NETAVISEN 

Lagt på nettet  22.10.19 kl. 16.30

Artiklerne står kun på siden i en uge for derefter at blive slettet!

====================================================================================

Så gerne at landmand beholdt
sin gylle hjemme ved sig selv!

 Netavisen sebro press

 VAMDRUP - Jeg så gerne, han beholdt sin gylle hjemme ved sig selv. Han har gård langt væk fra Vamdrup, men nu er det sådan, at vi må rette os efter reglerne og dermed få det bedst mulige ud af det.

  Ord fra formanden for den socialdemokratiske gruppe i Kolding Byråd, Poul Erik Jensen, Vamdrup, og sagt i striden med en landmand fra Ferup, som vil bygge en stor gylletank lige ved siden af en af Vamdrups betydeligste virksomheder, Dansk Auto Logik A/S på Koldingvej..
  Sagen om den store gylletank er vej til politisk afgørelse, idet Poul Erik Jensen har forlangt den på dagsordenen for et møde i plan-, bolig og miljøudvalget den 6. november. Det sker i et forsøg på at få gylletanken flyttet længere væk fra virksomheden, skriver JV.dk.
  Årsagen til den kommunale behandling er, at den pågældende landmand og svineavler, Flemming Damgaard, Ferup, har søgt kommunen om zonetilladelse til at opføre tanken det pågældende sted, og her har Dansk Auto Logik benyttet sig af den lovmæssige klageret.
  Undgå tanken at tanken kommer til byen kan man åbenbart ikke. Og åbenbart heller ikke selv om til- og frakørselsforholdene fra hovelandevej Rute 25 til den jord landmanden ejer ved Koldingvej ændres væsentligt med tankens komme. Derfor skal politikerne udelukkende nu tage stilling til placeringen af tanken. Og her foreslår Poul Erik Jensen en alternativ placering, som han mener Dansk Auto Logik kan leve med. Men hvad siger landmanden?  Han har foreløbig været tavs!
 Dansk Auto Logik har gjort indsigelse mod planerne, idet virksomheden frygter både lugt- og støvgener fra gylletanken, som virksomheden vil blive nabo til.
                                                                                                                                   sebro
________________________________________________________________________________

Igen indbrud og hærværk
mod billetautomat
Netavisen sebro press

VAMDRUP: Ukendte gerningsmænd begået indbrud og hærværk mod billetautomaten Vamdrup station.
Ugerningen er sket den forgangne nat mellem fredag og lørdag. Ugerningen er fortsat uopklaret
En medarbejder fra ISS, der lørdag formiddag var på stedet for at rydde op - også inde i automaten - fortæller til Kolding Netavis, at tyvene har haft "godt fat", da sikringen af billetautomaten er ret god.
Og i DSB ærgrer man sig godt og grundigt. Måske ikke så meget over det pengebeløb tyvene har fået ud af det, men mere over hærværket, der er så omfattende, at der nok skal en helt ny automat til. Og en sådan fyr koster i omegnen af 250.000 kroner. Mens automaten er ude af funktion kan der købes billetter i togene.
Det er i øvrigt ikke første gang der er begået indbrud og hærværk mod automaten på Vamdrup station. Og der har i denne forbindelse tidligere været talt om, at opsætte videoovervågning. Nu kan det være at denne tanke igen bliver aktuel!
                                                                                                                                      sebro
_________________________________________________________________________________

NETAVISEN 

Lagt på nettet  16. 10 .19 kl. 17.30.

Artiklerne står kun på siden i en uge for derefter at blive slettet!

 

 


====================================================================================

Billedtekst: Per Tonnesen - bekræfter bedragrisag mod tidligere bladchef...

Så nåede sag om bedrageri
også frem til JV’s spalter


Af journalist Svend Erik Matthias-Brodersen (DJ)
sebro press

 

VAMDRUP: For et par uger siden bragte sebro press i Netavisen og Lunderskov Folkeblad en sag til torvs om, at Vamdrup Handelsforening sagsøger den tidligere bladchef for foreningens avis, Vamdrup Ugeblad, for bedrageri. Nu har sagen også fundet vej frem til JydskeVestkystens spalter.

 Sagen om bedrageri efterforskes nu af Sydøstjyllands Politi og flere er afhørt.  Den stammer, som tidligere omtalt her i avisen, tilbage fra februar, hvor bladchefen på Vamdrup Ugeblad gennem cirka fem år blev afskediget og bortvist en mandag morgen med øjeblikkelig virkning.
  Handelsforeningen har dog, uden det store held, siden forsøgt at holde alle oplysninger om sagens forløb meget tæt ind til kroppen. Det er også foreningens tidligere formand, Per Tonnesen, JV har fået hevet frem med udtalelser. Forenings nuværende formand, Annette Mehlsen, har ikke udtalt sig. Også foreningens eget blad, Vamdrup Ugeblad, har været tavs!    Per Tonnesen bekræfter, hvad tidligere er skrevet, at man havde fået en betydelig mistanke om, at bladchefen havde begået bedrageri mod ugeavisen, og efter at have involveret foreningens advokat i sagen, blev bladchefen vist bort øjeblikkeligt.
  Per Tonnesen var indtil foreningens ordinære generalforsamling i foråret formand for Vamdrup Handelsforening, hvor han selv efter otte år på posten selv valgte at træde tilbage. Det blev derfor hans lod, at bortvise bladchefen.
  Per Tonnesen ønsker ikke til JV at udtale sig i detaljer om sagen, men oplyser dog, at den tidligere bladchef nægter sig skyldig, og han bekræfter også vores tidligere oplysning om der muligvis også er en sag på vej mod Vamdrup Handelsforening fra den tidligere bladchef om uberettiget fyring.
  Efterdønningerne i foreningens ledelse var imidlertid så kraftige, at der måtte en ekstraordinær generalforsamling i handelsforeningen til for afklaring. Og her blev det meste af den gamle bestyrelse udskiftet med nye navne. Men om det kan kædes sammen med sagen om bortvisningen af bladchefen og anklagen om bedrageri vides ikke. Som sagt så holdes konkrete oplysninger fortsat meget tæt ind til kroppen.
                                                                                                                                    sebro

________________________________________________________________________________

 

Billedtekst: Her er af regionens nye ambulancer på gaden.

Nye moderne ambulancer
- men ikke lige til os

 LOKALT: Regionens ambulanceselskab, Ambulance Syd, har anskaffet tre nye top moderne ambulancer, og mange flere af slagsen er på vej. Men det kommer ikke os her i Trekantområdet til gode. Vi betjenes nemlig med ambulancer af det private selskab, Responce. Og herfra forlyder det ikke noget om nye moderne ambulancer.

 De tre nye ambulancer til Ambulance Syd er de første i en række på i alt 63, som er i ordre. Anskaffelsen betyder, at der bliver både bedre forhold for patienter og behandlere i ambulancerne, lyder det fra Region Syddanmark, som netop har præsenteret de nye ambulancer for pressen.

  De nye ambulancer anskaffes i et fællesudbud sammen med Region Midtjylland og Region Hovedstaden. Region Midtjylland har planer om at følge Region Syddanmark med at hjemtage store dele ambulancedriften fra Falck allerede fra næste år. Og Region Hovedstaden driver i forvejen sit eget ambulancevæsen.
   - Det bliver rigtig godt for både reddere og patienter, når de nye ambulancer kommer ud at køre. Det har ligget os meget på sinde at skabe nogle ordentlige og gode arbejdsforhold for redderne, og med en regionsrådsbeslutning om at tillade tungere ambulancer har vi sikret, at de har mere plads og plads til mere udstyr.
 Ambulancerne er af typen Volkswagen Crafter 2,0. De får flere hestekræfter end de nuværende, der er mere end fire år gamle og aftagning efter det konkursramte BIOS. Det giver bedre sikkerhed under udrykningskørsel, da accelerationsevnen er bedre. Derudover er de også udstyret med andet sikkerhedsudstyr som lane assist, blind spot-alarm, cyklistkamera og adaptiv fartpilot. De nye ambulancer er bedre isoleret end de tidligere, og derfor er der mindre støj og bedre temperatur i bårerummet.
   Nærmeste område for os her lokalet i Vamdrup-Lunderskov området, som betjenes af Ambulance Syd er Vejen. Men ved mangel af ledige ambulancer hos Responce-stationen i Kolding hænder de af og til, at ambulancen ved 112- opkald fra Vamdrup og Lunderskov kommer netop fra Ambulance Syds station i Vejen. Så måske får vi ind i mellem de nye ambulancer at se og høre her i området.
                                                                                                                                    sebro
================================================================================

NETAVISEN 

Lagt på nettet  15. 10 .19 kl. 17.40.

Artiklerne står kun på siden i en uge for derefter at blive slettet!
=================================================================

 

Billedtekst: Kristina Jørgensen (DF) Lunderskov.

Lokalpolitiker tager
initiativ til plan
for børn og unge i krise

KOMMUNEN: Det er pålagt forvaltningen i kommunens Børne- og Uddannelsesudvag , at udarbejde en beredskabsplan som kan bidrage til at kriser takles bedst muligt for forældre og pårørende på børne- og ungeområdet. Initiativet til planen er taget af byrådsmedlem og formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Kristina Jørgensen (DF) Lunderskov.  

 Det var nemlig hende, som personligt ønskede udarbejdelsen af beredskabsplanen sat på dagsordenen for det seneste møde i udvalget. Og det fik fuld tilslutning:
 Kristina Jørgensen er ikke et øjeblik i tvivl om, at der er et stort behov for en sådan plan, som skal tage afsæt i blandt andet vedledning ved sorg, dødsfald, skilsmisser, sygdomme - og ikke mindst tage vare om børn og unges negative oplevelser på de digitale medier. Indholdet bør være konkret, lettilgængeligt og overskueligt, lyder det.

Baggrund
Kristina Jørgensen begrunder sit forslag med, at for de fleste børn og unge kan det være voldsomt og i visse tilfælde traumatiserende at opleve sygdom, skilsmisser, dødsfald i familien eller i dagtilbud/skole og ikke mindst blive mødt af videoer og billeder på de sociale medier, der i visse tilfælde er grænseoverskridende og modbydelige. Sidstnævnte er desværre en virkelighed, der efterhånden fylder mere og mere i de unge og børnenes hverdag.
 ”En letlæselig beredskabsplan, tilegnet primært forældre, kan sikre at enhver borger har hurtig og direkte adgang til vejledning i situationer, hvor børn og unge kan have det svært”, lyder videre i begrundelsen.
 Det bliver nu forvaltningens opgave efter pålægget at få udarbejdet et forslag til en beredskabsplan på Børne og ungeområdet.
sebro
___________________________________________________________________________

 

 

KOLDING NETAVIS
15.10.19

 

 Kendt ejendom i Kolding solgt

 

 

Link:

Kolding Netavis

==============================================================================

NETAVISEN 14. 10. 2019

Lagt på nettet  14. 10 .19 kl. 17.00.

Artiklerne står kun på siden i en uge for derefter at blive slettet!
=================================================================

Et udsnit af Teknos store fabrik i Vamdrup. (Foto: Arkivfoto sebro press)

Teknos ind i udviklingen
af bæredygtig fremtid
VAMDRUP: Teknos,der har fabrik i Vamdrup og mest kendt for at lave maling, udvikler nu også en recirkuler bar papirflaske. Det sker i samarbejde med flere store mærkevarevirksomheder.

Teknos betegnes en af Europas førende leverandører af industriel maling bidrager nu også til at forme en bæredygtig fremtid. Teknos indgår i et samarbejde om at udvikle en fuldt biobaseret og recirkuler bar papirflaske.
Det sker i samarbejde med store internationale mærkevarevirksomheder og eksperter i materialer, design og teknologi. Fx. Coca-Cola, Carlsberg, L’Oreal og Absolut. Det handler om et langsigtede innovationsprojekt, der drives af Paboco®, "the paper bottle company", og det blev præsenteret fredag i København.
 Teknos er en finsk familieejet producent af overfladebehandling, og inden for området arbejder virksomheden med udvikling af beskyttende barriereoverfladebehandling til fødevareemballager.
 Koncernens fabrik i Vamdrup beskæftiger efter det oplyste omkring 200 medarbejdere. Her laves der miljørigtigt maling til industrien på vandbasis. En produktion der blev startet op under virksomhedsnavnet Johs. Schous Farve- og Lakbrik A/S. og drevet af nu afdøde direktør Andreas Schou. Virksomheden i Vamdrup har fremstillet maling siden 1948.
  Teknologien bag papirflasken skal anvendes til fødevarer og drikkevarer både med og uden kulsyre og derudover til kosmetik og andre væsker:
  – Vi har mange års erfaring med at udvikle funktionelle overfladebehandlinger til forskellige overflader og materialer. Det forekommer derfor meget naturligt at anvende vores knowhow på andre områder end traditionel maling. Papir- og papemballager til fødevarer er traditionelt beklædt med en tynd plastikfilm, men der findes et brugbart alternativ. Vandbaseret dispersionsmaling forhindrer, at vand og fedt trænger ind i papiret, og det er den ideelle løsning til fødevarer, forklarer Tuomas Aspiala, der er Group Commercial Manager hos Teknos.Virksomheden afdelinger i over 20 lande og et globalt detailhandelsnetværk.
                                                                                                                                   sebro
_________________________________________________________________________________

Håbet om et superked
i Lunderskov er brast!

Byen får ikke
et nyt supermarked
på Kongsbjerg

LUNDERSKOV: Der nok en del borgere i Lunderskov, som har håbet på, at der igen ville komme et supermarked i de bygninger på Kongsbjerg, der blev ledige efter kæden KIWI lukkede ned og overdrog sine aktiviteter til Netto. Men håbet er nu brast!

 Der skal nemlig være lager i bygningen. Og indholdet bliver tilsyneladende fodtøj i alle afskygninger til folk alle aldre. For det er åbenbart skokæder, der nu rykker ind.
Det næste stor spørgsmål i Lunderskov er så nu, om der kommer et supermarked et andet sted i byen.
 Det skofirmaerne Cashott og Bianco, der har købt den store bygning på Kongsbjerg, som hidtil har været ejet af et interessentselskab i Aarhus.  Bygningen er på 750 kvadratmeter. Netto oprettede efter KIWI en række supermarkerne landet over i de tidligere KIWI-bygningen. Men ikke i Lunderskov. Efter sigende opgav Netto et supermarked i byen, fordi de skulle bruge mindst 1000 kvadratmeter – og fordi nogle nedgravede forsyningsledninger på stedet satte en stoppe for en udvidelse af det bestående byggeri.
  At valget faldt hos Cashott og Bianco på køb af bygningen på Kongsbjerg hænger sammen med, at skokæden Cashott i 2014 flyttede ind i det tidligere lægehus i på Storegade 45, og nu flytter Bianco ind samme sted med sit domicil. Det skyldes, at de to skofirmaer nu har fået samme direktør. Og han hedder Jens Schøtt.
  Både firmaet Cashott og Bianco ejes i dag af Jens Schøtt og rigmanden Anders Holch Povlsen.
 Jens Schøtt fortæller til JV.dk, at sammensmeltningen i Lunderskov med hovedkontor og lager i byen forventes at medføre, at antallet af medarbejdere stiger fra nu seks til 30.                                                                                                                                                        sebro

_______________________________________________________________________________

Billedtekst Flere huse i området var truet af vandmasserne. På billedet har lokale brandmænd gang i pumperne i et villakvater (Foto: Jens Rosenkjær Frederiksen)


  Billedtekst: Her er station Vamdrups vandtankvogn netop ankommet til Tapsøre som assistance til station Tyrstrup i forbindelse med en brand i ejendom. (Foto: Jens Rosenkjær Frederiksen)

Travl weekend for lokale brandmænd

25 brandfolk med
pumper og andet
grej blev sat ind
mod vandmasserne

LOKALT: Den forløbne weekend bød på travlhed for vores lokale brandmænd fra TrekantBrands stationer i Vamdrup og Lunderskov. Hjælpen gik både til ildløs og oversvømmelser.
Det hele startede fredag sidst på eftermiddagen. Klokken 17.37 blev folk og mandskab fra station Lunderskov kaldt ud med hjælp til et hus på adressen Lejrskovvej 11. Her havde det regnet så kraftigt, at der sivede vand i ind huset. Kort gik der en udrykning fra station Kolding med hjælp til en lavt en liggende ejendom, Nedervej 10, i Ejstrup. Også har løb der vand ind i huset.
 Oversvømmelserne skyldes, at uvejr med masser af regn og skybrud trak primært forbi Lunderskov og Kolding. Og gik derfra til Fredericia, Børkop og Vejle, hvori især Vejle midtby blev hårdt ramt. Og syd for Kolding blev Bjert og Vonsild også ramt flere steder af oversvømmelser.
 Klokken 20.45 gik det så slemt til i Kolding-området med oversvømmede gader og veje og truede huse, at der blev tilkaldt pumpe med mandskab ud fra station Vamdrup til assistance. Og denne indsats varede ved til søndag morgen klokken cirka 9.
 Og så udbrød der også brand i en ejendom på Kobbelvej 9 - en sidevej til Ødisvej i Tapsøre mellem Ødis og Taps. Her gjaldt det assistance med vandtankvogn til station Tyrstrup (Christiansfeld), som var kaldt til stedet klokken 23.50.
 Heldigvis blev skaderne her begrænset.
 Og endelig lørdag aften kl. 18.54 lød alarmen til station Vamdrup. Her gjaldt slukning af ildløs i en skraldespand i skolegården ved Vamdrup Skole Vest. Måske antændt at unge, som har for vane at holde til skolegården i aftentimerne. Ilden blev slukket uden der skete skade på andet end skraldespanden.
                                                                                                                                      sebro =================================================================================  

Udrykninger
LUNDERSKOV/KOLDING:  TrekantBrands stationer i Lunderskov og Kolding blev kl. 17.37 kaldt med til hjælp adresser i henholdsvis Lejrskov (Lejrskovvej 11) og Ejstrup (Nedervej 20) i forbindelse med oversvømmelse i huse efter skybrud.
____________________________________________________________________

 

 

NETAVISEN 11. 10. 2019

Lagt på nettet  11. 10 .19 kl. 17.10.

Artiklerne står kun på siden i en uge for derefter at blive slettet!
=================================================================

Stor opbakning til  
lokal håndboldklub
LOKALT/VAMDRUP: Det gik ikke så galt som frygtet. En trussel i avisen om, at VIF-Håndbold i Vamdrup kunne risikere at lukke, hvis ikke der på en ekstraordinær generalforsamling torsdag aften ikke kunne findes bare et nyt medlem til bestyrelsen gav pote.
Klubben fik ikke bare et nyt medlem. Ikke mindre end fire meldte sig klar på banen til at tage en tørn i bestyrelsen – og derudover blev der dannet en frivillighedsgruppe på 25 medlemmer, som kan aflaste bestyrelsen. Sådan!
 Den nye bestyrelse ifølge JV.dk: Jens Schelde Rasmussen, formand, Trine Lykke Vind, næstformand, Jeanette Kastrup, kasserer. Lena Møldrup, Nicolai Madsen og Daniel Knudsen, Morten Langvad og Bettina Bohn Rokkjær.
 Formanden, Jens Schelde Rasmussen, udtaler til pressen, at omkring 30 medlemmer mødte frem til generalforsamlingen, og det var både forældre - og andre folk fra byen.
 Den store interesse, der var for at komme i bestyrelsen betød, at det ikke blev nødvendigt ændre vedtægterne til kun fem bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er nu fuldtallig efter de hidtil gældende regler, hvor der skal være mellem syv og ni navne i ledelsen.
                                                                                                                                     sebro
Læs hele historien
Link: JV.dk  
__________________________________________________________________________________

Så er den gal igen
med fugt i Arena Syd

Brian G. Larsen (Arkivfoto)

LOKALT/VAMDRUP: For bare fem år siden blev der lagt nyt gulv i den store hal i Arena Syd i Vamdrup, fordi gulvet var skadet af fugt. Nu er den gal igen. Fugten har simpelthen skubbet gulvet. Det fortæller centerleder, Brian G. Larsen, til JV.dk:
- Da den indendørs fodboldsæson gik i gang, lagde vi mærke til, at gulvet har skubbet sig. Det kan vi se på de huller, som vi sætter banderne til indendørs fodbold ned i. Der, hvor gulvet har flyttet sig mest, drejer det sig om seks centimeter, og vi står igen over for et fugtproblem, fortæller han.
 Brian G. Larsen giver udtryk for at nødig komme til at stå i samme situation som i 2014, hvor der skulle ofres henved to millioner kroner og aflyste aktiviteter på af fugtskader.
 - At vi gør opmærksom på problemet nu er et forsøg på at udvise rettidig omhu og få hjælp af specialister, inden det går helt galt, siger han blandt andet om de nye skader til JV.dk.
                                                                                                                                   sebro
________________________________________________________________________________

Mange rejste med
veterantoget
LOKALT/LUNDERSKOV: Der var rigtigt mange, som i sommer nød at rejse i romantik i røg damp med Sydjyllands Veterantog gennem den smukke Grejsdalen ved Vejle.
 3.054 billetter blev der solgt. Og det betegnes som rigtigt mange. Ikke mindst taget i betragtning, at toget i år kun kørte fire søndage i juli måned. Sidste år i 2018 – den varme sommer - blev der fx kørt syv dage med 2.257 rejsende.
 Årsagen til det ret lave antal kørsler i år angives til dels, at det har været svært at skaffe tilstrækkeligt med frivilligt personale til at betjene togene. Det er nemlig ikke hvem som helst, der kan tilbyde sig. Personalet på veterantoget skal være besiddelse af uddannelse. Ikke mindst på sikkerhedsmæssige område stilles der store krav.

Overmalet med graffiti

Desværre undgik veterantoget i år ikke at blive overmalet med graffiti. Hærværket fandt sted, mens togvognene stod parkeret på et sidespor i Vejle.
Især blev en af vognene ramt af ugerningen, og det var endda så meget, at veterantogsfolkene valgte at trække vognen ud fra vognstammen og køre til tilbage til Lunderskov til rengøring.
Sydjyllands Veterantog holder til i DSB’s gamle remise med en adresse på Bakken i Lunderskov.

Til Haderslev i
efterårsferien
Næste kørsel for veterantoget fra Sydjyllands Veterantog i Lunderskov finder allerede sted her i efterårsferien. Da skal skinnerne skal køres blanke på den ca. elleve kilometer lange veteranbanestrækning mellem Vojens og Haderslev. Trækkraften bliver her klubbens gamle diesellokomotiv fra 1952.

                                                                                                                                 sebro
______________________________________________________________________________

Kolding igen på vej med
gratis juleparkering
KOMMUNEN: Der bliver igen i år gratis parkering på p-pladserne i Koldings bymidte. Og det bliver endda med en udvidelse for hold til i fjor.
 Da julemanden har meddelt sin ankomst til byen allerede 22. november har City Kolding har ønsket, at den betalingsfrie periode starter tidligere i år, og det har kommunens  Teknik og Klimaudvalg netop nikket ja til.

Det betyder, at der bliver betalingsfri parkering på følgende datoer: 22.-23. november, 30. november, 7. december, 14. december, 21. december samt i perioden fra den 24.-31. december 2019.
 Den 1. maj 2019 Ændrede kommunen i parkeringsstrukturen generelt i midtbyen. Antallet af betalingspladser blev hermed er reduceret kraftigt. En af årsagerne hertil var, at den tidligere regering fandt på at kommunerne skulle aflevere op til 70 procent af parkeringsindtægterne til den slukne statskasse. Det betød at parkering ikke var en lukrativt for kommunen.
Kommunen og City Kolding vil senere udsende en pressemeddelelse om den forestående juleparkering i Kolding Midtby.
                                                                                                                                 sebro
================================================================================

Nu skal det ikke hedde
Renovation - men Redux!
KOMMUNEN: Ak, ja de finder på og på! Nu skal det med at tømme skraldespande og hvad der til hører ikke mere hedde Renovation, men Redux! Kolding Kommunes afdeling for affald og genbrug skifter navn. 
I en pressemeddelelse hedder det om påhittet, at det ny navn skal understrege afdelingens ambitioner for et væld af ordninger, tilbud og projekter for både affald og genbrug.Uha da! En ordentlig mundfuld!

 Det hedder videre om navneskiftet: "Kolding Kommune arbejder hver dag for at minimere mængden af affald. Som lokomotiv i affald og genbrug for kommunens borgere og erhverv har renovationsafdelingen ansvar for tømning af knap 30.000 skraldespande, godt 1400 miljøstationer og drift af kommunens fem genbrugspladser. Samtidig udvikles nye muligheder for genbrug, genanvendelse og cirkulær økonomi.
 Nu får afdelingen et nyt navn, som markerer, at fokus ikke alene er på at håndtere affald, men også at reducere affaldet og bringe ressourcerne tilbage i det cirkulære kredsløb.
 Det nye navn Redux er i familie med reduktion, stammer fra latin og betyder ”som fører tilbage”.
 Navnet blev præsenteret til åbningsfesten for den nye genbrugsplads på Bronzevej i Kolding 10. oktober 2019.
- Redux peger på ambitionen om at reducere affald og CO2-udledning og dermed bidrage til bæredygtig omstilling og cirkulær økonomi, siger affaldschef Henrik Martinsen.
Navnet tages for alvor i brug fra 1. november 2019 og indføres løbende på skilte, breve og andre materialer. I en overgangsperiode skrives Redux i nogle sammenhænge sammen med hjælpeordene Affald og Genbrug.
                                                                                                                                     sebro
_________________________________________________________________________________

 

NETAVISEN 10. 10. 2019

Lagt på nettet  10. 10 .19 kl. 17.50.

Artiklerne står kun på siden i en uge for derefter at blive slettet!
=================================================================

Lokal fly-direktør langer ud
efter politisk bestemte afgifter

 LOKALT/VAMDRUP: Jesper Rungholm, direktør for flyveselskabet Danish Air Transport, DAT, som har hovedsæde på Kolding Lufthavn i Vamdrup, langer kraftigt efter en påtænkt politisk grøn afgift på flyrejser:

- Afgifter gavner ikke klimaet. De bliver i stedet en malkeko, hvor pengene bliver brugt på andre politiske projekter. Så kontant er udmeldingen fra direktøren til TV SYD.
 Baggrunden udtalelsen er, at en række partier i Folketinget har foreslået en afgift på flyrejser fra Danmark – for at nå regeringens klimamål:
  Han tilslutter sig derimod udspillet fra flybranchen selv om at gøre luftfarten mere grøn gennem en klimafond, hvis midler skal bruges til forskning på området.
 Flyselskaberne betaler allerede i dag miljøafgifter. Jesper Rungholm oplyser, at DAT sidste år betalte 15 mio. kroner i CO2-afgifter.

Link. tvsyd.dk
______________________________________________________________________________

VIF håndbold efterlyser
folk til bestyrelsen
LOKALT/VAMDRUP: I aften, torsdag (10.10) er der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling VIF Håndbold. Det sker i Arena Syd. På mødet skal der vedtages et sæt nye vedtægter, som nedsætter antallet i bestyrelsen til fem medlemmer.
 
Reduktionen skal være med til fremover at sikre at klubben har en fuldtallig bestyrelse. I øjeblikket mangler der tre medlemmer til bestyrelsen for at opfylde de hidtil gældende vedtægter.
 Lykkes at det derimod, at få vedtægtsændringerne vedtaget på generalforsamlingen, så vil der kun mangle et medlem til en fuldtallig bestyrelsen, og formaden for klubben, Jens Schelde-Rasmussen, forventer, at der melder sig en interesseret på banen på mødet i aften.  I modsat fald kan det ende med at klubben må lukke ned.
Og hans er håb er selv om der på klubbens ordinære generalforsamling for bare et par uger ikke kunne lade sig gøre at få interesserede til at melde sig til bestyrelsen.
 Den ekstraordinære generalforsamling i Arena Syd begynder klokken 19. VIF- håndbold har omkring 180 medlemmer og er tilsluttet hoved organisationen, Vamdrup Idræts Forening.
                                                                                                                            sebro
_____________________________________________________________________________

Billedtekst: Lokalbetjent Hans Peter Poulsen

Rapport fra lokalpolitiet:
LOKALT: Lokalbetjent Hans Peter Poulsen fra lokalpolitiet i Vamdrup har været tur en ude at se lidt på omgivelserne, og det er både i Vamdrup og Lunderskov.  I Lunderskov spottede han en knallert med to personer på - og begge var uden hjelme. De ville imidlertid ikke stoppe på anmodning fra betjenten. Men det betød nu ikke så meget, for efterfølgende fandt ordensmagten ud af knallertejeren boede privat.. Og her kom den lille ”sorte” notesbog så frem med bødeforlæg i kølvandet. Betjenten noterede parret for tre forseelser.
 Man ikke køre i bil, når man er frakendt retten til at føre bil, for så er det haps. Det måtte en lokal sande, da han kom kørende i bil på Gasværksvej i Vamdrup. Også her kom i betjentens ”lille sorte” også frem med et bødeforlæg med videre til følge. Og det samme er sket for en ”kending” af politiet, som blev snuppet på Østergade i Vamdrup for samme forseelse - at føre bil i en periode, hvor han var frakendt retten til at føre bil.
 Og det er blevet til en fangst af to ulovlige knallerter, som suste rundt i Vamdrups gader:-
 - I begge var der pillet ved knallerterne, så de var ulovlige. Og de hører naturligvis også nærmere fra politiet i form af bødeforlæg, rapporterer lokalbetjenten i Vamdrup efter et kik i døgnrapporterne.
                                                                                                                                     sebro
_________________________________________________________________________________   

600 års historie fortælles
på under syv minutter!
LOKALT/CHRISTIANSFELD: Christiansfeld har en 246 år lang historie, og Brødremenigheden endnu meget længere. Den lange historie forklares på under syv minutter i den nye tegnede film: ”Historien om Brødremenigheden”!

Filmen har været længe undervejs, men den er nu klar til at formidle Brødremenighedens historie – kort fortalt, som også titlen lyder. Det er Christiansfelds formidlings- og videns center samt turistinformation, der har fået filmen produceret. Den illustreret og indtalt på tre sprog: Dansk, Tysk og Engelsk.
- Jeg er sikker på, at filmen her vil være med til at give flere mennesker et indblik i byens og Brødremenighedens spændende historie” – Siger Birgitte Lamp, UNESCO Site Manager og leder af Christiansfeld Centret.

Over 600 års historie
Filmen starter i 1400-tallet, og viser kort og præcist, hvad der gik forud for Brødremenigheden samt, hvordan Christiansfeld opstod. Dermed tager filmen os med på en rejse gennem 600 års historie om kirker, konger, oprør, forfølgelse, fællesskab og etableringen af en ideal byen – Christiansfeld, som siden 2015 har været på UNESCO’s Verdensarvsliste.
Filmen vil være at finde på touch-skærmen i Christiansfeld Centrets udstilling samt på hjemmesiden og sociale medier.
                                                                                                                               sebro
_______________________________________________________________________________

Hvem ønsker at flytte til en tom skal?

Hans Holmer

POLITIK: ”Det er fint, at vi har fokus på øget bosætning. Men hvem ønsker at flytte til en tom skal? Hvis vi skal have folk til at flytte til Kolding, skal kvalitet til vores børn tænkes ind. Stærke daginstitutioner, folkeskoler og fritidsfaciliteter tiltrækker nye borgere til kommunen”.

Citatet er hentet fra et læserindlæg, som byrådsmedlem fra SF, Hans Holmer har sendt ud med en forklaring, om hvor han stemte nej til det omdiskuterede spare forlig, som et flertal i byrådet har stemt for. Han fortsætter:
 Desværre kommer de planlagte besparelser på ca. 45 mio. kr. i 2020 og 60 mio. kr. i 2021 til at ramme blandt andet folkeskoler og daginstitutioner. Vores nuværende tilbud bliver i den grad en light-model. Det er ikke bare uanstændigt over for de børn og unge, der allerede bor her. Det vil også skræmme nye børnefamilier væk. Hvem vil bo et sted, hvor deres børn i den grad bliver nedprioriteret?
 Vi kan i SF ikke se os i et budget, hvor der skal spares urimeligt meget på børneområdet. Derfor har vi taget det ansvar at stemme nej til det budget, som forligskredsen har fremlagt. Vi fremlægger et alternativt budget, som viser, at der er en anden vej at gå med plads til, at vores børn trives og udvikles, skriver Hans Holmer.
 Og han understreger at vækst skabes ved at flere familier slår sig ned i Kolding. Og at der er brug for nye indbyggere der betaler skat i kommunen.
_______________________________________________________________________________

NETAVISEN 09. 10. 2019

Lagt på nettet kl. 16.10.

Artiklerne står kun på siden i en uge for derefter at blive slettet!
====================================================================================


Hård tone under budgetmøde

KOLDING/BYRÅDET: Byrådet i Kolding har førstebehandlet kommunens budget for 2020. Det skete på et byrådsmøde tirsdag (8.10.) aften under ret stor dramatik. Budgettet blev vedtaget med stemmer fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale. Imod var Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, samt Hanne Damm (S).

 Tonen var udsædvanlig hård under debatten, og udvalgsformændene, Hans Holmer SF og Benny Dall (EL), blev direkte opfordret til at forlade deres poster med anklage om ikke at tage ansvar.

 Forud for budgetmødet havde flertallet, som tidligere omtalt, bundet sig skriftligt til en fast budgetramme og som dannede grundlaget forliget. Det betyder besparelser og effektiviseringer på kommunens service til borgerne for 170 millioner kroner de næste fire år og heraf alene to procent - eller 80 millioner kroner i 2020. Andelen skal være vokset til fire procent i 2023!
 Manøvren forventes at styrke likviditet og kassebeholdning i 2020 på 97 millioner kroner, hedder det fra flertallets side efter mødet tirsdag aften.

På JV. dk kan du se læse nærmere om budgetmødets forløb, og hvor de mange penge mere præcist skal hentet hjem. 

Klik på link: JV.dk   
______________________________________________________________________________

Billedtekst: Poul Erik Jensen (S) - vil have indflydelse!

S-formand imødegår kritik

LOKALT/POLITIK: - Der kan spores en hvis utilfredshed flere steder i dit bagland, fordi I er gået med i et spare forlig sammen med de borgerlige. Hvorfor er I med i forliget?

- Ja, jeg er godt klar, at ikke alle er tilfredse. Men vi gået med i forliget for at være med til at bestemme, hvor og hvordan, der skal spares, lyder svaret fra formanden for den socialdemokratiske gruppe i Kolding Byråd, Poul Erik Jensen, Vamdrup, på kritikken.

  Som tidligere omtalt i avisen er socialdemokraterne gået med ind i en spare aftale sammen med de borgerlige partier Venstre, Dansk Folkeparti og De radikale, mens SF og Enhedslisten på venstrefløjen har valgt at stå uden for:

 - Det der sker lige i øjeblikket er både meget vigtigt og meget ubehageligt og er noget som vil gøre rigtigt ondt på mange borgere. Og også på vores vælgere. Vi mener derfor, det er bedst fortsat at have indflydelse i stedet for at stå uden og kikke, føjer Poul Erik Jensen til.

  Han påpeger, at han blandt andet er gået, med i forliget fordi han har fået løfte om, at i de kommende forhandlinger om hvor helt præcis, der skal der skal spares bliver en decentralisering i den kommunale forvaltning en vigtig faktor:

 - For os er det meget vigtigt, at medarbejderne ude i de forskellige kommunale afdelinger igen for lov til at bestemme i deres egen arbejdssituation. Med andre ord, at de får selvbestemmelsen tilbage og arbejdsglæden tilbage. Det vil gavne os alle, siger Poul Erik Jensen.

 - Kritikken går blandt andet på, at det jo ikke Jeres ansvar, at det er gået så galt med kommunens økonomi. Venstre har jo flertal i samtlige fagudvalg og i byrådet?

 - Det ganske rigtigt, men vi føler alligevel, at vi har et ansvar for at være med til at genoprette det hele på den suppedas vi er havnet på mest mulig retfærdige måde, siger altså Poul Erik Jensen, Vamdrup, i sin egenskab som formand for den socialdemokratiske gruppe i Kolding Byråd.
 I aftes (8.10) førstebehandlede byrådet spare budgettet for 2020, hvori den trufne aftale mellem Venstre, DF og De radikale indgik som bindende aftale.
                                                                                                                              sebro
_____________________________________________________________________________

 

Udtræder af byrådet

KOLDING/BYRÅDET: Byrådsmedlem Pernille Øhlenschlæger Pedersen oplyste for nylig, at hun havde meldt sig ud af Venstre for at blive løsgænger i Kolding Byråd. Nu har hun helt forladt byrådet, og dermed beholder Venstre sit absolutte flertal.

I sidste uge meddelte Pernille Øhlenschlæger Pedersen ellers, at hun havde meldt sig ud af Venstre, og at hun ville fortsætte i byrådet som løsgænger. Meldingen kom, efter at hun på byrådets møde den 24. september helt overraskende stemte imod sin egen gruppe mod planen om at Kolding Havn som erhvervshavn.

Det var borgmester Jørn Pedersen (V) der på byrådsmødet tirsdag gav oplysningen om, at Pernille Øhlenschlæger ønsker om at træde helt ud af byrådet med omgående virkning. Ønsket blev uden kommentarer godkendt af byrådet.

I stedet træder Venstres suppleant Henrik Nielsen nu ind i byrådet og sætter sig på det afgåede byrådsmedlems stol.
                                                                                                                                                                                                                                                                            sebro
===============================================================================

NETAVISEN 08. 10. 2019

Lagt på nettet kl. 15.30

Artiklerne står kun på siden i en uge for derefter at blive slettet!

===============================================================================

 

 Billedtekst: Keld Ullerup - chef på Vamdrup Fjernvarmeværk - skal snart til at distribuere varme fra TVIS. (Arkivfoto: Netavisen sebro press

 

 

Vamdrup skal have varme
fra TVIS via Lunderskov

Af journalist (DJ) Svend Erik Matthias-Brodersen

VAMDRUP/LUNDERSKOV: Vamdrup Fjernvarme værk lukker snart ned for selv at fremstille varme. Frem over skal byens mange fjernvarmebrugere have varmen fra det fælles kommunale selskab, TVIS. Og det skal ske via en ny transmissionsledning fra et punkt i Lunderskov, hvortil TVIS i forvejen leverer fjernvarme.

Årsagen til at Vamdrup Fjernvarme nu opgiver selv at fremstille varmen, hænger sammen med, at den tidligere regering fjernede et tilskud til gasfyrede kraftvarmeværker, og det medfører en ret markant stigning i varmeprisen fra det lokale varmeværk, som fyrer med naturgas.
 Den nye ledning fra Lunderskov bliver på 7,8 kilometer. Det er planen, at den skal gå fra et punkt på fjernvarmenettet i Lunderskov, og direkte frem til Vamdrup Fjernvarme værk på Nygade og derfra skal varmen distribueres ud i det lokale net. Akkurat som sker i dag.
 Det fremgår af projektet, at TVIS etablerer ledning og pumpestation med videre, og skal også stå for vedligeholdelsen, mens Vamdrup Fjernvarme bliver ansvarlig for anlægget.
 Vamdrup Fjernvarmeværk har i dag et varmebehov på 36.000 MWh. Heraf leverer Rockwool ca. 10.000 MWh fra overskudsvarme og resten produceres på værket med naturgas som kilde. Aftalen med Rockwool bibeholdes.
 Fjernvarmen fra TVIS er miljøvenlig. Den er primært baseret på overskudsvarme fra Shell, Energnist og Skærbækværket, der alle fyrer med flis.
                                                                                                                             sebro
_____________________________________________________________________________

Det private selskab
Attendo stopper
med hjemmehjælp

150 ældre i kommunen
skal have nyt hjemme-
hjælps firma

KOMMUNEN: Ældre medborgere, som har valgt privat hjemmehjælp, skal skifte udbyder. Igen. Det skyldes nu, at plejefirmaet Attendo stopper som leverandør af hjemmehjælp til Kolding Kommune. Tidligere har modtagere af privat hjemmehjælp måttet skifte hjemmehjælpere på grund af konkurser.

Direktør Søren Andersen Attendo fortæller, at en samlet vurdering af Kolding Kommunes udbudsmaterialer, var af en beskaffenhed så, at firmaet besluttede ikke at byde ind igen, når kontrakten om at yde praktisk og personlig hjemmehjælp udløber den 31. januar 2020. De ansatte har fået besked. Beslutningen kommer til at omhandle cirka 20 medarbejdere og 150 ældre.
Attendo driver også plejecentret Vonsild Have, men der sker der ingen ændringer. Ud over 31. januar 2020 vil der så være to private plejefirmaer tilbage i Kolding Kommune, og det er Kære Pleje og Svane Pleje, samt naturligvis kommunens egen afdeling for hjemmepleje, som langt de fleste ældre bliver betjent af.                                                                                                                                                                                                                              sebro
________________________________________________________________________________

Rockwool fejrer sundhedsdag

  • VAMDRUP: På torsdag fejrer 516 virksomheder Danmarks Mentale Sundhedsdag sammen med deres 20.000 medarbejdere. Blandt dem er Rockwool i Vamdrup

Ifølge Kolding Netavis fejrer Rockwool i Vamdrup dagen sammen med deres medarbejdere. Rockwool har i denne forbindelse oplæg og kursus i psykisk sikkerhed. Ledere og medarbejdere i virksomheder skal lære mere om, hvordan vi alle sammen kan være med til at mindske f.eks. stress, depression og angst.
  Danmarks Mentale Sundhedsdag handler netop om at lære at tale om mental sundhed på arbejdspladsen og starte en dialog om, hvordan vi alle kan være med til at skabe en hverdag med mere trivsel og mindre stress, depression og angst.
  Siden juni har alle landets virksomheder kunnet søge op til 10.000 kr. til events på Danmarks Mentale Sundhedsdag. Og blandt dem er Rockwool. Det har været helt op til virksomhederne at bestemme, hvad deres event består af – så længe det handler om mental sundhed. Det er Vel liv Foreningen, som har taget initiativ til dagen og afsat puljen på fem millioner kroner.

                                                                                                                                 sebro
_______________________________________________________________________________

 

Aftale giver nye arbejdspladser

KOLDING: Regeringen vil nu styrke Arbejdstilsynet og bringe det op det niveau, det havde før den tidligere regering skar ned. Det kommer Kolding tillgode. Der er nemlig udsigt til, at det betyder 17 nye arbejdspladser på Tilsynscenter Syd i Kolding.

Ansættelserne er den første synlige konsekvens af den politiske aftale, der er indgået for at styrke arbejdsmiljøet med 460 millioner kroner og 80 nye arbejdspladser frem mod 2022, fremgår det af en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet.
 De første job bliver allerede slået op i denne uge. De 80 nye arbejdspladser fordeles ud på landets tre tilsynscentre og på det faglige center i København.
 Ud over at overvåge, at arbejdsmiljøloven overholdes er hensigten med tiltaget også give råd og vejledning om arbejdsmiljø. Den politiske aftale blev indgået i april af alle Folketingets partier bortset fra Enhedslisten. Det er første gang siden 2007, at Arbejdstilsynet ansætter i så stor skala, lyder det fra beskæftigelsesministeriet.
                                                                                                                                  sebro
_______________________________________________________________________________

Engagede vikinger
drøftede fremtiden

JELS: 35 engagerede Jels-vikinger har sat hinanden stævne i Foreningshuset ved Jels Søbad. Det er sket for at samle ideer til udviklingen af både forretningen og foreningen Jels Vikingespil.

Der var fokus på, hvordan vikingespillet i Jels kan udvikle sig de næste år. Der blev der drøftet konkrete forslag til de fem hovedområder, som de fremmødte fandt allervigtigst. Der kom mange ideer til fx , hvordan vikingernes festsal, Valhal, fremover skal fungere. Et tema var frivillighed, fællesskab og kommunikation.
Formanden, Janus Lynggaard, fortæller:
- På sådan en dag, får vi for alvor bevis for, at der virkelig er noget at bygge på i Jels Vikingespil. Nu er det så op til bestyrelsen at få samlet trådene og lave en plan for, hvordan og i hvilken rækkefølge alle de mange ideer kan gennemføres”                                                                                                                                                                                         sebro
_________________________________________________________________________________

Udrykninger:
VAMDRUP: 07.10.19/09.03: Nødbehandlere, ambulance, lægebil: Hjælp til en adresse på Pottehusevej 6580, Vamdrup.

VAMDRUP/LUNDERSKOV: Melding TrekantBrand st. Vamdrup 07.10.19/13.49:  Ild i Villa/rækkehus, Østergade 100, 6580 Vamdrup.

Opfølgning: Brandvæsnet blev alarmeret, fordi der var gået ild i nogle buske, som stod faretruende tæt op ad huset. Ilden var i øvrigt slukket, før brandvæsnet nåede frem, og der skete efter det oplyste ingen skade på huset.
___________________________________________________________________________________

NETAVISEN 07. 10. 2019

 

Billedtekst: DAT med hovedsæde i Vamdrup befordrer cirka en million passagerer om året (Foto: Netavisen sebro press)

DAT laver solidaritetsaftale
med kabinepersonalet

LOKALT: Det lokale flyselskab, Danish Air Transport, DAT, der har hovedsæde på Kolding Lufthavn i Vamdrup har indgået en aftale med selskabets kabinepersonale, som blandt andet betyder en reduktion i løn og arbejdstid på 15 procent. Det er sket for at undgå fyringer, oplyser Luftfart.nu. Direktør Jesper Rungholm, DAT, fremhæver medarbejdernes solidaritet med selskabet.

Det er et overvejende flertal af de 100 ansatte i Danmark har stemt aftalen, der løber frem til udgangen af februar næste år. Aftalen betyde en lønnedgang på op til 4000 kroner om måneden for den enkelte medarbejder.
Kabinepersonalets tillidsmand, Alexander Rud, siger til Luftfart.nu:
- Vi havde reelt ikke noget valg. Var vi ikke i stand til at bakke op om en aftale, der gav firmaet de nødvendige besparelser, ville vi være vidne til op mod 20 fyringer. Han betragter medarbejdernes opbakning til aftalen som en solidaritetserklæring de ansatte imellem, men også til selskabet, og mener, at de kabineansatte er gået meget langt for at imødekomme de udfordringer, selskabet står med her i vintermånederne, hvor der flyves med mindre fly på flere ruter.
DAT's hjemmeside fortæller, at selskabet transporterer i dag op mod en million passagerer hvert år i en flyflåde bestående af ATR fly, MD 82/83 fly, en Airbus A320 og en Airbus 321. Selskabet har base i Danmark og i Litauen, og beskæftigede samlet set 540 medarbejdere i sommer.
                                                                                                                                sebro
_______________________________________________________________________________

Uddrag af arkiverede artikler:

Bladkoncern bebuder
igen massefyringer
_________

Krav giver lokalt
boligskab problemer
__________
I Lejrskov gør de noget ved det
__________

 NY SÆSON FOR SANGEN
___________

Fire partier har indgået
genopretnings aftale
_______________________
Vamdrup-drengen Pierre Legarth 
stormer forsat frem 
_______________________

Lokalpolitiet får lejeaftale
______________________

Masser af blå blink
____________________

Dårligt signal fra kommunen

__________________
Krydstogt Eksperten
udnævner ny direktør
______________

Krydstogt Eksperten
udnævner ny direktør
_______________________

Graversen stopper festen
________________________