Herredsvej er totalt spærret herfra udmundingen af Overgade og frem til boligkomplekset Grønvang. (Foto: Svend Erik Matthias-Brodersen, Netavisen.)

NETAVISEN 
SEBRO PRESS/LOKAL

Seneste opdatering tirsdag den 23.10. 2018/12.55

med dugfriske nyheder fra dit lokalområde...

-------------------------------------------------

SEBRO PRESS: Journalist (D) Svend Erik Matthias-Brodersen (sebro). Adresse: Trelle Ager 54, 6580 Vamdrup. Tlf. 2076 1253. Mail: sebro@pc.dk Link til Netavisen: http://sebro-press.simplesite.com/

 

________________________________________________________________

 

Omfattende kloakprojekt skudt i gang

Af journalist (DJ) Svend Erik Matthias-Brodersen
Netavisen.

VAMDRUP: Et omfattende kloakeringsprojekt i Vamdrup er nu for alvor skudt i gang. Projektet skal befri borgere, som færdes eller bod ved Vamdrup Å for generede lugt, og samtidig sørge for spildevandet fra området uden hjælp selv kan finde vej frem til ny pumpstation ved Vestergade.
  

Arbejdet betyder blandt andet, at den stærkt trafikerede Herredsvej nu er totalt afspærret fra udmundingen af Overgade og frem mod øst til den østlige indkørsel til det store boligkompleks Grønvang.
 Endvidere er hele engområdet mellem Herredsvej og Vamdrup Å, over strækningen fra Overgade til Mindegade, forvandlet til en stor arbejdsplads. Engen er fyldt op til bristepunktet af jordbunker lastbiler, pumpemateriel, rør arbejdende folk - og andet grej.
 Men som et gammelt ordsprog siger: ”Det skal være skidt, før det kan blive godt”. For som tidligere omtalt i Netavisen om det omfattende kloakeringsprojekt i Vamdrup, så har BlueKolding, som står for arbejdet, bebudet, at det hele skal være afsluttet igen allerede inden udgangen af december måned 2018.
 Arbejdet ved Herredsvej og Vamdrup Å sætter i øvrigt sine spor mange andre steder rundt om i byen. Mens Herredsvej er spærret er byen nemlig over alt spækket med gule pileskilte, som anviser de omkørselsruter, som skal råde bod på ulemperne ved spærringen af Herredsvej.
Omkørslerne anbefales blandt andre af ruterne Jernbanegade, Røddingvej og Vestergade med tilstødende sidegader.

_______________________________________________________________________________

Udrykninger
112- alarmer

VAMDRUP: 112-alarm 23. 10. 2018 kl. 10.04: Lige nu er der nødbehandlere og ambulance med udrykning på vej med hjælp til en adresse på Åbakken i Vamdrup. Giv venligst plads i trafikken.

 VAMDRUP: 112- alarm: 16. 10. 2018 kl. 21.32: Lige nu kører brandvæsnet fra TrekantBrand Vamdrup og Kolding til ildløs på adressen Søbjergvej 9, Hjarup. Giv venligst plads i trafikken.

 VAMDRUP: 112- alarm 16. 10. 2018 kl. 19.52: Ambulance og nødbehandlere kaldt med hjælp til en adresse på Koldingvej i Vamdrup. 

VAMDRUP:  16. 10. 2018 Kl. 14.16: TrekantBrand station Vamdrup: Tilkald i forbindelse med en kemisk reaktion. Teknos Industrivej 19, 6580 Vamdrup.  

 


_______________________________________________________________________

Sangen fik flot tilslutning

Af journalist (DJ) Sv. Erik Matthias-Brodersen
Netavisen

LUNDERSKOV: Svend Damgaard, formand for Lunderskov Sangforening fortæller, om den netop afviklede sangaften i Lunderskov, at der kom 55 sanglade mennesker for at synge sammen med andre, og det var væsentligt flere, end han på forhånd havde turdet håbe på:

- Det gik fortræffeligt med 55 deltagere. Og med konkurrence ude fra med en Kim Sjøgreen-koncert i Kolding og koraften lokalt i Jordrup samme aften, troede jeg kun på 30-35 deltagere, fortæller Svend Damgaard her oven på den velbesøgte sangaften.
  Det handler om efterårets første sangaften, som blev holdt den 16. oktober. Der blev som tidligere omtalt sunget ud fra højskolesangbogen, og det skete i den tidligere byrådssal på biblioteket i Lunderskov.
  Den store tilslutning har åbenbart givet lidt ”blod på tanden”. Svend Damgaard, fortæller videre, at han allerede er i fuld gang med at tilrettelægge næste sangaften, som afvikles efter samme recept og samme sted allerede den 31. oktober. Og Svend Damgaard håber på omtrent samme antal deltagere denne aften, som mødte frem til det netop afviklede arrangement.
Efterårets fire sangaftner på biblioteket i Lunderskov ledes af Svend Damgaard selv, og ved klaveret sidder Jørgen Juhl fra Kolding.

Billedtekst: Svend Damgaard – formand for Lunderskov Sangforening. (Foto: Sv. Erik Matthias-Brodersen, Netavisen)

__________________________________________________

Planer om udbygning
af Kongsbjergskolen

LUNDERSKOV: Der arbejdes i øjeblikket på, at få startet en udbygning af Kongsbjergskolen i Lunderskov op. Prognoserne viser nemlig, at der i fremtiden kommer flere elever til skolen, og at der vil blive brug for flere klasselokaler.
 Det er de mange nye udstykninger i Lunderskov, der angives at være årsagen til, at elevtallet forventes at stige, og på denne baggrund påregnes det også, at skolen skal udvides til en tresporet skole.
 Oplysningen er hentet i et referat fra et møde i skolebestyrelsen ved Kongsbjergskolen, som videre fortæller, på mellemtrinnet og i overbygningen arbejdes der målrettet med at forbedre samarbejdet med Fynslundskolen og Skanderup-Hjarup Forbundsskole, med henblik på at gøre overskolingen til 7. kl. til Kongsbjergskolen mere bekvem for de nye elever.
I sidstnævnte forbindelse er der for nylig holdt en fælles idrætsdag for alle de tre skoler i 6640 Lunderskov-området, og der holdes også, som et led i samarbejdet mellem de tre skoler, et årligt fælles skolebestyrelsesmøde. Dertil kommer, at Kongsbjergskolen har udarbejdet en velkomstfolder til nye elever, som kommer til skolen fra Fynslundskolen og Forbundsskolen i Skanderup.
                                                                                                                              sebro

Billedtekst: Der arbejdes med planer om en udbygning af Kongsbjergskolen med flere klasselokaler. (Foto: Svend Erik Mathias-Brodersen, Netavisen)

Sag om ulovlig pavillon
søges løst via dialog

NETAVISEN SEBRO PRESS/LOKAL/07. 15.
Af journalist (DJ) Svend Erik Matthias-Brodersen

VAMDRUP: Kommunen vil prøve med dialog med ejeren at få fjernet eller flyttet en omstridt ulovlig beboelsespavillon i Øster Vamdrup. Det har kommunens politikere i Plan-, Bolig og Miljøudvalget netop bestemt. 
 Som tidligere omtalt i Netavisen har kommunens forvaltning indstillet til udvalget, at der ifølge loven ikke kan meddeles landzonetilladelse til pavillonen med den ansøgte placering.
 Hagen ved sagen er bare, at pavillonen allerede ligger på stedet, og dertil kommer, at den også er bygget uden tilladelse fra kommunen. Et forhold ejeren nu gennem en ansøgning har forsøgt at få rettet op på.
 Det er fortsat kommunens agt, at bygningen skal fjernes – eller placeres andet steds lovligt. Den ligger nemlig nu i landzoneområde og helt uden tilknytning til det bestående byggeri på parcellen på Gl. Ødisvej i udkanten af Vamdrup.
 Derudover er også den omstændighed, at den nuværende placering også er uden for kommuneplanens rammelagte grænse mellem by- og landzone, og herved fremstår bygningen, som en særskilt bolig i landzone, hvilket kommunen vurderer, der ikke kan meddeles landzonetilladelse for.
 Dertil kommer, at der også gennem en nabohøring er indgivet klage over bygningens nuværende ulovlige placering. Så meget tyder på, at der også kan ligger en nabofejde gemt i sagen.
 Den omstridte pavillon i Øster Vamdrup benyttes som botilbud gennem den Sociale Udviklingsfond (SUF)
 Forvaltningen påpeger i forbindelse med sagen, at det er muligt at placere pavillonen på parcellen lovligt inden for den eksisterende kommuneplan byzone, og det håber politikerne nu kan ske gennem dialog med ejeren.
_______________________________________________________________________________

Besøg i aften på virksomhed
med politisk islæt

Af journalist Sv. Erik Matthias-Brodersen
Netavisen.

LUNDERSKOV: Det er i aften, 22. 10. 2018, Venstres i Lunderskov inviterer på virksomhedsbesøg og politisk orientering i et og samme arrangement.

 Virksomhedsbesøget gælder en af byen store virksomheder, BSB Industry på Kongsbjerg i Lunderskov.
 Og det politiske islæt handler et møde med partiets lokale kandidat til Europa-Parlamentet, Asger Christensen og ligestillingsminister Eva Kjer Hansen. 
 BSB Industry i Lunderskov er en ordreproducerende virksomhed, som fremstiller skræddersyede løsninger i aluminium, rustfri og sort stål. Den beskæftiger 60 medarbejdere i Lunderskov og 350 på en fabrik i Polen.
  Under politiske del vil Asger Christensen lægge op til en kort EU-politisk debat, og Kjer Hansen vil orientere og kommentere aktuelle politiske emner.
 Det understreges i pressemeddelelsen, at alle er velkomne både til virksomhedsbesøget og til den politiske del af arrangementet.
________________________________________________________________________________

 

 

Nyt lokalt bedemandsfirma på
markedet med utraditionelle tilbud

NETAVISEN/LOKAL/12. 10. 2018/11.00

Af journalist (DJ) Svend Erik Matthias-Brodersen
Netavisen

LOKALT: Der er dukket en ny bedemandsforretning op i lokalområdet med hjemsted i Vamdrup. Det er sket under navnet Syd- og Sønderjysk Begravelse. På facebook, og på firmaets hjemmeside, lægger tekster op til, at der kan være tale om en nyskabelse, som tilbyder andet end det, vi er vant til at se på det ofte ret omdiskuterede marked.

 Netavisen har dog uden held forsøgt at komme i forbindelse med firmaet ved at ringe til et på facebook og hjemmeside opgivet telefonnummer. Men indehaverne ønskede åbenbart ikke at tale med os. Der blev i hvert fald ikke, som ellers lovet ringet tilbage!
 Vi ville fx gerne have spurgt mere direkte ind til om, hvad er forskellen på er på deres tilbud om hjælp, vejledning og priser i forbindelse med begravelser og bisættelser i forhold til, hvad andre bedemandsfirmaer tilbyder. Men vi fik ikke noget svar.
  Mere heldig har JydskeVestkysten åbenbart været. For avisen bringer en helsides historie om det nye firma. Her fortælles, at det er ægteparret Helene Knudsen og Sten Mathiesen i Vamdrup, der står bag. Her kan også læses, at firmaet udelukkende skal drives fra parrets private adresse, som i øvrigt ikke er opgivet, men som ifølge Krak kan være Grønnegade 8 i Vamdrup.
 Og så er firmaet meget flittigt bruger af nettet som reklamemiddel. På firmaets hjemmeside kan blandt meget andet læses, at den nye bedemandsforretning har udpeget Fredericia, Kolding, Vamdrup, Lunderskov - og Ødis, som kerneområde.
_________________________________________________________

 

Skaterbanen i Vamdrup med Arena Syd i baggrunden.

Måske ny placering på vej for skaterbanen

NETAVISEN/LOKAL /12.10.2018/11.00

VAMDRUP: Helhedsplan! Ja, det er nyt udtryk, som nu bruges rigtigt meget og i mange sammenhænge. En helhedsplan er der åbenbart også udarbejdet for Arena Syd i Vamdrup - og for området der omkring.

 Det har Vamdrup Byforum opdaget. Og i denne forbindelse har de også fået øje på, at realiseres helhedsplanen for og ved Arena Syd, så bliver der næppe plads til den eksisterende skaterbane. I hvert fald ikke der, hvor den nu ligger umiddelbart vest for arenaens store bygningskompleks.
 Og da byforum mener, at en skaterbane er så stort et aktiv for byens ungdom, foreslår bestyrelsen en ny placering og anbefaler, at banen flyttes over nord for Røddingvej til det grønne område, som i folkemunde kaldes for ”cirkuspladsen”.
 Sker det, får boligområdet Højvang Nord skaterbanen som tæt nabo.
 Skaterbanens historie er kort fortalt, at den faktisk så dagens lys på et kommunalt ejet areal ved Sydbanegade i midtbyen. Men da supermarkedet ABC Lavpris kom til byen blev arealet opkøbt af entreprenør Anton Knudsen, Egtved, med henblik på etablering af parkeringspladser for supermarkedet. Og sådan blev det så.
 Entreprenør Anton Knudsen er i øvrigt manden - eller firmaet - som ejer alle de bygninger, der huser ABC Lavpris - butikkerne i hele landsdelen - og det samme med tilhørende parkeringspladser. Og det gælder også i Vamdrup.
 Ny plads for skaterbanen i Vamdrup blev da efter noget polemik den nuværende ved Arena Syd. Og nu er spørgsmålet så, hvor længe får den lov til at blive der.
_________________________________________________________________________________

Spareplan som også rammer dig!

NETAVISEN SEBRO PRESS/LANDET
11- 10. 2018/

LANDET: Et medieforlig mellem regeringen og Dansk Folkeparti, som også kaldes for et politisk felttog mod DR, har tvunget DR ud i en voldsom spareplan, som ikke alene mange medarbejdere i DR. Den rammer også rammer dig! Du får væsentligt mindre Tv og radio på de officielle kanaler for samme linsens penge!
 

Her t overblik, over hvilke kanaler og programmer som kommer til at blive påvirket:

Programmer:

 • De korte udgaver af tv-avisen på DR1, der sendes klokken 17.50 og 19.55, bliver nedlagt.
 • "Sundhedsmagasinet" og "Kulturmagasinet Gejst" lukker i 2019. "Langt fra Borgen" lukker også.
 • Der siges farvel til en række livsstilsprogrammer, herunder "Antikduellen" og "Guld i købstæderne", som der ikke laves nye udgaver af efter 2018.
 • "DR2 Dagen" lukker allerede i år.
 • De daglige sportsnyheder på tv udgår og vil fremover kun være at finde online på dr.dk.
 • Sportsbegivenheder rammes også af sparekniven. Cykelløbet Tour de France og Champions League-håndbold forsvinder fra DR.
 • Den særskilte radiodrama lukkes på radioen.
 • Fra 2019 vil der blive sendt mindre fredagsunderholdning.

 

Kanaler:

 • DR Ultra og DR3 skal fra 2020 ikke længere sendes på tv, men udelukkende være et rent digitalt tilbud.
 • DR K og DR2 lægges sammen til én kanal under navnet DR2.
 • De tre radiokanaler P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz lukkes fra 2020. Noget af musikken og formidlingen flyttes til andre radiokanaler, mens andet kan komme som podcasts.

Kilde: DR.
_____________________________________________________________________________

Nej til kontroversielt forslag

NETAVISEN SEBRO PRESS
11. 10. 2018/

 KOMMUNEN: Et absolut kontroversielt forslag om at  børnefamilier skulle have mulighed for at købe serviceydelser som indkøb, tøjvask og babysitting, har lidt  en krank skæbne: Politikerne siger nemlig nej.
Forslaget blev i går onsdag behandlet i Børne- og uddannelsesudvalget. Og det når næppe videre i systemet.
Daginstitutionerne skal koncentrere sig om at passe børn og sikre deres trivsel og udvikling, lyder begrundelsen for afslaget, som var fremsat af embedsmænd (mk) i forvaltningen.
                                                                                                                               sebro
______________________________________________________________________________


Ødis fik bålhytte og shelter

 KILDE: LOKAL BLADET, ØDIS
Af Inge M. Thomsen, Lokalbladet

ØDIS: Så blev den nye bålhytte med shelter i Drenderup Skov officielt indviet. Det skete med flagallé og i overværelse af repræsentanter fra Naturstyrelsen, de mange frivillige, dem fra Troldkærskolen,  og en herlig masse børn fra børnehaven og skolen samt mange flere.
  Efter Gert Hougaard Rasmussen havde fortalt om projektets forløb, blev der grillet pølser og hældt sodavand op, og alle hyggede sig en god times tid.
  Aktivitetsudvalget ønsker nu kun, at rigtig mange får gode stunder i hytten, og vi alle vil hjælpe til med at passe på stedet.
  Hans Nielsen, som var en uundværlig og meget kvalificeret leder af de frivillige håndværkere, blev belønnet med en lille erkendtlighed.
__________________________________________________________________________________                          _

Fra Vamdrup Byforum:
På vej med informationsstander
NETAVISEN/LOKAL
11.10. 2018/

VAMDRUP: Nu skal det være lettere for byens gæster både at finde vej og finde frem til byens seværdigheder. Der er en opdateret informationsstander på vej til opsætning ved Torvet i Vamdrups bymidte.
 Det er af mange ting, som Vamdrup Byforum arbejder med at få på plads, fremgår det af et referat fra det seneste møde, som netop er holdt på biblioteket i Vamdrup.
 Det fortælles, at informationsstanderen bliver udformet med oplysninger om steder i byen og med forslag til tre ruter rundt i byen markeret med tre til fem nedslagspunkter for seværdigheder.
  Til standeren er der i samarbejde med Kolding Kommune ved blive udarbejdet et nødvendigt opdateret grundkort, hvor de omtalte seværdigheder indtegnes.
  Endvidere fremgår det af referatet, at en trappe i parken Frederikkelund ved Jernbanegade og Bøstrup Sø er konstateret undermineret af regn fra skybrud. Byforum har i forbindelse med en renovering af trappen, for at undgå gentagelse, gjort opmærksom på, at der ud over den aftalte renovering af trappen også er behov for etablering af overløbs rende.Entreprenøren mener, at etableringen af en sådan tingest koste ekstra 3.000 - 4.000 kroner.
 Og så fremgår der også af referatet, at er der åbenbart uenighed mellem byforum og kommunen om, i hvilket omfang græsset i parken Margrethelund skal klippes, og at der i denne forbindelse arbejdes hen mod løsning i enighed.                                                             sebro
_________________________________________________________________________________

Lægger op til spændende højskoledag

NETAVISEN/LOKAL/ 11. 10. 2018/  

Tekst og foto: Journalist (DJ) Svend Erik Matthias-Brodersen
Netavisen.

LUNDERSKOV: Der lægges 24. oktober op til højskoledag i Aktivitetshuset i Lunderskov. Det sker med to spændende personligheder i fokus.

 Det fortæller Svend Damgaard. Han er sammen med Magda og Hans Erik Phillipsen initiativtagere:
- Det er anden gang, vi arrangerer højskoledag her i Lunderskov. Sidste år havde vi jo stor succes, hvor for så ikke prøve igen i år, siger Svend Damgaard.
  Dagen, den 24. oktober, starter i historiens tegn. Da kommer journalisten og forfatteren Helle Juhl fra Bjert på besøg med sit foredrag ”Der var så dejligt ude på landet”: 
  - Eftermiddagen bliver i musikkens og sangens tegn. Da kommer pianisten og komponisten, Rasmus Skov Borring, på besøg. Og sammen med ham kan glæden opleves ved at synge sammen, akkompagneret af rytmisk klaver i et udvalg af sange og ud fra Højskolesangbogen, fortæller Svend Damgaard.

Billedtekst: De tre Lunderskov-borgere, som står bag højskoledagen. Fra venstre Svend Damgaard, Magda Phillipsen og Hans Erik Phillipsen:______________________________________________

Borgermøde om indbrud

NETAVISEN/LOKAL/09.07

LUNDERSKOV: Borgere i Lunderskov er rigtigt godt trætte af, at byen plages af mange indbrud. Det kommer ret ofte til udtryk på facebook. 
  Nu bebuder ordensmagten, at den snart kommer til byen til et borgermøde for netop at tale om, de mange indbrud og om, hvordan de bedst kan undgås. Det skriver JydskeVestkysten.
 Politiet oplyser, i gennemsnit får de kendskab til to indbrud om måneden i Lunderskov. Borgermødet holdes den 25. oktober fra 19- 21 i det gamle kommunekontor.

 Du kan læse hele historien på JV net eller link: https://www.jv.dk/kolding/Politi-og-politiker-inviterer-til-opklarende-moede-om-indbrud/artikel/2649189
                                                                                                                                    sebro
___________________________________________________________________________

Mere gadelys i vestbyen

SEBRO PRESS/LOKAL/ 08.30

VAMDRUP: Der kommer snart mere lys over Vamdrup Vestby. Arbejdet med at opsætte nye master for flere gadelys er i fuld gang.
De nye lys kommer op i den yderste ende af Vestergade fra Vamdrup Boligselskabs pensionistboliger og frem til udmundingen i Røddingvej. Et gadestykke som hidtil har været ”mørkelagt” ved at være helt uden gadelys.
 Også fra Røddingvej og et stykke ud ad Nagbølvej, kommer der nu gadelys. Det handler også om et stykke vej, som hidtil har været helt uden gadebelysning.
 De nye gadelys i vestbyen er af standardtypen, som nu bruges over alt i Kolding Kommune.
                                                                                                                              sebro
______________________________________________________________________________

 

Erhvervsundersøgelse:
Kolding fem pladsen ned

NETAVISEN SEBRO PRESS/ 04.10. 2018/15.40
Af journalist Svend Erik Matthias-Brodersen

KOMMUNEN: Det er bestemt ikke på alle områder, det går godt for Kolding Kommune. Økonomien er jo som bekendt skudt helt i sænk. Kommunen mister i én Dansk Industriundersøgelse nu også terræn, som god erhvervskommune, med fem pladser nedad ranglisten til en 29. plads.
Kolding Kommune får dog i undersøgelsen også positive vurderinger med på vejen. For eksempel roser de lokale virksomheder kommunens indsats for at kunne tilbyde gode erhvervsgrunde og for et godt samarbejde med kommunens folkeskoler.
- Placeringen som nummer 29 lever ganske givet ikke op til kommunens egne ambitioner på det erhvervspolitiske område, men der ses dog en positiv udvikling på en række områder, siger formanden for DI Trekantområdet, Helle F. Andersen.
 Et område, hvor Kolding Kommune scorer højt, er på uddannelsesområdet. Det gælder bl.a. de kommunale folkeskolers samarbejde med virksomhederne.
Faktisk er Koldings skoler landets bedste:
- Det er meget glædeligt. For på det lidt længere sigt er det jo fundamentet for en positiv erhvervsudvikling, siger Helle F. Andersen i forbindelse med DI-undersøgelse.

 =======================================================================