I fængsel for voldtægt
SEBRO PRESS/KLIDE: JV.DK
05.12.2019/16.11
 
VAMDRUP: En 22-årig mand fra Vamdrup er netop blevet idømt en fængselsstraf på et år og to måneder for voldtægt og blufærdighedskrænkelse. 
Efter en bytur i Viborg i august kom to kammerater hjem til den enes bopæl i Viborg. Her voldtog gæsten fra Vamdrup sin kammerats kæreste, mens hun sov, og det har nu kostet han en ubetinget fængselsstraf på et år og to måneder.
Læs mere på jv.dk
Link: jv.dk
_
________________________________________________________________________________

Brandalarm
LUNDERSKOV-VAMDRUP: 112-alarm: 05. 12. 2019/14.05:TrekantBrand st. Lunderskov: GKN Weehls Nagbølvej 31, Nagbøl, Lunderskov: Melding ild i industribygning:
05. 12. 12019: TrekantBrand st. Vamdrup:  Assistance til ild i industribygning, GKN Wheels Nagbøjvej 31, Lunderskov/ assistance: TrekantBrand st. Kolding: Stigevogn. 

Opfølgning: Brandalarmen skyldtes, at der var gået ild i et stort filter inde i fabriskbygningen, og det udviklede en masse røg. Ilden blev hurtigt slukket.

_________________________________________________________________

Lunderskov Folkeblad

Udg. uge 49 05. 12.19/12.30


Link: LF
_
_______________________________________________________________________

Kolding Netavis

 Udg. 05. 12. 19/ 12.20

I dette nyhedsbrev:

En meget skuffet ældreordfører

Link: Kolding Netavis.dk
_
_______________________________________________________________________________

Nedrivningen af Vamdrup station udskudt på ubestemt tid Af journalist (DJ) Svend Erik Matthias-Brodersen, SEBRO PRESS

Nedrivning af Vamdrup station
udsat på ubestemt tid

NETAVISEN SEBRO PRESS
05. 12. 2019/8.830

 

 VAMDRUP: Nedrivningen af banegårdsbygningen i Vamdrup er udskudt på ubestemt tid. Denne overraskende udmelding kommer til avisen fra underdirektør Jes Transbøl i DSB ejendomme.
 Udmeldingen er overraskende, fordi DSB for længst har meldt ud, at bygningen var klar til nedrivning. Og fordi sagen var så vidt, at Kolding Kommune også for længst har godkendt en ansøgning fra DSB om tilladelse til at rive bygningen ned. 
- Vi ved ikke bestemt, hvornår nedrivningen nu vil finde sted, men det sker nok ikke noget før tidligst i 2028, fortæller Jes Transbøl til avisen.
  Årsagen til udskydelsen er, at man i farten med at få bygningen fjernet tilsyneladende fuldstændig har overset, at i kælderen findes alle tekniske installationer for Vamdrup stations signalanlæg samt fjernstyringsteknik for dele af strækningen Lunderskov - Vojens:
  - Det er jo ikke ting, man bare sådan lige kan flytte med. Det må vente til hele strækningens signalanlæg skal fornyes, og som det ser ud lige nu, står indførelsen af et nyt signalprogram for strækningen hos Banedanmark tidligst til implementering i 2028. Og før kan stationsbygningen næppe fjernes, forklarer Jes Transbøl fra DSB ejendomme.

Station siden 1866
Det er også med lidt blandede følelser nedrivningen af banegårdsbygningen i Vamdrup er modtaget lokalt. Byen har nemlig haft en stationsbygning helt siden 1866, hvor Vamdrup, efter nederlaget ved Dybbøl Banke, blev dansk-tysk grænsestation. Den nuværende stationsbygning blev opført i 1954. Det skete i forbindelse etablering af dobbeltsporet mellem Lunderskov og Vamdrup, og hvor jernbanesporene blev hævet for at komme over Østergade på den nuværende bro. Tidligere spærrede hejsebomme for vejtrafikken på Østergade, når der passerede tog.
 Teknikken har taget over Nu har teknikken gradvist overtaget alle menneskelige funktioner på stationen, blandt andet gennem fjernstyring og billetsalg fra en automat.

Hærværk
Det har medført, stationsbygningen stort set i nogen tid har stået ubenyttet hen. Det sidste der blev brugt, var ventesalen, men den måtte også på et tidspunkt lukkes på grund af gentagne hærværk. Nu må DSB’s passagerer som benytter Vamdrup station nøjes med at søge ly mod vejret i et opsat glas venteskur på perronen. Banegårdsbygningen i Vamdrup er modsat til stationen i Lunderskov - der er fra 1874 - ikke omfattet af fredningsbestemmelser, og kan derfor uden varsel rives ned.
____________________________________________________________

Udvalg skal udvikle
Koldings havneområder

NETAVISEN SEBRO PREESS
05. 12. 2019/ 8.50


KOLDING: Medlemmerne af udvalget, der skal udvikle Koldings havneområder, er nu udpeget, og de repræsenterer et bredt felt af interesser i forhold til Kolding og havnen, skriver Kolding Kommune i en pressemeddelelse i dag.

 Koldings Byråd har nedsat et udvalg for udvikling af Koldings havneområder, som vil referere til kommunens Økonomiudvalg, hvor den formelle beslutningskompetence ligger. Udvalget vil også have dialog med bestyrelsen for Kolding Havn. Persongalleriet i udvalget kan nu præsenteres, og deltagerne er inviteret til de første møder.

 ”Det er så stort et projekt og samarbejde, vi skal i gang med, så det er vigtigt, at udvalget har en bred sammensætning. Både Kolding Havn, virksomhederne på havnen og byens øvrige erhvervsliv er repræsenteret. Jeg ser frem til samarbejdet i udvalget, som vil få stor betydning for udviklingen af havnen,” siger Kolding Kommunes borgmester, Jørn Pedersen.

 Læs hele historien på: Link:

kolding.dk

 

Fjernvarmeværket på Nygade i Vamdrup som snart får rå- varmen fra TVIS. (Foto: Svend Erik Matthias-Brodersen, SEBRO PRESS.

TVIS-varme åbner for udvidelse 
af fjernvarmen i Vamdrup


Af journalist (DJ) Svend Erik Matthias-Brodersen
Netavisen 04. 12. 2019/10-05

VAMDRUP: Borgere i Vamdrup, som ønsker fjernvarme kan godt begynde at klappe i hænderne. Vamdrup Fjernvarme skal nemlig snart have rå-varmen fra TVIS, og det åbner mulighed for en længe ønsket udvidelse af byens fjernvarme net.

 Som tidligere omtalt her i avisen har Vamdrup Fjernvarme besluttet at droppe naturgassen som hovedkilde til varmen på værket på Nygade i Vamdrup. I stedet skal varmen komme fra et punkt på det fælles kommunale varmeselskab TVIS’ i forvejen eksisterende ledningsnet i Lunderskov og føres derfra til Vamdrup via en 7,8 kilometer lang ledning.
 Oplysningen om, at projektet åbner mulighed for en længe ønsket udvidelse af det bestående fjernvarme net i byen kan læses ud fra en sagsbehandling i Kolding Kommune.
  Ønsker om udvidelse af nettet i Vamdrup har hidtil været bremset blandt andet af manglende teknisk kapacitet på værket på Nygade.
 Vamdrups valg af TVIS-varmen frem for naturgassen er blandt andet sket, fordi naturgassen efter staten har droppet et tilskud er blevet for dyrt, og fordi TVIS-varmen fremstilles på flis og er dermed både billigere og mere miljøvenlig.
 Det oplyses også i sagsbehandlingen i kommunen, at Vamdrup fjernvarme i den nye ordning bibeholder en aftale med Rockwool-fabrikken i Vamdrup om levering af overskudsvarme til fjernvarmenettet.
 At oplysningen om at der med den nye ordning lukkes op for flere fjernforbrugere i byen vækker glæde skyldes, at gennem de senere år har fjernvarmen i Vamdrup på grund af kapacitets problemer måttet afslå ønsker fra både fra eksisterende boligområder og nye udstykninger om at komme med i fjernvarmen. Men det problem skulle med TVIS-varmen nu blive løst.
 Sagen er i øvrigt nu så langt i systemet at de instanser, som ifølge loven skal spørges, er spurgt – og der har ingen indvendinger mod planen været. Det betyder, at detailprojekteringen af den nye ledning fra Lunderskov til Vamdrup formentligt snart kan iværksættes.  Og der satses, efter hvad avisen erfarer, på at varmen fra TVIS kan strømme ind til varmeværket i Vamdrup - og derfra videre ud til forbrugerne senest fra næste fyringssæsons start.

Pengene vil blive brugt
til det finansloven foreskriver
 
 
KOMMUNEN: Med finanslovsaftalens millioner til flere voksne i daginstitutionerne kommer Kolding til at ligge lunt. Pengene vil blive brugt til det, som finansloven foreskriver, lover borgmester Jørn Pedersen (V) over for jv.dk.
 
 
Slotssøen-området
plages af rotter

KOLDING: Slotsssøen i Kolding plages af rotter. Det har fået kommunen til at komme med en række tiltag.
Det myldrer med rotter ved Slotssøen. Kolding Kommune modtaget 665 henvendelser om rotter i november - mere end dobbelt så meget som normalt. Især omkring Slotssøen er mange borgere re stødt på den invasive og sygdomsspredende gnaver. Flere har blandt andet set rotter i dagtimerne, der indikerer, at der er mange rotter i området, da de normalt kun er aktive om natten, skriver jv.dk i dag.
________________________________________________________________________________

Det er inden for det prikkede område kommunen har tryllet et erhvervsområde ud af ærmet, som der nu er klaget over. (Foto: Kolding Kommune)

 

Genbrugsplads truet af lukning

Af journalist (DJ) Svend Erik Mathias-Brodersen

LUNDERSKOV: Nu der igen opstået tvivl for fremtiden for genbrugspladsen ved boligvejen Slugten i Lunderskov. Denne gang er det en klage fra en nabo til pladsen, der er kommet i vejen. Naboen har sår tvivl om pladsens beliggenhed er lovlig.

 Kolding Kommune har sendt klagen videre til behandling hos øverste myndigheder. Og får klageren ret afvises det ikke fra kommunens side, så kan Lunderskov-borgerne risikere helt at miste deres lokale genbrugsplads. En total flytning af pladsen  vil nemlig blive meget dyr – og tilsyneladende for dyr for kommunen.
 Avisen her tidligere fortalt, at hele den igangværende sag om genbrugspladsen i Lunderskov er opstået, fordi Kolding Kommune på et tidspunkt opdagede, at pladsen slet ikke måtte ligge, der hvor den ligger. Der manglede en lovkrævet lokalplan. En ting, som den gamle Lunderskov Kommune ikke rigtigt havde fået på plads, før sammenlægningen med Kolding fandt sted.
 Og det er netop i forbindelse med udarbejdelse og godkendelse af en ny lokalplan som tryller genbrugspladsen til erhvervsområde, den pågældende nabo - helt efter bogen - har benyttet sin ret til at klage over.
 Den pågældende beboer på Slugten har klaget gennem sin advokat blandt andet med påstand om, at placeringen af genbrugspladsen er ulovlig i henhold til miljøloven.  Hvis klageren får medhold - og kommunen dermed af økonomiske årsager vælger at lukke pladsen - så vil Lunderskov borgerne blive henvist til at benytte en af de andre genbrugspladser i kommunen. Og her bliver den døgnåbne plads i Vamdrup nærmest for de fleste i Lunderskov.  En afgørelse i sagen ventes dog først en gang i 2020. Og indtil da er en planlagt renovering af pladsen ved Slugten stillet i bero.

_________________________________________

 

Viadukten på Østergade i Vamdrup med juleoptog og med ny flot beslysning. Her i blåt. ( Foto: Vamdrup Byforum)

Billedet (th:) Helge Paulin - formand for Vamdrup Byforum.

Overraskede med lys i viadukten

NETAVISEN SEBRO PRESS
01. 12. 2019:

VAMDRUP: Der var traditionen tro juleoptog i Vamdrup lørdag eftermiddag. Men da optoget nåede frem til viadukten på Østergade, blev der budt på en stor overraskelse. Umiddelbart før optoget nåede viadukten, blev der tændt farvet lys under hele viadukten, og lyset skiftede flot langsomt undervejs i alle regnbuens farver.
  Bag mesterværket står Vamdrup Byforum. Projektet med forskønnende belysning under viadukten  på Østergade har været undervejs gennem flere år, forklarer formanden for Vamdrup Byforum, Helge Paulin:
  - Først havde Vamdrup Byforum en lang forhandling med Banedanmark, der ejer jernbanebroen. Der skulle være sikkerhed for, at installationen ikke påvirkede driften af den elektriske jernbane. Herudover har vi måttet tage hensyn til trafiksikkerhed samt drift og vedligehold af systemet. Alt dette har tilsammen krævet en stor indsats fra Vamdrup Byforum. Undervejs har vi kunnet gøre brug af erfaringer fra såvel Bramming og Vojens, hvor man på det seneste også har kunnet udsmykke jernbanebroer med forskønnende belysning. Samtidig har vi kunnet trække på en kompetent lokal elinstallatør, der har ydet en stor indsats for at sikre rettidig udførelse af arbejdet, fortæller Helge Paulin.
  Installationen er på nuværende tidspunkt sat op med et standardprogram, der langsomt skifter farven med visse intervaller. Men i systemet indgår en styring, der muliggør at sætte farven efter forskellige lejligheder fx. rød til jul - eller gul til påske. Endvidere bliver det muligt at kontrollere farverne på lyset under broen fra en computer i Vamdrup Kino:

 - På denne måde kan farver på Kinotorvet og i viadukten afstemmes efter hinanden og medvirke til visuelt at binde Torvet og Kinotorvet sammen. Man kan også skabe særlige stemninger i forbindelse med præsentation af film i Vamdrup Kino, forklarer Helge Paulin.
  Forskønnende belysning under jernbanebroen har sammen med styring fra Vamdrup Kino kostet 147.300 kr.oner. Midler er hentet fra Centerbypuljen i Kolding Kommune, der yder økonomisk støtte til lokale initiativer i kommunen.
   Traditionen tro blev juletræet  ogsåtændt på Torvet i Vamdrup. Forinden var julemanden blevet vækket i gården bag Trim Service  på Østergade. Herefter gik børn og voksne gennem gaden til Torvet. Forrest i rækkerne var Vojens Brass Band, der sørgede for at skabe julestemning med deres musik. Og på Torvet holdt byrådsmedlem Poul Erik Jensen årets juletale.
                                                                                                                                   sebro
________________________________________________________________________________

Udrykning
VAMDRUP: 112-alarm:  01.12.2019/11.12: TrekantBrand st. Vamdrup: Nødbehandlere. Responce st. Kolding: Ambulance: Hjælp til en adresse på Vestergade (Vamdrup Kirke). 6580 Vamdrup
_______________________________________________________________

Her er brandbilerne netop ankommet til gården på Fynslundvej 59 i Jordrup . (Foto fra Kolding Netavis)

 Melding om brand på gård med dyr

JORDRUP: 30. 11. 2019/13.49: TrekantBrand st. Lunderskov + Kolding: 112-melding: Gårdbrand/fare for dyr (600 køer): Fynslundvej 59, Jordrup.

 Sydøstjyllands Politi og TrekantBrand station Lunderskov blev kaldt ud til en bygningsbrand på adressen Fynslundvej 59 lørdag 30. 11. 2019). Anmeldelsen lød i første omgang på  at der var ild i en gård, men da beredskabet nåede frem viste det sig, heldigvis at det var en tørretumbler.
 TrekantBrand var ellers klar til den store indsats, idet der befandt sig omkring 600 kører på gården. Men der kom hverken mennesker eller dyr til skade. iIden blev hurtigt slukket, og der skete kun mindre brandskader omkring tørretumbleren.
 Det er det lokale europaparlamentsmedlem Asger Christensens (V), der i samarbejde med Arla som driver gården TrekantBrand og politiet blev kaldt ud til. På politikerens åbne Facebookside takker han i øvrigt beredskabet for hurtig indsats.
                                                                                                                                                                                                                                      sebro
______________________________________________________________________

 

Udrykning
JORDRUP: 30. 11. 2019/13.49: TrekantBrand st. Lunderskov + Kolding: Gårdbrand/ fare for dyr (600 køer): Fynslundvej 59, Jordrup
___________________________________________________________________________________

Uddrag fra lokalpolitiets rapport

Billedet: Lokalbetjent Hans Peter Poulsen

NETAVISEN SEBRO PRESS
30. 11. 2019/10.30

Lokalbetjent for Vamdrup og Lunderskov, Hans Peter Poulsen, fra lokalpolitiet i Vamdrup fortæller:

VAMDRUP: 28. 11. 19: Fotovogn
på Bavnevej og Jernbanegade i Vamdrup.  

                                                                *
                                                   
LUNDERSKOV: 26. 11. 2019/0.400: TrekantBrand st. Lunderskov: Bilbrand i det fri: Glipstrupvej, Gesten Vejen Kommune.                                                 

                                                              *

VAMDRUP: 25. 11. 19/11.37: En kvindelig billist med børn som passagerer stoppet i Mindegade i Vamdrup for at føre bil uden førerbevis. Vedkommende havde ikke generhvervet retten til kørekort efter en tidligere frakendelse.

                                                             *

VAMDRUP: 23.11.-24. 11. 19: Tyveri af værktøj fra parkeret varebil i Søndergade i Vamdrup.
                                                 *

VAMDRUP: 22.- 24. 11. 19: Indbrud i Villa på Kastanievej i Vamdrup.

 

                                               *

VAMDRUP: 21. 11.19/17.00: Under en rutinemæssig kontrol: Mandlig billist stoppet på Jernbanegade og sigtet for spirituskørsel.

                                              *

LUNDERSKOV: 16. 11.- 17. 11. 19: Indbrud i villa på Udsigten i Lunderskov.
                                               
                                               *

VAMDRUP: 31. 10. 19/17.00: Rutinemæssig kontrol: Ung mand standset på ulovlig knallert på Sydbanegade i Vamdrup. Spottet fordi han kørte for hurtigt.
                                             

                                               *

VAMDRUP: 24. 10. 19/14.44: Mandlig billist påvirket af spiritus anholdt på P-pladsen ved Hestehaven bag Vestergade i Vamdrup.

                                            *

LUNDERSKOV: 22.10.19/10.15: Rutinemæssig kontrol: Mandlig billist uden kørekort stoppet under kørsel på Kongsbjerg i Lunderskov.
                                           
                                             *

LUNDERSKOV: 21. 10-23. 10. 19: Indbrud i en villa på Kirkevej i Lunderskov.
                                               

                                                      *

JORDRUP: 10. 10. 19/18.35: Spiritus påvirket mandlig billist stoppet på Hovmosevej i Jordrup.

                                                                                                   sebro
                                              

 

112- alarm
VAMDRUP: 29. 11. 2019/20.34: TrekantBrand st. Vamdrup: Nødbehandlere: Responce st. Kolding: Ambulance/lægebil : Hjælp til en adresse på Pilevej 6580 Vamdriup.
______________________________________________________________________________

Ni blitz på et kvarter

NETAVISEN SEBRO PRESS

29. 11. 10.20

VAMDRUP: Politiets fotovogn var igen i går (28.11.2019) på besøg i Vamdrup. Den er både set på Bavnevej og på Jernbanegade.
Og på Jernbanegade igen ved parken Frederikkelund og igen ved 16-tiden, hvor trafikken ind mod byen er temmelig tæt.
 Vi fulgte med i et kvarter på Jernbanegade. Her blev det til ni blitz på biler, som kørte for hurtigt i 50 kilometer zonen. Og så vidt vi kunne se, så giver det nok også klip i kørekortet  -og hvad der følger med - til et par af de  billister, da de kørte med ret høj fart igennem blitzzonen.
 Men mange flere slap heldigt, selv om de måske også kørte rigelig hurtigt. De blev nemlig tvunget ned i fart forankørende, som måske enten forud var blevet advaret med blink fra modkørende billister, eller som på afstand havde luret "fotokassen" stå på fortovet ud for parken.
 Det pågældende sted på Koldingvej, hvor fartkontrollen fandt sted i går sidst på eftermiddagen, er i øvrigt et yndet sted  for politiet at foretage kontrol.
sebro   
_______________________________________________________________________

 

Forlig i strid om gylletank

NETAVISEN SEBRO PRESS

28. 11. 2019/ 12.30

VAMDRUP/FERUP: I sagen om den omdiskuterede gylletank ved Kolding Landevej i Vamdrup er de implicerede parter blevet enige om en løsning, der indebærer en ny placering af gylletanken og en bedre belægning på tilkørselsvejen, der minimerer støvgener fra gyllekørslen. Det skriver Kolding Kommune i en fælles pressemeddelelse, som er udsnedt her til middag.

 Det hedder videre: Øst for Vamdrup dyrker landmand Flemming Damgaard 80 hektar jord med planteavl, som han skal gøde med gylle fra sin anden ejendom i Ferup, hvor han har husdyrproduktion. For at kunne drive sine to produktioner har han derfor behov for at placere en gyllebeholder på ejendommen i Vamdrup.
 Placeringen af gyllebeholderen blev behandlet på et møde i Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 6. november 2019, hvor et flertal i udvalget godkendte Flemming Damgaards ansøgning om at placere gyllebeholderen 100 meter sydvest for rundkørslen, der ligger nordøst for Vamdrup.
 Den placering havde Dansk Auto Logik indgivet en indsigelse imod og derfor mødtes Steffen Yde, direktør i Dansk Autologik, Flemming Damgaard og Kolding Kommune den 18. november for at drøfte muligheden for en anden løsning.

Mødet resulterede i en ny placering, hvor gyllebeholderen placeres ca. 150 meter længere sydvest for den placering, som udvalget vedtog den 6. november. Samtidig etablerer Dansk Auto Logik en bedre belægning på grusvejen, der ligger parallelt med Kolding Landevej, i form af knust asfalt, der minimerer de nuværende og fremtidige støvgener fra gyllekørslen.
 - I en sag som denne er der mange hensyn at tage. På den ene side er landmanden i sin gode ret til at placere en gyllebeholder på sin ejendom. På den anden side har vi Dansk Autologik, der som nærmeste genbo, er kede af udsigten til en gyllebeholder. Det er med andre ord rigtig svært at lande en løsning alle er glade for, men vi lytter til de bemærkninger, som sagen har affødt og nu har vi landet en løsning, som alle de involverede parter er tilfredse med, siger Birgitte Kragh, formand for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget.

Autologik bekoster
belægning
Om den nye placering af gyllebeholderen siger Steffen Yde fra Dansk Auto Logik:
- Vi er tilfredse med den nye placering og når vi kombinerer det med, at vi bekoster en forstærket belægning med knust asfalt på markvejen, så tror vi på, at vi har fundet en løsning, vi kan leve med. Vi er samtidig glade for, at det er lykkedes at nå til enighed i tæt dialog med Flemming Damgaard og Kolding Kommune.
 Gyllebeholderen kommer med den nye placering til at ligge op ad et eksisterende læhegn og når gyllebeholderen er bygget, har Flemming Damgaard en aftale med HedeDanmark om, at de planter et levende hegn omkring gyllebeholderen.Også Flemming Damgaard glæder sig over, at det er lykkedes at få enderne til at mødes.
- En gyllebeholder er helt nødvendig for at kunne drive planteavl på markerne i Vamdrup, men det er klart, at jeg ikke ønsker at genere nogen. Den nye placering betyder, at vi kan mimimere traktorkørslen på tilkørselsvejen og det vil også være med til at reducere støvgenerne, forklarer Flemming Damgaard, der efter mødet den 18. november har indsendt en ny ansøgning. By- og Udviklingsforvaltningen sender nu den nye placering i høring og forventer at kunne behandle ansøgningen endeligt inden jul. Herefter er der fire ugers klagefrist på afgørelsen.

Sagen kort:
Svine- og planteavler Flemming Damgaard søger Kolding Kommune om en landzonetilladelse til at placere en gyllebeholder på sin ejendom uden for Vamdrup. Kolding Kommune sender placeringen af gyllebeholderen i høring og her gør Dansk Auto Logik en indsigelse i forhold til placeringen.
 En ansøgning om landzonetilladelse vil typisk blive behandlet af en sagsbehandler i By- og Udviklingsforvaltningen, som er myndighed i denne type sager. Men medlem af Plan-, Bolig- og Miljøudvalget Poul Erik Jensen bragte sagen til politisk behandling i Plan-, Bolig- og Miljøudvalget på mødet den 6. november. Her besluttede et flertal i udvalget at give tilladelse til den ansøgte placering.
 Efter udvalgsmødet den 6. november har sagens parter valgt at genoptage dialogen og på et møde den 18. november 2019 fandt landmand Flemming Damgaard, Dansk Auto LogikA/S og Kolding Kommune i enighed en løsning i form af en ny placering og bedre belægning på tilkørselsvejen, der skal minimere de nuværende og fremtidige støvgener.
                                                                                                                                                                                                  sebro
______________________________________________________________________________

Kolding Netavis

 Udg. 28.11.2019/12.25

I dette nyhedsbrev:

Bryske mænd skal også passe på sig selv

Link:

Kolding Netavis.dk

112-alarm
CHRISTIANSFELD: 28.11.2019/09.02: TrekantBrand st. Christiansfeld + Kolding: Større fædselsuheld med fastklemte: E45 Sønderjyske Motorvej ved afkørsel, Frørup Landevej.
____________________________________________________________________________________

Baltic Pipe:
 - måske ulovlig tvang

NETAVISEN SEBRO PRESS
27.11.2019/21.10

TVANG: Den advokat, som en gruppe lokale landmænd har hyret til at kulegrave sagen om omstridte gasledning Baltic Pipe, stiller sammen med en professor i forvaltningsret nu spørgsmålstegn ved, om staten følger loven, når den tvinger landmænd til at lægge jord til projektet. Advokaten opfordrer til at sætte ekspropriation på pause. Det skriver jv.dk

Det er advokat Søren Nørgaard Sørensen fra Hjulmand Kaptain, der på vegne af landmændene har brugt efteråret på at komme til bunds i det økonomiske og juridiske grundlag for at etablere den cirka 850 kilometer lange gasledning, der skal føre gas fra Norge til Polen.

 Og som tidligere skrevet flere gange her i Netavisen, så skal ledningen graves ned lige igennem vores lokalområde. I nord fra Jordrup til syd ved Skanderup.
- Hvis jeg var kommission, ville jeg bruge lejligheden til at spørge anlægsmyndigheden om, hvad dens kommentar er, og indtil jeg var fuldstændig oplyst, ville jeg udsætte ekspropriationen, siger Søren Nørgaard Sørensen til avisen
Læs hele historien på jv.dk- eller i JV
Link: jv.dk

_____________________________________________________________________

Kvinde i Vamdrup
kaster sig ud i webhandel
NETAVISEN SEBRO PRESS
27. 11. 2019/19.00
VAMDRUP Gitte Kildbane  i Vamdrup kaster sig ud i en form for handel. Det sker med hendes nye webbutik Cool-Sko, der skal sælge kvalitetssko til børn.
 Hermed gør hun tanker til virkelighed. Fredag den 13. december bliver et stort lager af børnesko kørt til Vamdrup.

Den nu nedrevne tidligere Vamdrup Private Realskole- senere ungdomsgård – på hjørnet af Nørrgade og Nygade. Grunden er for længst ryddet, nu venter vi nye boliger stedet (Arkivfoto).

Tavs om konsekvens af  
mistet kommunalt tilskud

--------------------------

NETAVISEN SEBRO PRESS
27. 11. 2019/17.50

BLOG/VAMDRUP: Det giver åbenbart ikke anledning til bekymrede miner hos formanden for Mindefonden i Vamdrup, Ove Buchwald, at fonden fra 2021 mister et betragteligt kommunalt tilskud. I hvert fald ikke hvis man tro på, hvad han udtaler til Vamdrup Ugeblad.
 

Han nævner overraskende ikke med et eneste ord, som omtalt forleden i Netavisen, at Kolding Kommune har opsagt en aftale med Mindefonden, og det betyder, at fonden fra årsskiftet til 2021 mister et kommunalt tilskud. Efter det  oplyste handler det om et tilskud på 135.000 kroner på årsbasis.
  Ove Buchwald nævner heller ikke i artiklen om det mistede kommunale tilskud får betydning for fremtidens drift af fodens ejendom på adressen Jernbanegade 3A i Vamdrups bymidte.  Blandt andet for det populære sociale samlingssted, Café Værestedet.
 Derimod noterer Ove Buchwald i et længere interviews, at datastuen, der har holdt til i huset, er nedlagt på grund af manglende af tilslutning, og at det ærgrer han sig over. 
  Han fortæller også, at den før så aktive afdeling af Dansk Folkehjælp i Vamdrup faktisk stille og roligt har nedlagt sig selv, og har dermed forladt huset på Jernbanegade.  Afdelingen er sammen med afdelingen i Kolding flyttet til Vejen.
 Til gengæld glæder Ove Buchwald sig over, at Kreativ Forening i Vamdrup er flyttet ind i stueetagen, og at Vamdrup Byforum fremtidigt vil benytte førstesalen, som mødelokaler.

Mindefonden
Mindefonde er en fond, der i sin tid blev oprettet ved nedlæggelsen af Vamdrup Private Realskole. Bygningerne på hjørnet af Nørregade og Nygade blev efter nedlæggelsen af skolen drevet videre på lejeaftale med kommunen, som ungdomsgård.
 På et tidspunkt blev der imidlertid indgået en aftale om kommunal overtagelse af bygningerne, og i denne forbindelse fandt der en slags byttehandel sted, så ledes at Mindefonden overtog den den gang kommunalt ejede bygning på Jernbanegade, hvor fonden har til huse nu.
  Senere er bygningerne ved Nørregade/Nygade revet ned for at give plads til nye boliger. I øvrigt et projekt som fortsat lader vente på sig!
                                                                                                 sebro 
__________________________________________________

Kolding Netavis

Udg. 27. 11. 2019/12.00

I dette nyhedsbrev:

Fiber-udrulning skaber job i Trekantområdet

Link: Kolding Netavis.dk
^_______________________________________________________________________________

 

Udrykning:
VAMDRUP: 112-alarm 26. 11. 2019/14.41: TrekantBrand st. Vamdrup: Nødbehandlere. Responce st. Kolding: Ambulance/lægebil: Hjælp til en adresse på Margrethesmindevej Øster Vamdrup 6580 Vamdrup
________________________________________________________________________________  

 

Her er den gamle flotte veteranbil med dens lykkelige ejer Jørgen Poulsen ved rattet og med julemanden som passager på vej fra hallen til torvet.

Julen kom til byen med manér

Tekst og foto: Journalist (DJ)
Svend Erik Matthias-Brodersen
SEBRO PRESS/LUNDERSKOV FOLKEBLAD

LUNDERSKOV: Det gik helt som ventet – og håbet. Julen kom til Lunderskov i søndags. Det blev markeret med et stort vellykket julemarked, julehygge på byens torv, og naturligvis med julemanden i centrum.

 Julemarkedet i Lunderskov Hallen blev også i år en succes med rigtigt mange besøgende. Og at der virkelig var mange borgere, som valgte at bruge noget af søndagen på en tur i hallen, gav sig blandt andet udslag i stort salg ved tombolaen:
- Der var så mange, at vi i år måtte melde udsolgt af gevinster endda noget før lukketid, og det har vi ikke prøvet lød, fra Peter Gunderlund – en af dem bag disken i tombola-boden.
 Der samlede sig stor interesse for de omkring 30 flotte stande det lokale erhvervsliv præsenterede. Og også blandt folk på standene spores der tilfredshed, da avisen foretog en hurtig rundspørge.
Blandt de mange, som viste ansigter på dagen, var også et rigtigt udsnit af byens og områdets omfangsrige foreningsliv. Og så var det hele arrangeret, så der plads i hallen til familiehygge - og måske til at få en snak med nogen, som man ikke sådan møder lige hver dag.
Bag markedet stod igen i år Lunderskov Handels-, Håndværker og Industriforening i samarbejde med Lunderskov Hallen.

Og sikke et køretøj
Og da markedet lukkede klokken 15.30  samlede den store interesse sig om julemanden, og det absolutte spændende køretøj som - Jørgen Poulsen borger i Lunderskov – i år havde stillet til rådighed til julemanden for transporten mellem hallen og byens torv.
 Og sikke et køretøj – et absolut klenodie af en MG – type M årgang 1930. I øvrigt Danmarks ældste af slagsen:
”Det er også Danmarks flotteste bil – og se den har rigtige gammeldags nummerplader på”, lød kommentaren fra en begejstret borger.
  Et stort følge af børn og voksne fulgte julemanden under køreturen ad Storegade frem til Nørretorv:
 På spørgsmålet til Per Schwarz fra gruppen ”Bevar julen i Lunderskov” om det var den samme julemand, som sidste år der sad som passager i den gamle veteranbil lød svaret:
 - Ja, det er det. For der findes kun én julemand – og vi er så heldige at han bor her i Lunderskov.
 

Hygge fra bedste skuffe
På torvet var der sort af mennesker i alle aldre. Og der blev der blev disket op med julehygge fra bedste skuffe. Lions Club var til stede med gode tilbud om køb af lækkerier.
Skoleleder Wilhelm Hallum fra Kongebjergskolen holdt årets juletale. Han fortalte noget om, hvordan tiden ind under jul - og julen - blev fejret i hans hjem, og så satte han sig bag klaveret og sammen med et kor af børn, som han havde taget med sig fra skolen og der lagt ud med sangen ”En stjerneregn af sne” fulgt op med populære julesange. Et aboslut festligt indslag som sluttede fællessang ud fra et uddelt sanghæfte.
 Og så kom kulminationen på alle herligheder. Nedtællingen fra alle børnene til det store øjeblik hvor lysene på byens juletræ blev tændt. Og det skete blev der fulgt op med klapsalver og hurra råb.
  Herefter forlod de mange mennesker torvet enkeltvis eller i grupper. Men ens for alle var, at det skete med tilfredse smil på læberne.
 Julen var kommet til Lunderskov med maner!
==================================================== 

Julemanden har også lovet at tage en tur på rejse med det gamle damp-veterantog.

                  Julestemningen kommer               med damptoget

NETAVISEN SEBRO PRESS/25. 11. 2019/20.55
Tekst: Journalist (DJ) Svend Erik Matthias-Brodersen
Foto: Asger Christiansen/SJVT.

JULEROMANTIK: Så fyres der igen op under det gamle damplokomotiv i remisen på Bakken i Lunderskov. Denne gang fordi der traditionen tro skal damptog ud på skinnerne for at markere, at julen står for døren. For hvad er jul uden et godt gammeldags damptog!

Allerede i weekenden 30. november 1. december damper veterantoget ud fra remisen i Lunderskov for at køre de traditionsrige juletog i Grejsdalen. Og i weekenden 7. – 8. december går det fra Lunderskov og sydpå, hvor det traditionelle juledamptog skal køres på veteranbanestrækningen mellem Vojens og Haderslev.  Damplokomotivet har i år seks vogne på krogen, fem til passagerer og en til juletræer og andet ’rejsegods’, så der skulle være siddepladser nok til alle. Men mange vil nok også nyde turen ude på de åbne ende perroner, og mærke den kolde vind og måske få snefnug i håret, lyder det fra Sydjyllands Veterantogs pressemand, Johannes Gravgaard.
 Alle vognene er trævogne fra perioden 1898 til 1916, og de er opvarmede. De fleste har et udvendigt koksfyr, som togpersonalet skal fyre i under de forskelige stop undervejs. En enkelt vogn har dog kakkelovnen inde i vognen.
  I rejsegodsvognen er der plads til de juletræer der kan købes i Grejsdalen på Dalstedets Venners lille julemarked. Der kan der også købe juleting, husflid og kunsthåndværk, foruden varme drikke, æbleskiver, pølser m.m.
 Det koster ikke noget at få de købte juletræer med i rejsegodsvognen og juletræssælgeren binder en mærkat i toppen af juletræet, så du får dit valgte træ ved ankomsten til endestationen som enten er i Vejle, Haderskov eller Vojens.
  Damplokomotivet er fra 1916, en sort kæmpe på 54,5 tons med 8 m3 vand og 3 tons kul. Fyrbøderen har ikke været til Black Friday, fredag aften, han begyndte nemlig op fyringen fredag. Man skulle dog tro at han er en del af Black Friday, da han er godt sort i hovedet – det bliver man nemlig af at skovle kul. Er der nogen der ikke er bange for at få sorte fingre og blive beskidt i hovedet er der som regel mulighed for at komme en tur op i lokomotivets førerhus, mens toget holder ved enestationerne..
Mellem Vejle og Grejsdalen køres på DSB’ ordinære strækning gennem den smukke Grejsdalen og mellem Haderskov og Vojens skal skinnerne slides blanke på den specielle veteranbane, som er blevet til på den tidligere DSB-strækning.

Fakta boks
Der er afgang Vejle Banegård spor 3 kl. 10.20, 12.20 og 14.20. Med ophold i Grejsdalen er veterantoget tilbage i Vejle efter én time.
Afgangen fra Vojens er kl. 11.00 og 13.30 og fra Haderslev kl. 12.00 og 14.30. (Sidste afgang returnerer ikke til Haderslev.
 På Vojens station vil de frivillige fra veteranbanen stå klar med bl.a. salg af æbleskiver, gløgg, te og kaffe. 
________________________________________________________________________ 
     
 

 

Talende tornado
rammer Kolding

NETAVISEN SEBRP PRESS
21.11.2019/21.00
KILDE: Pressemeddelelse

 

KOLDING: Vil du høre nogle forstandige, men sikkert også provokerende bud på, hvordan fremtiden sætter krav til Kolding som en kreativ og bæredygtig by? Så mød op  i dag torsdag 5. december og lyt til fremtidsforskeren Anne Skare Nielsen, der kalder sig selv for en talende tornado.

Anne Skare Nielsen er keynote speaker ved en designevent med titlen ”Exploring the Sustainable Creative City”, der er arrangeret af Kolding Kommune, Business Kolding, D2i og Designskolen Kolding i regi af EU Interreg-projektet VekselWirk.

En enkelt del af eventen er åben for alle, der har lyst, nemlig foredraget med fremtidsforsker Anne Skare Nielsen. Hun bydes velkommen af borgmester Jørn Pedersen og holder sin keynote speach hos IBA Erhvervsakademi, Havneparken 1, 6000 Kolding, torsdag 5. december kl. 13.15-14.45. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

 

 

Læs mere
Link: Kolding Kommmune

 _______________________________________________________________________________

Gratis juleparkering
i Kolding midtby

NETAVISEN SEBRO PRESS/14. 11. 2019/20.05.

KOLDING: På udvalgte dage omkring jul bliver det igen i år muligt at parkere bilen på de kommunale betalingspladser i Kolding midtby uden at skulle havepungen frem.
Kolding Kommune tilbyder gratis juleparkering på betalingspladserne følgende dage:
Fredag den 22. november
Lørdag den 23. november og alle lørdage herefter frem til jul
Tirsdag den 24. december-1. januar, begge dage inklusiv
”Efter ønske fra City Kolding starter vi i år med betalingsfri juleparkering allerede fredag den 22. november, når julemanden ankommer til Kolding, og hvor der vil være masser af julearrangementer. Det kan måske være svært at holde rede på, hvornår man må holde på betalingspladserne uden at betale, men vi sørger selvfølgelig for, at der bliver opsat tydelig information på alle betalingsautomaterne,” oplyser trafikplanlægger Maja Meldgaard Grøndberg, Kolding Kommune.
Sammenlagt er der 190 kommunale betalingspladser i Kolding midtby fordelt på Borchs Gård, Hyrdestræde, Låsbybanke og Ny Vestergade. På de øvrige 2.000 kommunale p-pladser i midtbyen er det i forvejen gratis at parkere.
_________________________________________________________________________________