i Arena Syd, og står nu klar til at hjælpe private til kostændringer, vægttab og nye vaner.
Hun tidligere haft base fra sit hjem, og er kørt ud til institutioner og kunder. Hun fortæller nu til JV, at flytningen til Arena Syd betyder at hun også tager private kunder ind, og at det er mere professionelt at møde hinanden i Arena Syd end i et privat hjem.
- Det hele handler om at få et sundt forhold til mad, krop. Jeg lytter, støtter og vejleder, og der kommer ingen løftede pegefingre, fortæller hun.
 Jane Noe understreger, at ikke noget er forbudt, men det handler at om at finde nye vaner, og hvordan de bliver, afhænger af den enkelte.
 Hun tager afstand fra ordets sundhedsstress, som ugebladene nu næsten dagligt bombarderer os med. Men det handler om vægttab, men nødvendigvis ikke gennem maden, fortæller Jane Noe blandet andet.
sebro

Hvis prognoserne holder, så vil Kongsbjergskolen i Lunderskov komme i pladsnød. (Foto: Svend Erik Matthais-Brodersen)

Prognoser:
Lunderskov vil storme frem
Af journalist Svend Erik Matthias-Brodersen

PUBLICERET SEBRO PRESS/ 18. 01. 2018/10.03

LUNDERSKOV: Befolkningsudviklingen i Lunderskov vil storme frem. I hvert fald, hvis prognoserne for de kommende års udvikling holder stik. Og det betyder blandt andet, at byens skolekan komme i pladsnød.
 
Prognoserne for befolkningsudviklingen i Lunderskov, og nærmeste omegn. Det, der i dag kaldes for Kongsbjergskolens skoledistrikt, fortæller, at indbyggerantallet i området vil stige med i omegnen af 1000 indbyggere frem til år 2030. Det betyder, at der så vil være 4.437 indbyggere i byen.
 Og sammenlignet med de to øvrige centerbyer i Kolding Kommune, Vamdrup og Christiansfeld ligger Lunderskov dermed helt i front. Mens stigninger for Lunderskov anslås til 30 procent inden for perioden. Så viser tallene ti procent for Vamdrup og bare fem procent for Christiansfeld.
 Lederen på Kongsbjergskolen, Wilhelm Hallum, gør opmærksom på, at holder prognoserne, så kommer der snart til at mangle plads på Kongsbjergskolen, og en udvidelse bliver nødvendig.
 Det gør det, fordi prognoserne også viser, at nye tilflyttede til byen for en stor del vil være børnefamilier. Men også antallet af ældre forventes også at stige meget i de kommende år.
  Hvad angår tilflytningen af nye borgere til Lunderskov peges der på de nye udstykninger af attraktive boliger i de nye boligkvarterer, som hastigt skyder op i områderne vest for Sortebjerg nær Dollerup-søerne.  Men andre nye tiltrækkende udstykninger er på vej rundt om i byen.
  At flere åbenbart vil vælge at bo i Lunderskov skyldes ikke mindst byens centrale beliggende hed nær Esbjergmotorvejen, og at der er særdeles gode togforbindelser i tre retninger. Samt at byen kan byde på en smukt kuperede natur.
_____________________________________________________________________________

Nu kan du få penge fra
den nye studiebypulje


Publiceret SEBRO PRESS/ 18. 01. 2018/09.50

Studieby Kolding inviterer
nu alle interesserede til at
søge den nye studiebypuljen.

KOMMUNEN/PM:Puljen støtter projekter, der er med til at gøre studiemiljøet i Kolding endnu bedre. Puljens formål er at gøre Kolding til en stadig mere attraktiv studie- og uddannelsesby.
Kolding Kommune har i samarbejde med de videregående uddannelsesinstitutioner afsat 1 million kroner over to år til at understøtte det brede udvalg af aktiviteter for byens studerende.
- Alle med gode ideer til projekter eller arrangementer målrettet studerende på videregående uddannelser kan søge om støtte fra puljen. Det er ikke kun studerende der kan søge støtte fra puljen, men også foreninger, interessegrupper, enkeltpersoner, institutioner og virksomheder fortæller studiebykoordinator Malu Møller i en pressemeddelelse.
 Puljen støtter projekter og aktiviteter indenfor fx sport og kultur, men det er kun fantasien der sætter grænser. Puljen skal opmuntre til et levende og aktivt studiemiljø samt bidrage til en fælles indsats for at skabe de bedst mulige rammer for de studerendes studieliv, trivsel og uddannelse.

To slags tildelinger  
Der vil være mulighed for at søge støtte på to måder fra Studiebypuljen. Kvartals-uddelingen for beløb over 15.000 kr. eller Kvik-uddelingen for beløb op til 15.000 kr.
Kvikpuljen for ansøgninger på op til 15.000 kr. kan søges året rundt, og der gives svar senest 2 uger efter, at ansøgningen er modtaget. For ansøgninger om tilskud fra Studiebypuljen på over 15.000 kr. kan der søges om tilskud 4 gange årligt. Disse datoer er 1. februar, 1. maj, 1. september og 1. december.
Studieby Kolding glæder sig til at modtage en masse spændende ansøgninger til projekter og arrangementer, der kan være med til at udvikle studiemiljøet i Kolding.
Der er mulighed for at høre mere om Studiebypuljen til Puljens Dag på Kolding Bibliotek den 4. februar fra klokken 19.00 til 21.00.

Læs mere om hvordan søger her: //www.studiebykolding.dk/pulje

______________________________________________________________________________ 

HERMED SENDES EN STOR TAK ALLE, SOM SENDTE OS EN HILSEN I ANLEDNING AF VORES DIAMATBRYLLUP (60 ÅR). OG TAK FOR TALER, GAVER OG BLOMSTER M.M. PÅ KOLDINGHUS.
MED VENLIG HILSEN
BIRTHE OG SVEND ERIK BRODERSEN