AABENRAA VETERANBANE
17. Februar 2018
NYHEDS/ INFORMATIONSBREV NR. 1. 2018
Kære medlemmer, tidligere medlemmer og andre, der støtter bevarelsen af Aabenraabanen.
Aabenraa Veteranbane (AaV) har igennem de sidste små 3 år været igennem en lidt turbulent periode, hvilket blandt andet har medført at formuen er på næsten nul kroner. Kun grundet et par enkelte bestyrelsesmedlemmer, kasserer Michael Wagner Olsen og formand Fl. Engedal, blev der lidt sent i 2017 sat gang i skinnecykeludlejningen, hvilket skabte lidt indtægt, så AaVs forpligtigelser, såsom betaling af halleje, hvor skinnebusserne står, kan dækkes til og med 2. kvartal i 2018. Var dette ikke sket, så havde AaV været lukket i dag, så de skal have stor tak for deres initiativ.
Som alle nok ved, så stoppede ”Banegaarden, Kunst og Kultur” (BKK) med deres aktiviteter ved udgangen af 2016 og det efterlod et meget stort tomrum i 2017, da (BKK) havde stået for vor cykeludlejning og booking. Den tidligere kasserer fik igangsat et bookingsystem via www.billet.dk, samt betaling, ved fremmøde uden reservering, via mobilpay. Systemet fungerede udmærket og er nu afprøvet til sæson 2018. AaVs indtægter i 2017 var dog kun cirka 1/10 del af tidligere års indtægter pga. den sene start på udlejning af cykler. De medlemmer, der hjalp til med ud og ind sætning af skinnecyklerne i sensommerens driftsperiode høstede desværre ikke lige megen indtægt af deres store indsats, da der var en del regn i perioden, men de skal have tak for indsatsen.
Arbejdet med ud og ind sætning af skinnecykler er blevet noget nemmere, for ikke at sige let. Der er de sidste 3 år blevet indkøbt 2 styk 40 fods containere, som nu er sat op mod hinanden på rampesporet, så skinnecyklerne kan stå udfoldet med deres stol påsat i containerne. Skinnecyklerne kan nu rulle ud og ind i en lang række og det tager mindre end 15 min. at få cyklerne til perron. Alle vil kunne fortage denne arbejdsopgave. Der er kun nogle små modifikationer, der skal laves inden begyndelsen på den kommende sæson, så er systemet optimalt.
AaV råder i dag bl.a. over 2 svenske skinnebusser, der opbevares i lejet hal hos Meritten i Rødekro. Der haves 300.000 kr. øremærket til renovering af en skinnebus. Bestyrelsen vil arbejde hårdt på, at få lavet en plan for istandsættelse af en skinnebus til køreklar stand, så den kan komme ud at køre, eventuelt midlertidig på anden bane? Kørsel vil ikke med det samme blive på Aabenraabanen, da der skal skiftes et stort antal sveller, måske hver 7. svelle, så det vil dreje sig om måske 1000 – 1200 stykker før sporet kan godkendes til f.eks. 30 km/t eller andet.
Den forrige bestyrelse købte en motortrolje fra Vestbanen i Varde til en pris på 85.000 kr. Da den ikke var i revision og kunne køre / transporteres ad banen til Rødekro, blev der brugt yderlig 23.000 kr. til transport ad landevejen til Padborg, hvor den står i dag. Den er endnu ikke besigtiget af nogen fra den nuværende bestyrelse eller af en kompetent person for vurdering af dens tilstand. På nuværende tidspunkt vides ikke, hvor meget det vil koste at sætte den i revision. Der skal en uddannet person til at køre en sådan trolje. Bestyrelsen vil i løbet af foråret finde ud af, hvad den vil koste at sætte i driftsklar stand. Troljen skal bruges ved Aabenraabanens almindelige vedligehold. Der mangler dog væsentlige tilbehør til dens hydraulik arm før den kan bruges, såsom en grab m.m. til oprensning af grøfter, skiftning af sveller osv.
Alternativt kan det forsøges at sælge troljen for at forbedre foreningens likviditet.
Ovennævnte leder mig hen til, at anmode nuværende medlemmer, samt tidligere medlemmer og andre med interesse for bevarelse af Aabenraabanen til at bakke op om AaV, for så vil vi, i bestyrelsen, gøre arbejdet for at få AaV op af ballasten og på sporet igen. Dette indbefatter også en bedre og mere fyldestgørende information til foreningens medlemmer, samt PR i pressen. Vi kan dog ikke gøre dette alene, da vi også har vort normale arbejde at passe. Vi appellerer til jer, som er medlem og jer som tidligere har været medlem og til alle jer andre, som endnu ikke har været medlem om at blive medlem.
I 2018, som er 150 året for Aabenraa banens åbning er kontingentet sat så lavt, at alle kan være med. For unge under 18 år samt under uddannelse og for pensionister 75 kr./år og for alle andre 150 kr./år. Firmaer betaler hvad de finder passende over 150 kr./år, men har dog kun 1 stemme på generalforsamlingen.
Jo flere vi er sammen, desto stærkere er vi.
AaVs pengeinstitut: KREDITBANKEN, Aabenraa Reg.nr.: 7930 Kontonr.: 0001083725
Bestyrelsen håber i øvrigt, at dem der kan yde en lille arbejdsmæssig indsats vil sende en mail til mig som formand for at tilkendegive, hvad I har lyst til at deltage i. Det primære for denne sæson er, at få publikumsfaciliteterne ordnet inden start og så ellers kunne sætte cykler ud og ind samt sendt af sted fra sæsonstart lørdag den 5. maj og til søndag de 21. oktober. En mere detaljeret køreplan følger senere.
Bestyrelse har behov for at vide, om der er støtte til få skinnecykel hjulene til at rulle her i 2018. En aktiv bestyrelse kan ikke alene gøre arbejdet, der skal også en lille personlig indsats fra medlemmerne ud fra en fysisk formåen og interesse. ”Mange bække små, gør en stor Å” og får vi skinnecyklerne ud og helst mange gange i år, så skulle, der være en mulighed for at AaV er økonomisk på rette spor inden året er omme.
Reelt, har vi ikke penge i kassen til at betale den forsikring vi har til dækning, hvis nogle af vore gæster kommer til skade på skinnecykel på strækningen, Vi har heller ikke penge til at annoncere i Visit Aabenraa turistbrochuren og ej heller penge til at trykke A4 eller A5 reklamesedler. Fra en jernbane entusiast har vi fået tilbud på et rentefrit lån på maks. 20.000 kr., sommeren over, så vi kan komme på sporet til sæsonstart. Lånet ydes mod en skriftlig pant i vore skinnebusser og motortrolje. Dette favorable tilbud har vi tænkt at tage imod, hvis I støtter op om at få skinnecyklerne på sporet for den kommende sæson.
Generalforsamling vil blive holdt i marts måned.
På bestyrelsens vegne
med venlig hilsen
Nils Smidemann
Formand
nils@smidemann.dk

Vamdrup Østbangård var endestation på Kolding Sydbaners linje fra Kolding over over Taps og Ødis til Vamdrup, og lå cirka 200 meter i luftlinje fra statsbanestationen i Vamdrup, Der fandtes et forbindelses spor mellem de to stationer, men sporet blev kun benyttet til overførsel af godsvogne. Passagerne måtte trave den lange vej gennem byen, hvis de skulle skifte tog i Vamdrup.

NOSTALGI: Kolding Sydbaners motorvogn KS M 1 er her klar til afgang fra Kolding Sydbanegård over Taps og Ødis til Vamdrup en varm sommerdag i 1947.