NETAVISEN SEBRO PRESS

Torsdag den 16. august 2018

- med dugfriske nyheder fra dit lokalområde
Vamdrup, Lunderskov, Christiansfeld - og ellers
hvad der kommer os ved...

-------------------------------------------------

Avisen udgives af journalist/redaktør (DJ) Svend Erik Matthias-Brodersen.  Biografi: Uddannelse: Journalist: Dagbladene Jysk Aktuelt og Jydske Tidende, Jydsk Telefon info, Danmarks Journalisthøjskole, Århus. Job: Jydsk Telefon info., Jydske Tidende, journalist, redaktionssekretær, redaktionsleder. Kolding Folkeblad, områderedaktør/DJ tillidsmand. DSB info.chef. Danske Beredskaber/Dansk Brandteknisk Institut ansvh. redaktør/presseansvarlig. Eget pressebureau. SEBRO PRESS. Adresse: Trelle Ager 54, 6580 Vamdrup. Tlf. 2076 1253. Mail: sebro@pc.dk Link til Netavisen: http://sebro-press.simplesite.com/

 

________________________________________________________________

 

På vej med kunstnerisk
belysning af viadukt

NETAVISEN SEBRO PRESS/16. 08. 2018/10.15

 

Helge Paulin - formand for Vamdrup Byforum - følger op.

VAMDRUP: Viadukten i Vamdrups bymidte, som fører jernbanen over byens hovedgade, Østergade, skal udsmykkes.

Det er et projekt Vamdrup Byforum arbejder med og er i fuld gang med at planlægge. Det handler om etableringen af et kunstnerisk lysprojekt, som skal live og lyse op i Østergadetunnelen og langs med banen mod Stadiongrunden.
 Projektet er der netop fulgt op på under et møde i Vamdrup Byforum. I denne forbindelse oplyses, ifølge referatet, at der er indhentet oplysninger og erfaringer fra et lignende projekt Bramming om både økonomi og om dialogen med Banedanmark.
 Det understreges, at Vamdrup Byforum har et stort ønske om at få gennemført lysprojektet. Formanden, Helge Paulin følger op på sagen.
                                                                                                                                  sebro 

_____________________________________________________________________________

Kommunen og privat
plejefirma konflikter

NETAVISN SEBRO PRESS/16. 08. 2018/10.00

KOMMUNEN: Det private hjemmeplejefirma, Kære Pleje, er kommet på kant med kommunen. Firmaet har valgt at gå ”på gaden” med problemet. Kommunen er tavs. Det skriver JydskeVestkysten i dag.

Kommunen har i en intern redegørelse blandt andet kritiseret afregningen fra det private firma. Misvisende og ensidig, lyder fra firmaet.
 Samarbejdet nåede åbenbart et lavpunkt lige inden sommerferien. Og de to parter ser ifølge avisen meget forskelligt på, hvorfor samarbejdet er kørt af sporet.
 Kolding Kommune var en af de første kommuner i landet, der sendte hjemmehjælpen i udbud. Fire firmaer fik opgaven, sideløbende med den kommunale pleje. To af dem, Caregruppen og Kære Pleje gik konkurs. 700 ældre skulle da skifte hjemmehjælp! 
 Ved et nyt udbud i 2015 kom Kære Pleje på banen igen i en rekonstrueret udgave. I dag betjenes de ældre af firmaerne Attendo, Svane Service, Kære Pleje og kommunens hjemmepleje. Men nu er det altså ifølge JV åbenbart problemer mellem kommunen og Kære Pleje.
                                                                                                                                sebro

Læs hele historien på JV. Link: www.jv.dk/kolding/Samarbejdet-mellem-Kolding-Kommune-og-Kaere-Pleje-gik-i-haardknude/artikel/2635033
_
_____________________________________________________________________________

Affalds forsøg skudt i gang

NETAVISEN SEBRO PRESS/ 18.08. 2018/ 10.00 

KOMMUNEN/VAMDRUP: Forsøget på genbrugspladsen på Østermarksvej i Vamdrup, hvor du døgnet rundt kan komme af med dit farlige affald på en forsvarlig måde, er skudt i gang.
 Forsøget blev skudt i gang af formanden for udvalget i Kolding Kommune, som den slags ting sorterer under, Jakob Ville.

 Det skete i overværelse af omkring 100 borgere – hidkaldt af flittig annoncering - og måske af gratis pølser og sodvand. Farligt Affald 24-7, kalder kommunen forsøget.  
 Som tidligere omtalt i Netavisen kan du benytte ordningen ved at bruge appen ” Affald Kolding”- eller ved at sende en SMS til nummeret ved siden af lugen ved genbrugspladsen. Bag ved lugen står en rød kasse, hvori det farlige affald skal placeres. Lugen lukker automatisk og gøres klar til den næste bruger. Du må højst aflevere 15 kg. farligt.
                                                                                                                                  sebro
______________________________________________________________________________

Skoleflyvninger får pilen
i den rigtige retning

NETAVISEN SEBRO PRESS/ 16. 08. 2018/10.00

VAMDRUP: Kolding Lufthavn melder ud med en markant stigning i flytrafikken. Og det er i sær skole flyvninger, der har fået pilen i den rigtige retning. Og nu ser det ud til, at lufthavnen kan imødese yderligere aktivitet netop på den front.

Der lægges nemlig op til, at endnu flere elever skal sætte sig til rette i skoleflyveren og uddanne sig fra Flyveskolen Hangar 9, som ejes Søren Andersen sammen med helikopterpilot Gry Hemmersam. Der er lige nu er otte elever i luften i gang med at tage en privat pilotuddannelse, men der er lagt op til uddannelse af langt flere. For at nå målet er der netop sat et markedsførings program på skinner.
 Her fortælles, at Flyveskolen Hangar 9, på Kolding Lufthavn i Vamdrup tilbyder både certifikater til flyvning på hobby og kommerciel plan. Det den eneste flyveskole syd for Billund.
 Og så fremhæves det fra lufthavnen, at undervisningen fra lufthavnen i Vamdrup har den store fordel. Den generes ikke af hyppige trafik- og charterflyvinger – som fx i Billund.
                                                                                                                            sebro
_________________________________________________________________________

Seneste udrykninger:

NETAVISEN SEBRO PRESS 112-INFORMATION

15. 08. 2018:
VAMDRUP: 112-alarm: 15. 08. 2018 kl. 19.20: Nødbehandlere og ambulance med hjælp til en adresse på Dysse Ager, Vamdrup: Årsag: akut sygdom

12.08. 2018.
CHRISTIANSFELD: 112-Alarm: 12. 08. 2018 kl. 16.06: TrekantBrand st. Tyrstrup: Ild i villa/rækkehus: Sjølund Mark 4: Slukket ved brandvæsnets ankomst

11. 08. 2018:
VAMDRUP/ØDIS: Rettelse: ABA-alarm 11. 08. 2018 kl. 09.15: Brandudrykning fra TrekantBrand st. Vamdrup til peljehjemmet Vesterled i Ødis.  Årsag: Blind alarm

 

________________________________________________________________________________

Ejendommen, Glasvej 2, i Vamdrups industriområde, hvor kommnuen nægter beboelse og kræver fraflytning (Foto: Sv. Erik Matthias-Brodersen SEBRO PRESS)

Kræver fraflytning fra
bolig i erhvervsområde

NETAVISEN SEBRO PRESS/ 15. 08. 2018/ 11.15
AF JOURNALIST (DJ) SVEND ERIK MATTHIAS-BRODERSEN

VAMDRUP: Ejeren af ejendommen, Glasvej 2 I Vamdrup, Jehovas Vidners tidligere rigssal, ligger i strid med Kolding Kommune om retten til at bruge noget af ejendommen til udlejning for beboelse. Ejeren mener, han har ret udlejning. Kommunen siger nej.

Kommunen fastholder sit nej med begrundelsen, at ejendommen ligger i et område, der i lokalplanen udelukkende er udlagt som industriområde uden beboelse. Ejeren henholder sig til en dispensation det tidligere Vamdrup Byråd, har givet til den tidligere ejer, Jehova Vidner, for oprettelse af en portnerbolig i ejendommen.
 Men som det ser ud lige nu, så køber kommunen ikke ejerens mening. Kommunen henholder sig til, at aftalen om dispensation for beboelse for en portner kun gjaldt, så længe Jehovas Vidner anvendte bygningen som rigssal, og ikke efter et ejerskifte..
 Lige nu er sagen den, at den nuværende ejer har lejet den tidligere portnerbolig ud til beboelse. Kommunen kræver, at boligen fraflyttes, og at ejendommen fremover kun anvendes som erhverv, som står skrevet i gældende lokalplan.
 Historien er, at Vamdrup Kommune i 1999 gav byggetilladelse til opførelse af en Jehovas  Vidners Rigssal med tilhørende cykelskur på ejendommen. I 2001 meddelte Vamdrup Kommune desuden byggetilladelse til opførelse af portnerbolig og carport.
 Ejendommen er i lokalplanen udlagt til erhverv, men Kolding Kommune vurderede i 2010, at anvendelsen til portnerbolig da ikke kunne anfægtes, da ejeren havde haft en berettiget forventning om at kunne anvende boligen, som tilladt siden 2001.
 I oktober 2016 traf kommunen dog afgørelse om, at der ikke kunne gives forhåndstilladelse til udlejning af portnerboligen til beboelse efter et eventuelt salg af ejendommen. Denne afgørelse blev påklaget til Planklagenævnet, som dog stadfæstede afgørelsen. Planklagenævnet udtalte yderligere, at Kolding Kommune var forpligtet til at give afslag på dispensation fra lokalplanen til nye ejere.
 Den nuværende ejer købte ejendommen i november 2017 med henblik på indretning af showroom med kajakker. Ejeren har pr. 15. marts 2018 udlejet den tidligere portnerbolig til almindelig beboelse og ønsker at fortsætte med at anvende bygningen til beboelse. Men kommunen siger altså nej. Sagen bliver behandlet i dag i Plan-, Bolig og Miljøudvalget. Men intet tyder på, at kommunen vil ændre på kravet om fraflytning – men med en rimelig frist.
_____________________________________________________________________________

Tidligere erhvervschef
køber sig ind i byggefirma

NETAVISEN SEBRO PRESS/ 15. 08. 2018/ 11.15
AF JOURNALIST (DJ) SVEND ERIK MATTHIAS-BRODERSEN

VAMDRUP: Tidligere erhvervschef i daværende Vamdrup Kommune og salgsdirektør i byggefirmaet Daugaard Pedersen, Kaj Aage Nielsen, 67 år, Kolding, har købt halvdelen af et af Koldings ældste byggefirmaer, Kjæhr & Trillingsgaard.

Og med købet vender han tilbage til direktørstolen, mend firmaet Kjæhr & Trillingsgaard, og skal danne parløb med Christian Trillingsgaard, og dermed igen rette fokus mod erhvervsbyggeri og boligetagebyggeri. Kaj Aage Nielsens comeback til byggebranchen sker efter en pause på tre år.
 Ud over at være erhvervschef i daværende Vamdrup Kommune har Kaj Aage Nielsen også haft job som blandt andet salgsdirektør byggefirmaet, Daugaard Pedersen, tidligere Vamdrup, nu Kolding.
 I sin tid i Vamdrup gjorde Kaj Aage Nielsen sig kendt som noget af en ildsjæl i jobbet hos kommunen, men også for andre aktiviteter til gavn for byen.
 Han satte sig blandt andet i spidsen for at sætte Vamdrup på landkortet som bedste erhvervsby og bolig by i Danmark. Og det lykkes at sætte endda et kraftigt aftryk i landspressen og TV og med stor tilstrømning af folk til byen i kølvandet. Det skete med   sloganet ”En by i provisen”. 
 Og nu skal Kaj Aage Nielsen så prøve at sætte firmaet Kjær og Trillingsgaard i Kolding, på landkortet.

Læs også i JV:
                                                                                                                           

Billedtekst: Kaj Aage Nielsen - tidligere erhvervschef i Vamdrup - nu meddirektør i kendt virksomhed i Kolding. (Arkivfoto: Sv. Erik Matthias-Brodersen SEBRO PRESS)

                                                                                                                               sebro.
_______________________________________________________________________________

 

NYE PRESSEMDDELELSER:

Tre verdensstjerner gæster godset....
Litterær salon med yndlingsklassikere....
_____________________________________________________

Manglende udvikling udløser
formentligt skatteforhøjelse

NETAVISEN SEBRO PRESS/ 15. 08. 2018/11.15
AF JOURNALIST (DJ) SVEND ERIK MATTHIAS-BRODERSEN

KOMMUNEN: Det går langt fra som håbet. Kolding Kommune mangler udvikling. Nabokommunerne mod nord er løbet fra os. Og manglende udvikling  - og især mangel på nye tilflyttere  - ender formentligt nu i en skatteforhøjelse. Måske på 05 procent.

Det er i hvert fald det et politisk flertal taler om her lige før den kommunale budgetlægning for 2019 går i gang. Og det sker for at undgå – eller i hvert fald afbøde – uundgåelige alvorlige besparelser og nedskæringer på en række områder.
 Der mangler i omegnen af 100 millioner kroner på budgettet, bare for at få det til at løbe rundt  i 2019 med det nuværende serviceniveau!
 Situationen ser så alvorlig ud, at det har medført, at byrådspolitikerne i øjeblikket studerer et fremlagt sparekatalog med forslag til besparelser i hele kommunen.
 Ikke mindst for politikerne er stagnation i befolkningstallet overraskende. Det betyder nemlig færre skattekroner i kassen end ventet. Sølle 17 flere nye blev det kun til i 2017! Og det langt færre end vore nabokommuner kan fremvise.
 Og der er på denne baggrund der er lagt op til besparelser i millionklassen – og så tales der samtidigt helt alvorligt i nogle politiske kredse samtidig om at bygge nyt rådhus til op mod 400.000 kroner!
_______________________________________________________________________________

Et udsnit af store fabrikskompleks, Daka, i Lunderskov, som lukker ned ved udgangen af september. Fabrikken er udbygget og udvidet flere gange - blandt andet som følge af ildebrande. (Foto: SEBRO PRESS)

Daka i Lunderskov lukker

Årsagen angives
at være mangel
på råvaren blod

NETAVISEN SEBRO PRESS/ 14.08. 2018/11.30
Af journalist (DJ) Svend Erik Matthias-Brodersen

LUNDERSKOV: Daka-fabrikken i Lunderskov lukker. Årsagen angives at være mangel på blod fra døde dyr til behandling. Den kedelige nyhed om lukningen sivede ud i byen i går, mandag. Det forlyder, at der slukkes og lukkes for sidste gang ved udgangen af september. Lukningen er bekræftet af fabrikkens ledelse.

Virksomheden i Lunderskov beskæftiger ved lukningen 18 medarbejdere. Nogle af dem er tilbudt arbejde på selskabets frabrik i Løsning ved Hedensted. Andre skal formentligt ud at søge andet arbejde..
Det fortælles, at Daka er oprindeligt for mange år siden er startet op i Lunderskov som en mindre destruktionsanstalt af en mand ved navn Jonas Matthiesen, og efter sigende fra en adresse på Møllegade. Den gang blev behandlingen af blodet blandt andet brugt som råvare for fremstilling af sæbe. Senere flyttede Jonas Mathiesen virksomheden uden for byen til den nuværende adresse på Dakavej, for igen senere at blive fusioneret med selskabet, som står i dag står bag virksomheden, og som nu lukker den.
Daka har gennem årene haft en noget stormfuld tilværelse i Lunderskov. Virksomheden har været både elsket og hadet. Elsket fordi det var en god og solid arbejdsplads i byen. Hadet for at sende en ubehagelig sødlig lugt ud i omgivelserne på ret store afstande. Sidstnævnte var dog et problem fabrikken kom livs, og har de seneste år været lugtefri. Virksomheden har også flere gange været ramt af brande.
Det oplyses ikke noget om, hvad det ret markante fabriksanlæg i Lunderskov fremadrettet skal anvendes til.
sebro
_________________________________________________________________________________

Ny sang- og musikforening
har konstitueret bestyrelse

NETAVISEN SEBRO PRESS/ 14. 08. 2018/ 11.30

VAMDRUP: Den nye sang- og musikforening, Spilop, har efter en stiftende generalforsamling konstitueret sig med bestyrelse.
Bestyrelsen er således ud: Formand: Connie Maigaard, næstformand: Irma Mørk-Jensen, Kasserer: Gitte Kjær Jepsen, samt to bestyrelsesmedlemmer: Bente Gaasvig og Gunnar Skøtt og med Poul Ejner Skøtt son suppleant.
Foreningen starter op med 14 sang og musikglade 14 medlemmer, og har holdt den første sang/spil øvedag i Arena Syd.
Bestyrelsen udtrykker, at foreningen agter at koncentrere sig om at indøve et musikrepertoire, der vækker genhørs minder og sangglæde blandt det publikum, og at der stiles mod kontakt de evigt unge, de lidt ældre og dem, der bare elsker god glad musik- både den lidt rockede musik fra de glade 60’ere, og de skønne sange, der findes i de store sangskatte, som bare helt ufortjent samler støv, lyder fra foreningen.
                                                           sebro
_______________________________________________________________________________

Forurening i bymidten

SEBRO PRESS/ 14. 08. 2018/

VAMDRUP: Brandfolkene fra TrekantBrand station Vamdrup matte her til formiddag at rykke ud for at neutralisere en forening af spildt olie på kørebanen i Vamdrups bymidte.
Forureningens start kunne spores til tankstationen i Jernbanegade, og fortsatte derfra på kørebanen ad Jernbanegade over rundkørslen og videre ud ad Søndergade.
Årsagen til forureningen menes stamme fra en bil, som bilisten efter påfyldning af dieselolie på tankanlægget har glemt lukke dækslet på bilen. På billedet ses forureningen tydeligt på kørebanen foran brandbilen.
_______________________________________________________

Det er på baggrund af dette skitserede byggeri, kommunen har sagt ja til både salg af areal og til udarbejdelsen af et nyt lokalplanforslag.

Lokalplan skal bane vej for
nye boliger i Vamdrup

NETAVISEN SEBRO PRESS/13. 08. 2018/10.00
AF JOURNALIST (DJ) SVEND ERIK MATTHIAS- BRODERSEN

VAMDRUP: Kolding Kommune er nu klar til at sende et forslag til ny lokalplan med tilhørende ændret kommuneplan ud i offentlig høring. Forslaget skal bane vejen for, at Vamdrup Boligselskab kan komme i gang med at opføre en ny planlagt boligejendom lige byens hjerte.

 Det handler om en bebyggelse af arealet ved Nørregade og Nygade i midtbyen, hvor den tidligere Vamdrup Private Realskole en gang lå, og hvor Vamdrup Ungdomsgård senest har ligget.
 Men inden lokalplanforslaget kan sendes ud i offentlig høring, skal planen og tillægget først have det blå stempel i Plan-, Bolig og Miljøudvalget: Det ventes dog at ske på onsdag den 15. august, hvor sagen er sat på dagordenen.
 Kommunen har på forhånd truffet aftale om salg af arealet til Vamdrup Boligselskab med henblik på opførelse af ny boligejendom på stedet. Arealet i midtbyen er blevet ledig efter at ungdomsgården er revet ned.
 Det ventes, at lokalplanforslaget går glat igennem behandlingen i Plan-, Bolig og Klimaudvalget, da det forlods er anbefalet godkendelse af By- og udviklingsdirektøren.
 Kommunens positivitet over for forslaget er skabt, fordi det er vurderet, at yderlig bosætning i bymidten i Vamdrup vil være en medvirkende faktor til at skabe en aktiv og levende by og understøtte byens forretningsliv.
 Det fremgår af forslaget, at det ny byggeri handler om opførelsen af en hovedbygning langs med Nørregade, suppleret med bebyggelse ved Nygade. Det skal udformes således, at der etableres opholdsarealer bagved bebyggelsen, hvor områdets beboere kan opholde sig i et afskærmet gårdrum ugeneret af den omkringliggende by.
Det er planen, at lokalplanforsalget sendes i offentlig høring i fire uger i perioden fra 29. august 2018 til 26. september. Endelig godkendelse i byrådet forventes at ske den 7. november 2018.

Billedtekst:
Sådan ser arealet ved Nørregade/Nygade efter den tidligere ungdomsskole er revet ned og der gjort plads til Vamdrup Boligselskabs nye byggeri (Foto: Svend Erik Matthias-Brodersen)

sebro
_____________________________________________________________________________

Skøre timer i Vamdrup

NETAVISEN SEBRO PRESS/ 09. 08. 2018/09.00

VAMDRUP: Kolding Kommune etablerer en mobilforretning i Vamdrup, når der holdes Crazy Hours (skøre timer) i Vamdrup fredag den 17. august. Fra den mobile butik vil kommunen fortælle og vise, hvad muligheder Vamdrup kan byde på.

Der vil blive præsenteret muligheder, der for fx at bygge hus i byen - eller måske at starte en virksomhed op. Og så vil planerne for fremtidens muligheder også blive præsenteret i butikken, og det er både, hvad kommunen vil kunne tilbyde her og nu og i nærmeste fremtid. Også private initiativtageres projekter vil også indgå. Fx vil private udstykninger vil også få plads i butikken, fortæller Poul Erik Jensen, som er lokalt valgt byrådsmedlem fra Vamdrup.
Det er også Vamdrup Handelsforening, der denne gang står bag Crazy Hours, og herfra venter man, at få mellem 8.000 og 10.000 af huse og ud på gader og stræder denne aften.
Det endelige program for aftenen vil i næste blive præsenteret i handelsforeningens egen avis, Vamdrup Ugeblad, og på foreningens hjemmesiden Vamdrup dk.
sebro
___________________________________________________________________

Tørken har været
hård ved juletræerne

NETAVISEN SEBRO PRESS/13. 08. 2018/10.00

VAMDRUP/HJARUP: Tørken har slået ikke færre end 6000 juletræer ihjel hos juletræsavler Poul Friis i Hjarup. Men alligevel vil der være salgsbare juletræer nok til den kommende jul.

Det fortæller Poul Friis til JydskeVestkysten. Det er især nyplantede økologiske træer, det er gået ud over. De allerede salgsbare træer har stort set klaret tørken.
 Poul Friis fortæller også, at han hvert år planter omkring 15.000 nye træer.
Læs hele historien i JV. Link
sebro
_______________________________________________________________________________

Premieren bød nederlag

NETAVISEN SEBRO PRESS/13. 08. 2018/10.00

Henning Larsen - formand for VIF-fodbold 

LOKAL SPORT: Vamdrup IF’s ny oprykkede fodbold holds præmiere i fodboldrækkens serie 3 bød på et nederlag. Første kamp i serien var mod Lunderskov, og her vandt Lunderskov med 4-2, fortæller formanden VIF Fodbold, Henning Larsen, til Netavisen. Kampen blev spillet fredag i Lunderskov.

Vamdrup-holdet starter turneringen med to kampe på udebane. Først var det altså i Lunderskov og næste kamp spilles i den kommende weekend i Fredericia, og det er mod Fredericia FF.
 VIF stiller med helt samme hold af spillerede, som vandt deres pulje i foråret i serie 4, og dermed rykkede op i serie 3. Der er otte hold i puljen, som Vamdrup spiller i, og de skal møde hinanden to gange før, det hele slutter til foråret.
 Trods nederlaget til Lunderskov ser Henning Larsen fortrøstningsfuldt på det kommende turnerings forløb i serie 4:
- Det er nok lidt hårdere tempo i serie 4, end vi er, vandt til, men det skal nok gå for os. Men vi der skal nok igennem en lille til vendings periode, før vi får point i serie 4, siger Henning Larsen.
VIF’erne træner hver tirsdag og torsdag aften på banerne ved Arena Syd og byder nye spillere velkommen til at være med i et godt kammeratskab.
sebro
_______________________________________________________________

Søger unge lejere til
ledige ældreboliger

NETAVISEN SEBRO PRESS/ 13. 08. 2018 /10.00

CHRISTIANSFELD: Kolding Kommune er gået på jagt efter nye lejere til en række ældreboliger, som længe har stået tomme primært i landsbyerne Stepping og Sjølund.
Det koster nemlig kommunen omkring en halv million kroner at have syv boliger stående tomme, der fortrinsvis kun kan lejes ud til ældre. Men nu skal alle have mulighed for at leje sig ind. Og nogle af boligerne er helt op til 97 kvadratmeter.

- Vi har et godt og hyggeligt miljø omkring vores boliger, så jeg tænker, at de er attraktive. Og så er det også bedst for lejlighedernes tilstand, at de er lejet ud, så der er jævn varme på, vandrørene bliver brugt, og der bliver luftet ud hver dag. Vi håber meget på, at det her nye initiativ kan forbedre udlejningen”, siger formand for Tyrstrup Andelsboligforening, Frede Nøhr.
 Kolding Kommune brugte i 2016 de tomme lejligheder til at huse nogle af de flygtninge, der pludseligt kom til Danmark. Men efter at de er flyttet ud, har ingen boet i boligerne. Og det til trods for at nogle af dem ligger centralt i forhold til både indkøb og kollektiv transport.
 -Vi vil gerne bruge kommunens penge så fornuftigt som muligt. Vi skal selvfølgelig kunne tilbyde boliger til ældre, men også reagere, når de nu ikke kan lejes ud til denne gruppe. Så hvis andre har lyst til at leje, skal de have mulighed for det”, siger formand for  eniorudvalget, Søren Rasmussen, der også håber, at en blanding af generationer, kan skabe mere liv og være til glæde for beboerne. De syv lejligheder der netop er sat til leje kan ses på:

https://www.kolding.dk/borger/bolig-byggeri-flytning/lejebolig/ledige-lejeboliger

 _________________________________________________________________________

  

Gyllesagen:
Sagsbehandleren lige så
overrasket som beboerne

NETAVISEN SEBRO PRESS/ 11-08. 2018/
AF JOURNALIST(DJ) SVEND ERIK MATTHIAS-BRODERSEN

CHRISTIANSFELD: Beboerne ved den lille sidevej, Torningvej, ved Christiansfeld er ikke ene om, at være overrasket over, at byggeriet af en kæmpe stor gylletank ved vejen er gået i gang. Det er sagsbehandleren i Kolding Kommune, Hans Peter Therkildsen også:

- Jeg var ikke klar over, at byggeriet allerede er i gang. Et sådan byggeri må ikke startes, før byggesagen er afsluttet, og det er den ikke, siger en overrasket Hans Peter Therkildsen til Netavisen.
Som tidligere omtalt her i avisen, har beboere på Torningvej for snart længst siden gjort indsigelse mod byggeriet af gylletanken og derfor udtrykt skuffelse over, at de, i som part i sagen, ikke har hørt til spor i sagen fra kommunen, før de til deres store forundring fornylig opdagede, at bygget af gylleanlægget var i fuld gang.
Ejeren af gylleanlægget bor ikke på Torningvej og har ikke landbrug med dyrehold, men har blot opkøbt jord ved og omkring det nye gylleanlæg:
- Jeg er da også forbavset over at høre og læse om, at gyllen fra anlægget ikke skal bruges til bygherrens hans egne marker, men til at opbevare gylle fra landmænd, der har for meget, for igen afsættes til andre, der mangler. Det er ikke det tilladelsen er givet til. Den givet til, at ejeren skal bruge den nye gyllebeholder med henblik på forsyning af egne marker med gylle, lyder det fra Hans Peter Therkildsen. Og han føjer til, at han nu ved selv syn ved Torningvej vil se, hvad der er gang i. Hans Peter Therkildsen udelukker ikke, at det kan ende med, at der bliver udstedt byggestop i sagen.
Vedrørende beboernes bekymring om meget tung trafik på den smalle skolevej med gyllekørsel erkender Hans Peter Therkildsen, at kommunen ikke har været opmærksom på, det her i Netavisen omtalte eksisterende regulativ for tung kørsel med gylle på kommunens veje:
- Beklager, men det er naturligvis også et forhold, vi nu vil undersøge nærmere, siger han.
I det kommunale regi ruller sagen nemlig videre, idet beboerne har hyret en advokat til at varetage deres interesser, og i denne forbindelse er skriverierne i fuld gang. Blandt andet om kommunen lovmæssigt er på den rigtige side i beslutningen om, at opførelsen – ifølge ansøgningen fra ejeren af gylleanlægget-ikke kræver en egentlig byggetilladelse. Sagen er i øvrigt sat på dagsordenen som orienteringssag for et møde Plan-, Bolig og Miljøudvalget den 14. august.
Læs også relaterede artikler længere fremme på siden…

Verdensarvsdag i Christiansfeld 

NETAVISEN SEBRO PRESS/ 11. 08. 2018
KILDE: PRESSEMEDDELELSE

CHRISTIANSFELD: Som en del af Trekantområdets Festuge inviterer Christiansfeld Centret lørdag d. 25. august til verdensarvsdag. Et af flere højdepunkter både for børn og voksne på dagen bliver en koncert med Sigurd Barrett.

-Vi glæder os til at byde velkommen til årets verdensarvsdag i Christiansfeld. Byen er noget helt særligt og det, at vi er på UNESCOs verdensarvsliste har stor betydning for byen og vores identitet”, siger Birgitte Lamp, Leder af Christiansfeld Centret og UNESCO Site Manager.
Dagen skydes i gang af borgmester Jørn Pedersen og der bydes dagen i gennem på fx historiske byvandringer rundt i UNESCO-byen. Her vil der være mulighed for at høre endnu mere om Christiansfelds historie, særlige byplan og arkitektur, når byens dygtige guider byder på halvanden times tur rundt til byens spændende kroge, pladser og bygninger.
Også for børn
 Verdensarvsdagen er også for børn. Som noget helt særligt i år kommer Sigurd Barrett og synger og fortæller om Danmarkshistorien. Et festfyrværkeri af sjove fortællinger, god musik og historie formidlet på bedste vis.
 Hele arrangementet er gratis, og alle er velkomne til at deltage. Der er dog begrænset antal pladser til koncerten med Sigurd Barrett. Billetter hertil kan fås fra d. 1. august kl. 10.00 på tlf. 79 79 1773 eller centret@christiansfeld.dk. Hele arrangementet foregår i Søstrehuset, Nørregade 14, 6070 Christiansfeld.

=================================================================================

NETAVISEN 10. 08. 2018

Vamdrup får 400.000 kroner
til ny legeplads i bymidten

NETAVISEN SEBRO PRESS7 10.08. 2018/10.00

VAMDRUP: Det skulle nu være ganske vist. Vamdrup Byforum får 400.000 kroner af Kolding Kommune til etablering af en helt ny legeplads på plænen i Vamdrups bymidte.

Det fortæller Katja Hartvig fra Vamdrup Byforum til Netavisen oven på et indslag i avisen i går, hvor vi forkert kom at fortælle, at byforum blot søgte at få del i et beløb på 400.000kroner, som kommunen havde stillet til rådighed til forbedringer af legepladser rundt om i hele kommunen.
 Katja Hartvig er ganske godt tilfreds med at modtage det ret store beløb fra kommunekassen, idet redskaberne på den meget benyttede bestående legeplads i bymidten er ganske nedslidte og utidssvarende.
 Det beløb, som Vamdrup Byforum nu modtager fra kommunen til legepladsen i bymidten, gives helt uafhængig af de 200.000 kroner, der normalt gives årligt fra kommunen fra det der kaldes  for Centerbypuljen.  Penge, som primært skal  bruges til forskønnelser i byen, fortæller Katja Harvig fra Vamdrup Byforum til Netavisen.
 Og også helt uafhængig af det kommunale tilskud på 400.000 kroner fortsætter afstemningen på nettet om også at få del i penge fra ”Home pris 2018” til legepladsen.
sebro

_________________________________________________________________________

Synger og spiller videre

NETAVISEN SEBRO PRESS/ 10. 08. 2018/10.15

VAMDRUP: Foreningen ”Syng og Spil” i Vamdrup har på en ekstraordinær generalforsamling valgt ny formand. Det blev Jørn Kjeldahl, Vamdrup, som afløser Rita Winther, Vamdrup, som har fungeret som formand, siden Connie Maigaard skabte røre i andeammen ved, som tidligere omtalt i Netavisen, pludselig midt i en valgperiode at forlade bestyrelsen - og dermed også formandsposten.

Foreningen ”Syng og Spil” fortsætter dog i en noget reduceret udgave, idet omkring en ti medlemmer meldte sig ud af foreningen lige før generalforsamlingen. Det forlyder, at de, sammen med Connie Maigaard, vil starte en ny forening op.
 Foreningen ”Spil og Syng” som nu fortsætter, har omkring 17-18 medlemmer bag sig, og det betyder, at foreningen godt kan leve op til at gennemføre de aftaler, der ligger om underholdning rundt omkring.
 ”Syng og Spil” spreder blandt andet glæde med deres sang og musik rundt om på plejehjem og i foreninger med videre.
 Den nyvalgte bestyrelse ser således ud: Jørn Kjeldahl, Vamdrup, formand, Rita Winter, Vamdrup, næstformand, Rigmor Lange, Vamdrup, kasserer, Solveig Bach Jespersen, Lunderskov, sekretær og Holger Jensen, Vamdrup almindelig bestyrelsesmedlem. Vera Wagner, Lunderskov, blev valgt som suppleant.
sebro

(Læs også længere fremme i avisen…)

Problemer med løse kreaturer

NETAVISEN SEBRO PRESS/ 10. 08. 2018/10.15

VAMDRUP: Du skal passe på, hvis du kører på Østerbyvej og Østerbymosevej ved Vamdrup – for pludselig kan der måske dukke en eller flere løsgående køer op på vejen. I hvert fald indtil en landmand får sine kreaturer hegnet bedre ind.
 

Problemet med løse kreaturer skyldes, at det kniber for politiet at forklare en landmand, at han skal sørge for bedre indhegning af sine kreaturer.
 Landpolitibetjent Kenn Nissen fra politiet i Vamdrup er blandet ind i forholdet omkring de løsgående kreaturer. Det er sket efter anmeldelse, hvor det fremgår, at problemet med løsgående kreaturer på Østerbyvej og Østerbymose vej sker ret ofte:
 - Det jo farligt med løsgående kreaturer på vejbanen, og det meget generende for naboerne med fremmede køer i deres haver. Derfor har jeg nu talt alvorsord den landmand, som ejer dyrene, og har gjort ham forståeligt, at han skal sørge for en bedre og mere effektiv indhegning af marken, hvorpå kraturerne går. Der mangler blandt strøm i indhegnings tråden, fortæller Kenn Nissen til Netavisen.
 Og landbetjenten håber, at samtalen med landmanden virker, idet han har gjort ham klart, at sker der gentagelser med løsgående kreaturer, så falder hammeren med bødeforlæg.

Billedtekst: Kenn Nissen, Landbetjent i Vamdrup og Lunderskov

sebro

_______________________________________________________________________________

Resolut handling reddede
bygning fra brand

SEBRO PRESS/ 09. 08. 2018/14.55

Seneste udrykninger:

NETAVISEN SEBRO PRESS 112-information:

 

09. 08. 2018
VAMDRUP: Alarm 112- kl 14.10 :TrekantBrand st. Vamdrup+ Lunderskov: Melding: Bilbrand i bygning, Ballegårdsvej 24, Vamdrup

VAMDRUP: Det var nok kun en resolut og hurtig handling, der her til eftermiddag reddede en bygning ved Vamdrup fra flammernes bytte. Det fortælles, at beboeren ejendommen, Ballegårdsvej 24 i Bastrup, ved Vamdrup pludselig så ild og røg fra en bygning, hvor der stod en campingvogn parkeret.

Resolut ilde hen han hen til stedet, og fik hurtigt hjælp, således man kunne nå at skubbe den antændte campingvogn ud og væk fra bygningen og hen på en nærliggende mark. Her brændte campingvognen til gengæld helt ud. Da brandvæsnet kom, stod den i lys lue og en tyk sort røgsky steg vejrs over brandstedet. Få minutter efter var campingvognen forvandlet til en bunke rygende skrot.
For brandvæsnet var der så kun at sørge for, at branden ikke bredte sig til det tørre græs i marken samt efterslukning tilbage.
Ejendommen Ballegårdsvej 24, huser virksomheden Nordic Maskin & Rail.

Billedtekst: Tilbage af campingvognen blev kun rygende bunke, som godt kunne forveksles med en udbrændt affaldstak (Foto: SEBRO PRESS).

 

sebro

Præsident Obama besøger Kolding

SEBRO PRESS/ 09. 08. 2018/ 12.00

KOLDING: Den 44. amerikanske præsident, Mr. Barack Obama, besøger Kolding. Besøget foregår på SDU Kolding fredag 28. september, hvor den tidligere præsident under overskriften ”A conversation with President Barack Obama” mødes med nogle af universitetets studerende og en række ledere fra erhvervslivet.Foreningen Business Kolding står bag eventen, og direktør Morten Bjørn Hansen ser frem til at møde den præsident, der stod bag en af de største jobskabelses-programmer i amerikansk historie.”En af verdens mest karismatiske og vigtigste ledere har sagt ja til at besøge os. Det er et ekstraordinært øjeblik for Kolding”, siger Morten Bjørn Hansen. Præsident Obama blev kendt for sit berømte slogan ”Yes We Can” gennem sin præsidentperiode, og han var ligeledes kendt for at få ting til at ske. ”Med det her event viser vi, at Business Kolding også er i stand til det”, siger borgmester i Kolding, Jørn Pedersen.”Præsident Obama kommer kun til Danmark for at besøge Kolding. Nuværende og kommende ledere vil i forbindelse med besøget få en enestående mulighed for at opleve Præsident Obama i virkeligheden og alle kan se frem til stor inspiration. Og så har vi i overordentlig grad grund til at være stolte”, siger Jørn Pedersen. Med Foreningen Business Kolding som arrangør, har det været naturligt at bruge SDUs flotte campus i Kolding som venue for eventen. "SDU er et internationalt universitet med en stærk vision. Vi ønsker at bryde grænser og forme fremtiden, og det kan besøget i høj grad være med til”, siger rektor på SDU Henrik Dam om baggrunden for at SDU i Kolding er vært for eventen.
Arrangementet er ikke åbent for offentligheden.
________________________________________________________________________________

Det nye attraktive boligområdes beliggenhed nær Dollerup søerne i Lunderskov er på kortet vist med blå stiplede linjer. Kilde Kolding Kommune.

Flere attraktive byggegrunde
på vej til Lunderskov

NETAVISEN SEBRO PRESS/07. 08.2018/07.45

AF JOURNALIST (DJ)
SVEND ERIK MATTHIAS-BRODERSEN

LUNDERSKOV: Kolding Kommune gør klar til udstykning af yderligere 19 nye attraktive boliggrunde i Lunderskov. De nye boliggrundeligger tæt ved Dollerup Sø nord.

 Og kommunen har netop bestemt, at de nye boliger skal have fjernvarme som fossil 

varmekilde.Det skyldes blandt andet, at beregninger over en tyve årig driftsperiode viser, at fjernvarme byder på den bedste samfundsøkonomi for projektet, sammenlignet med andre varmetyper af fx individuel art, som fx varmepumper og lignende.
  Da det nye boligområde ligger uden for den oprindeligt godkendte varmeforsyningsplan for Lunderskov byområde, har oplægget været en tur forbi det kommunale udvalg, Bolig-, Plan- og Miljøudvalg.
 På baggrund af den kommunale beslutning har forsyningsselskabet TREFOR Varme A/S udarbejdet og fremlagt et overslag for tilslutningen af de nye kommende boliggrunde til byens bestående fjernvarmenet. Og det kan gøres blot ved at forlænge ledningerne fra det bestående anlæg.
 Projektområdet ved Dollerup-søerne forventes fuldt udviklet over en ca. 5-årig periode. Der vil ikke blive krævet tilslutningspligt til fjernvarmen, men kommunen påregner, at tilbuddet om denne varmetype bliver så fordelagtigt, at 98 procent af de nye boliger ejere vil vælge løsningen.
  Hvis nogen alligevel vælger individuelle varmeløsninger, så skal en række energibesparende foranstaltninger til hver bolig opfyldes, før der kan gives byggetilladelse. 
 Fjernvarmen til Lunderskov by leveres af TREFOR Varme A/S via en direkte ledning, som forbinder anlægget i Lunderskov med det bestående fjernvarmenet i Kolding.

_____________________________________________________________________________

Torningvej ved Christiansfeld som beboerne frygter for vil blive overtrafikeret med store gyllevogne i forbindelse med opførelsen af et stort gylletankanlæg (Foto. SEBRO PRESS)

Beboerne ved lille vej føler sig
truet af nyt stort gylleanlæg

De føler sig ikke korrekt
behandlet af kommunen
og begærer derfor
aktindsigt i sagen

SEBRO PRESS/ 30- 07. 2018
Skrevet af journalist (DJ) Svend Erik Matthias-Brodersen

CHRISTIANSFELD: Beboerne langs en lille stille sidevej, Torningvej, ved Christiansfeld er stærkt bekymret over, at få et nyt stort gylletankanlæg som nabo. De mener, at anlægget vil påføre dem store gener med lugt og stor trafik af store brede ildelugtende gyllevogne på den lille vej.  Beboerne søger nu aktindsigt i sagen hos kommunen.

 Det er en landmand, som ikke selv har dyrehold, og har dermed ikke selv behov for opbevaring af overskudsgylle, der bygger anlægget. Han vil efter det oplyste udelukkende benytte det ved at tilbyde andre landmand, som har overskud af gylle opbevaringsplads, for derefter igen afsætte gyllen i anlægget til andre landmænd, som mangler gylle.  Og det betyder, at der både skal køres gylle i store mængder til og fra anlægget, og det mener beoerne vil betyde urimeligt omfattende trafik af et stort antal gyllevogne på den lille vej. Beboerne betragter i øvrigt gylleanlægget som værende et kommercielt industrielt byggeri og ikke et almindeligt landbrugsbyggeri.

- Og tilsyneladende er byggeriet allerede i gang.  Og det undrer vi os over. Og vi føler sig svigtet af kommunen. Vi har nemlig for længst gjort indsigelse til kommunen mod projektet, og forstår ikke, at vi ikke siden har hørt fra kommunen over, ud over at vores indsigelse var modtaget, og at den vil indgå i sagens videre behandling, fortæller Anette Wolf, som bor ved vejen, og er sammen med samtlige beboere medunderskriver af indsigelsen:

  Beboerne frygter for, at den lille vej døgnet rundt vil blive trafikeret af store tunge og brede gyllevogne, som vil fylde hele kørebanen,  blandt andet til stor fare cyklende skolebørn:

- Endvidere vil vores hverdag også blive radikalt ændret med støj fra de store køretøjer og lugt fra anlægget, og det er ikke rimeligt, siger Anette Wolff. 
  Beboerne stiller sig også tvivlende over for, om at sagen er helt korrekt behandlet i kommunen, så de vil nu begære fuld aktindsigt i sagen.

  Og så kan der tilføres, at den pågældende landmand, som vil opføre det omstridte gylleanlæg, ikke selv bor privat på Torningvej – ej eller blot i nærheden af den!

Billedet: Anette Wolff
_______________________________________________________________________

Gyllesagen:

Måske kan et regulativ komme
trængte beboere til undsætning

NETAVISEN SEBRO PRESS/ 07. 08. 2018/06.30
AF JOURNALIST (DJ) SVEND ERIK MATTHIAS-BRODERSEN

CHRISTIANSFELD: Kolding Kommune mener ikke, der skal gives byggetilladelse til et nyt stort gylletankanlæg, som opføres ved den lille sidevej, Torningvej, ved Christiansfeld. Kommunen henholder sig til, at en sådan ikke kræves, blandt andet fordi anlægget opføres i landzoneområde, og er dermed uden for kommunens rækkevidde.

Beboerne langs vejen mener dog noget helt andet, og det har de for længst gennem deres advokat skriftligt gjort kommunen opmærksom på, fortæller beboeres talskvinde, Anette Wolff, til Netavisen. Og alligevel oplever beboerne til stor forundring, at byggeriet af anlægget er i fuld gang.
  Men måske slipper kommunen alligevel ikke for at tage stilling i sagen. En politisk beslutning fra 2013 kan bogstaveligt stikke en kæp i hjulet. Den forbyder nemlig kørsel med store og tunge gyllevogne uden særlig tilladelse på netop en smal vejtype, som Torningvej.  Skal der køres alligevel, så er det, ifølge beslutningen, nødvendigt at søge dispensation for hver enkelt kørsel. Der kan ikke udstedes permanent dispensation!
  Og det er netop, som tidligere omtalt i Netavisen, udsigten til kørsel med tunge og brede gyllevogne på den smalle skolevej til og fra det nye gylleanlæg, der bekymrer beboerne ved den lille vej - kombineret med støj- og lugtgener.
  Beboerne føler sig i øvrigt, som tidligere omtalt, svigtet af kommunen. De opdager nemlig først, at der var ugler i mosen, da de finder ud af, at byggeriet var i fuld gang. De er skuffet over, at kommunen ikke har reageret på en tidligere fremsendt indsigelse mod gylleanlægget - ud over, at indsigelsen var modtaget, og at den ville indgå i sagens behandling.
  Netavisen prøvede i går, at komme i kontakt med den ansvarlige sagsbehandler i kommunen, men der blev ikke ringet tilbage.

Afslag på total aktindsigt
 Beboerne ved Torningvej har søgt aktindsigt i sagen, men har fået delvis afslag. Det står Anette Wolff også helt uforstående overfor:
 - Vi har helt naturligt søgt om fuld aktindsigt i sagen, men kommunen holder akter tre tilbage. Det forstår vi heller ikke, da det for os kun handler om aktindsigt i en byggesag, siger Anette Wolff.
 Og hun og beboerne ved Torningvej undrer sig også over, at selv på forespørgsel har kommunen hidtil ikke villet give begrundelse for, hvorfor tre akter holdes tilbage.
  - Det eneste vi har fået at vide er, at beslutningen om tilbageholdelsen er truffet 31. juli 2018, men ikke af hvem og hvorfor.  Vi synes, at kommunen giver os borgere en beshandling ii  sagen, de ikke kan være bekendt, siger en skuffet Anette Wolff.
sebro

..se også relateret artikel herunder...
__________________________________________________________________________________

Vinfestivalen 2018:
Fyldt til bristepunktet

NETAVISEN SEBRO PRESS/04. 08. 2018/14.00

CHRISTIANSFELD: Arrangørerne af Vinfestivalen i Christiansfeld håbede på omkring 10.000 gæster. Om der var så mange forbi er uvist, men at der var rigtigt mange er ganske vist!

 Som tidligere omtalt lød startskuddet for festivalen torsdag eftermiddag traditionsrigt med åbningstale af borgemester Jørn Pedersen, og han udtrykte glæde over, at der holdes fast i festivalen år efter år.
 
Torvet i den hyggelige historiske midtby var fredag aften, da Netavisen var på besøg, fyldt til bristepunktet med glade og feststemte mennesker, og der fortælles om gentagelse af sceneriet lørdagen igennem.
 Der blev smagt på herlighederne ved de forskellige boder, og der efterfølgende hældt flittigt i glassene med liflige drikke med rosévin, hvidvin og rødvin som alt dominerende drikke. Nogle valgte også at smage det lokale øl fra Fuglsang - med kælenavnet ”pipøl”. Og alt i mens blev der snakket hen over bordene til musik i forskellige toner fra tribunen. Jo, folk hyggede sig rigtigt i det flotte aftenvejr, som fredagen bød på.
 Det var i øvrigt 11. gang, der var vinfestival i naturarvsbyen. Lørdag ved midnatstid var det hele så slut for denne gang, men mon ikke vinfestvalen vender tilbage næste år. Vi tror det.

sebro

Nu fældes de gamle træer

NETAVISEN SEBRO/PRESS/ 02. 08. 2018/1748

CHRISTIANSFELD: De gamle lindetræer  på Brødremenighedens kirkegård, Gudsageren, i Christiansfeld bliver i disse dage fældet for at gøre plads til nye og sunde træer

De træer, som nu fældes er gamle, trætte og for nogles vedkommende oven i købet syge, siger i hvert fald eksperterne. De har nemlig stået der, siden byen blev grundlagt 1773!

 I 2015 blev Christiansfeld optaget på Unescos Verdensarvsliste. Derfor har menigheden også fokus på, at holde kirkegården så original som muligt med nye træer, som allerede nu står klar til at blive hentet og plantet i november,
lyder fra menigheden.

Med de nye træer bliver der også mere plads på kirkegården, hedder det. Fældningen og renoveringen af Gudsageren forventes at koste i omegnen af 8,5 millioner kroner og vil stå helt færdig i 2020.

Fakta: Kirkegården Gudsageren præsenterer en i Danmark enestående kirkegårdsarkitektur, der er direkte inspireret af brødremenighedens andre gravpladser i Europa, hvilket ses i placeringen uden for byen og selve udformningen, der følger anlægsmønsteret fra andre menighedsbyer.
 Hertil kommer, at Gudsageren indgår som en væsentlig del af Christiansfelds oprindelige, og særdeles velbevarede byplan, der aktuelt er det eneste Herrnhutersamfund i Skandinavien og et af de bedst bevarede i Europa. 
Gudsageren er tillige liturgisk specifikt indrettet, idet alle brødre og søstre er begravet med hovedet i vestlig retning, således at man kigger mod øst, hvor menigheden på det yderste dag skal se Herren komme igen og alle de begravede skal opstå til evigt liv.

Billedetekst: Gudageren i oprindelig skikkelse - meget bliver forandret i disse dage


____________________________________________________________________

Nu fældes de gamle træer

SEBRO/PRESS

CHRISTIANSFELD: De gamle lindetræer  på Brødremenighedens kirkegård, Gudsageren, i Christiansfeld bliver i disse dage fældet for at gøre plads til nye og sunde træer

De træer, som nu fældes er gamle, trætte og for nogles vedkommende oven i købet syge, siger i hvert fald eksperterne. De har nemlig stået der, siden byen blev grundlagt 1773!

 I 2015 blev Christiansfeld optaget på Unescos Verdensarvsliste. Derfor har menigheden også fokus på, at holde kirkegården så original som muligt med nye træer, som allerede nu står klar til at blive hentet og plantet i november,
lyder fra menigheden.

Med de nye træer bliver der også mere plads på kirkegården, hedder det. Fældningen og renoveringen af Gudsageren forventes at koste i omegnen af 8,5 millioner kroner og vil stå helt færdig i 2020.

  Fakta: Kirkegården Gudsageren præsenterer en i Danmark enestående kirkegårdsarkitektur, der er direkte inspireret af brødremenighedens andre gravpladser i Europa, hvilket ses i placeringen uden for byen og selve udformningen, der følger anlægsmønsteret fra andre menighedsbyer.
 Hertil kommer, at Gudsageren indgår som en væsentlig del af Christiansfelds oprindelige, og særdeles velbevarede byplan, der aktuelt er det eneste Herrnhutersamfund i Skandinavien og et af de bedst bevarede i Europa. 
Gudsageren er tillige liturgisk specifikt indrettet, idet alle brødre og søstre er begravet med hovedet i vestlig retning, således at man kigger mod øst, hvor menigheden på det yderste dag skal se Herren komme igen og alle de begravede skal opstå til evigt liv.
____________________________________________________________________

 

Poul Erik Jensen (S)

 - Glem alt om nyt rådhus,
vi har ingen penge

SEBRO PRESS / 25. 07. 2018
Af journalist (DJ) Svend Erik Matthias-Brodersen

KOMMMUNEN: Den socialdemokratiske gruppeformand, 2. viceborgmester Poul Erik Jensen, siger det lige ud. Skrot alle tanker og planer om at bygge nyt rådhus i Kolding. I hvert fald på nuværende tidspunkt.

- Jeg har meget svært ved at se, at der kan blive råd til et nyt rådhus i Kolding til op mod 400 millioner kroner. Kommunekassen vil i forvejen være under stort økonomisk pres i de kommende år – og det bliver jo ikke bedre af udsigten til et underskud på 100 millioner kroner, allerede inden, vi er kommet i gang med at behandle 2019-budgettet. Kolding hører i forvejen til 20 kommuner i landet med den laveste likviditet, så vi kan just ikke prale med, at det går særligt godt i Kolding, siger Poul Erik Jensen til SEBRO PRESS:
Han gør i samme forbindelse opmærksom på, at kommunen uden penge i kassen står over for store investeringer i en ny ringvej, Dalby Skole og Marina City:
 - For Socialdemokratiet er det helt afgørende, at der er nok penge til, vi kan holde fast i kernevelfærden. Det gælder såvel børnepasning, skoler, syge- og ældreområdet, så jeg kan ikke se, at der nu pludselig også kan blive råd til at bygge nyt rådhus, siger Poul Erik Jensen.

Billedet: Poul Erik Jensen 
_____________________________________________________________________

  • Spil i gang om nyt rådhus i Kolding

SEBRO PRESS/ 16. 07. 2018

KOMMUNEN: ”Riget” fattes penge. Men alligevel er der et spil i kommunen i gang, om at bygge et super rådhus i Kolding. Det fortæller JydskeVestkysten , efter avisen har skaffet sig agtindsigt til en ellers fortrolig rapport.

Borgmester Jørn Pedersen (V) siger til JV, at skal der bygges nyt rådhus, så er en placering ved Nytorv for ham eneste mulighed. Flere placeringsmuligheder er ellers i spil i rapporten. Blandt andre grunden ved Riberdyb/Holmsminde.
  Sagen om opførelsen af et nyt superrådhus i Kolding er åbenbart ikke ny af dato – bag lukkede døre. Men snakken om et nyt rådhus offentligt har taget fat efter kuldsejlingen af det store outlet-projekt netop på Riberdyb og Holmsminde grunden.
 I den hidtidige fortrolige rapport har JV’s journalist, Sys Andersen, læst, at det anslås, at et eventuelt nyt rådhus vil koste i omegnen af 300 millioner kroner! Men bygges det, så kan den nu spredte kommunale administration rundt om i byen samles under ét tag - med store besparelser i driften til følge. Hvis altså oplysningerne i rapporten holder!
                                                                                                                             sebro

Læs hele historien på JV,s hjemmeside:
https://www.jv.dk/kolding/Kolding-skal-maaske-have-nyt-raadhus-til-300-millioner-kroner/artikel/2627585
_
________________________________________________________________________________

 

 

 

BEGIVENHEDER:

Lægger igen i år op 

til Kreativ Festival

SEBRO PRESS/10. 07. 2018

VAMDRUP: Succesen fra sidste år følges op. Der er igen i år Kreativ Festival i Vamdrup. Denne gang dog ikke i bymidten. Arrangementet finder sted i Arena Syd. Dagen, hvor det foregår, er fastlagt til lørdag 29. september. Og det er fra kl. 9 til 15.

Det fortæller Birtemarie Sørensen. Hun er både medstifter og aktiv i Kreativ Forening, som står bag festivalen i Arena Syd og en række andre initiativer, som finder sted hen over året. Og alt sammen med kreativt hjemmelavet håndarbejde i fokus.
 Og Birtemarie Sørensen fortæller, at har du hjemmegjort håndarbejde eller metoder og ideer, som du gerne vil delagtiggøre andre i - eller sælge - så er der mulighed for at leje en stand på festivalen den 29. september:
  - Det kan være alt håndarbejde fra fx strik, pileflet, hækling, keramik, billeder, patchwork. Betingelsen for at være med er blot, at alt skal være hjemmelavet, fortæller hun.
  Hvert bord der kan lejes er 2,4 meter lang og 80 centimeter bredt. Og det koster 100 kroner at leje.   Og tilmelding skal, af hensyn til planlægningen, ske senest 15. juli via mail på: kfvamdrup@mail.com 
                                                                                                                            sebro
________________________________________________________________

PRESSEMEDDELELSER m.m: 

 

Tre verdensstjerner gæster Godset
PRESSEMEDDELELSE:
KOLDING: Den verdensberømte Kurt Rosenwinkel Standards Trio bestående af tre verdensstjerner fra den international jazzscene giver koncert på Godset i Kolding tirsdag den 28. august klokken 20.00.
Guitarelskere overalt i verden står gerne i kø i flere timer for at høre amerikaneren Kurt Rosenwinkel, når han giver opvisning i sit fænomenale guitarspil. Tirsdag den 28. august 2018 spiller han på Godset i Kolding med Kurt Rosenwinkel Standard Trio, der er dette års hovednavn på festivalen Jazz i Trekanten 2018.
På Godset spiller Kurt Rosenwinel sammen med sin trio nogle af de allerstørste jazzklassikere gennem tiderne, fx numre af Charles Mingus, Thelonious Monk, Wayne Shorter, Joe Henderson, men også numre fra sit eget imponerende bagkatalog. Når Kurt Rosenwinkel fortolker fortidens ørehængere, har han fødderne solidt plantet på skuldrene af fortidens jazzlegender, men han formår altid på magisk vis at skabe fortidens musik på ny og gøre den til helt sin egen. Som tilhører føler man, at man hører lyden af fremtidens jazz, når han med uhørt fingerfærdighed leverer sine smukke og ekspressive fortolkninger.
Kurt Rosenwinkel er absolut ingen hr hvem som helst. Han er intet mindre end en troldmand med en guitar og nok de sidste to årtiers mest ikoniske guitarist. Han er kendt for konstant at flytte grænserne for, hvad man kan på en guitar og ikke mindst sit helt særegne tonesprog. Han har gennem årene spillet sammen med nogle af de allerstørste stjerner, fx Brad Mehldau, Brian Blade, Mark Turner, Joshua Redman, Chris Potter og ikke mindst jazzens imponerende good old men som fx Joe Henderson, Paul Motian and Gary Burton. Kurt Rosenwinkel har endvidere høstet et hav af priser og udgivet en lang række anmelderroste albums. Det er derfor absolut ikke uden grund, at Eric Clapton har kaldt ham for det ultimative guitargeni.
Med sig på Godset har Kurt Rosenwinkel amerikaneren Gregory Hutchinson på trommer og italieneren Dario Deidda på elbas. Gregory Hutchinson er utvivlsomt en af vor tids største trommeslagere. Han har bl.a. spillet sammen med berømtheder som Dianne Reeves, Betty Carter, John Scofield, Diana Krall og Maria Schneider. Bassisten Dario Deidda er verdenskendt for den helt unikke og indlevende måde, han spille elbas. Han har tidligere spillet sammen med en lang række italienske og udenlandske legender, fx Gil Evans, Max Miller, George Coleman og Dave Liebman.
Der venter en stor musikalsk oplevelse på Godset i Kolding, hvor de tre verdensstjerner sammen skaber musik af et kunstnerisk format, man normalt skal køre meget langt for at opleve, hvis man ikke bor i New York, Berlin eller Tokyo.
Koncerten arrangeres af Jazz6000 og er sponseret af Kai D-fonden. Jazz6000 opfordrer til at købe billet til koncerten i god tid. Billetter kan køber på www.jazz6000.dk.
https://www.facebook.com/kurtisrosenwinkel/videos/10154088215267066/
Efter koncerten er der afterparty i cafeen på Godset med Morten Østerlund Kvartet

 

 __________________________________________________________________________

 

 

Litterær salon med yndlingsklassikere

PRESSEMEDDELELSE:

 

KOLDING: Litteratur6000 byder igen i år på en litterær salon om klassikere. I salonen mødes man, lytter til oplæg om litteraturens store værker og udveksler synspunkter, mens man cirkulerer med et glas vin og lidt snacks. Klassikersalonen finder sted den 10. september kl. 19 – 21. Traditionen tro foregår salonen i et privat hjem, igen i år hos Kirsten Pedersen, Jernbanegade 37, 3. sal i Kolding.

En litterær klassiker er ofte et værk som mange kender, men få har læst. I aftenens salon forsøger man at slå et slag for den rigdom, der gemmer sig i de store, gamle værker. Mag.art. Kirsten Pedersen og bibliotekar, cand.mag. Marianne Majgaard vil på skift fortælle om nogle af deres egne yndlingsklassikere med nedslag på værker som f.eks. Sternes “Tristram Shandy”, Klaus Manns “Mefisto”, kvindelige forfattere fra 1800-tallet og islandske sagaer, et udvalg der spænder fra middelalderen til 1938. Når aftenen slutter, vil hver af deltagerne få en indpakket boggave - måske en klassiker?

Det koster 50 kr. at deltage, dog kun 30 kr. for medlemmer af Litteratur6000. Der er et begrænset antal pladser, det er derfor nødvendigt at købe billet – via www.litteratur6000kolding.dk – senest 1. september.
Obs! Tilmeldingsfrist: 1. september
Klassikersalon
Mandag 10. september kl. 19 – 21 i Jernbanegade 37, 3. sal, 6000 Kolding (ingen elevator)
Billet købes via www.litteratur6000kolding.dk (senest 1. september)
Arrangør: Litteratur 6000

 

 _____________________________________________________________________________

 

 

 

Kunst med fokuis på det sanslige

SEBRO PRESS/03.07.2018

UREDIGERET PRESSEMEDDELELSE:
KOLDING: Designeren Kristine Mandsberg sætter fokus på det sanselige, taktile og rumlige, når hun i august præsenterer udstillingen Landscape i Nicolai Kunst & Design.
  Det bliver designeren Kristine Mandsberg, der kommer til at fylde Nicolai Kunst & Design i august måned, når hun præsenterer udstillingen Landscape i perioden 4. august til 2. september. Der er fernisering fredag d. 3. august i tidsrummet 15.00 – 17.00.
 Udstillingen består af 3 installationer, en for hvert rum i Nicolai i Nicolai Kunst & Design. Her kan man som besøgende bevæge sig fra rum til rum og opleve udstillingen, som 3 forskellige, abstrakte landskaber. Referencen til landskaber er en intention om at skabe en parallel til, hvordan vi som mennesker oplever, er nysgerrige på vores omgivelser og gerne både vil se, røre og bevæge os fysisk når vi skal opleve noget nyt. At vi som mennesker har en udforskende adfærd frem for at være passive beskuere, hvilket formen på udstillingen også gerne skal understrege.
  Med udgangspunkt i materialer, mønstre og farver, har hver installation sin egen karakter, og hvert rum bliver til et abstrakt visuelt, taktilt og farverigt landskab.
  Med en baggrund som tekstildesigner er Kristine Mandsberg optaget af hvordan hun kan skabe rumlige, visuelle og sanselige oplevelser, med udgangspunkt i farver, mønstre og materialer, arbejde i stor skala, samt udforske hendes fags potentiale.
  Kristine Mandsberg er uddannet Tekstil Designer fra Designskolen Kolding og The Royal College of Art i London i 2008. Hun arbejder fra sit værksted på Nørrebro, hvor hun beskæftiger sig meget bredt med sit fag. Hun har eksempelvis løst kommercielle opgaver for virksomheder som IKEA, Gyldendal og Kunde & Co, lavet en udsmykning til Byens Hegn på Rådhuspladsen, og arbejdet med rumlige tekstile installationer, både til kommercielle kontekster som eksempelvis messer og showrooms, og til udstillinger hvor installationerne har et mere eksperimentelt og kunstnerisk afsæt med den intention at skabe rumlige oplevelser. Hun er generelt optaget af hvordan hun kan arbejde med at formidle visuelle og sanselige oplevelse gennem hendes faglighed som tekstil designer, hvor mønstre, materialer, og farver spiller en stor rolle.
 Udstillingen er lavet med støtte fra Nationalbanken, Kolding Kommune og Statens Kunstfond.

Venlig hilsen 
Jon Johannes Bording Hedeal, Eventkoordinator.
_____________________________________________________